База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Єдиний портал повідомлень викривачів

 

Про запуск Єдиного порталу повідомлень викривачів

  11.09.2023 Чинна публікація
Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023  № 190/23 «Про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів»,

Національним агентством прийнято у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему «Єдиний портал повідомлень викривачів» з 00 год. 00 хв. 06.09.2023.

Переглянути наказ можливо за посиланням.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1. Хто такий викривач?

  11.09.2023 Чинна публікація
Будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення, може повідомити про це на Порталі. Законодавство не містить будь-яких обмежень з цього питання. Однак не кожна людина може набути статус викривача.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Отже, особа вважається викривачем за сукупності таких умов: 
  • повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;
  • наведена у повідомленні інформація повинна містити факти, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;
  • ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.
У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2. Що таке Єдиний портал повідомлень викривачів?

  11.09.2023 Чинна публікація
Єдиний портал повідомлень викривачів – це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, а також іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів.

Функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів передбачає обробку персональних даних, якщо вони повідомлені викривачем, а також персональних даних осіб, які мають доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів, у цілях забезпечення захисту викривачів, проведення належної перевірки за повідомленнями викривачів та виконання функції адміністратора. Обробка зазначених даних здійснюється на підставі цього Закону та не потребує згоди суб’єктів персональних даних.

Єдиний портал повідомлень викривачів гарантує викривачам дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан та результати розгляду їх повідомлень і є офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів.

Портал – це один з інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачено Державною антикорупційною програмою (ДАП) на 2023-2025 роки. Тому одним з головних пріоритетів НАЗК є створення умов, за яких викривачі зможуть безпечно повідомляти про факти корупції.

Якщо вам відомі факти таких правопорушень, повідомляйте про них на Єдиний портал повідомлень викривачів.

Посилання на Портал викривачів: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/.

Доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів мають особи, які здійснили повідомлення про корупцію (в частині здійснення ними повідомлень та отримання інформації про стан і результати їх розгляду) та авторизовані користувачі – Голова та службовці Національного агентства відповідно до їх повноважень, визначених цим Законом, керівники та уповноважені особи відповідних суб’єктів у частині повідомлень викривачів, розгляд яких віднесено до їх повноважень відповідно до цього Закону, інші уповноважені особи в частині інформації про статус викривачів у разі звернення викривача для отримання безоплатної правничої чи психологічної допомоги, визначеної цим Законом.

Портал – це економія коштів для організацій, оскільки Портал та спеціальна телефонна лінія є єдиними внутрішніми каналами повідомлень, роботу яких мають забезпечити організації.

Держателем та відповідальним за адміністрування Єдиного порталу повідомлень викривачів є Національне агентство, яке встановлює порядок його ведення.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.01.2023  № 1/23, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за № 22/39078, про порядок ведення Порталу можна переглянути за посиланням.

 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3. Які організації мають бути підключені до Єдиного порталу повідомлень викривачів?

  11.09.2023 Чинна публікація
Внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

Єдиний портал повідомлень викривачів – це внутрішній канал повідомлення!

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Переглянути графік підключення організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів можна за посиланням.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4. Як відбувається підключення користувачів до Єдиного порталу повідомлень викривачів?

  11.09.2023 Чинна публікація
Підключення організації до Порталу здійснюється Національним агентством шляхом надання доступу керівнику такої організації.

Надання доступу до Порталу іншим уповноваженим особам організації здійснює керівник такої організації.

Тут ви можете переглянути інструкції для підключення до Порталу:
Організація для підключення до Порталу надсилає Національному агентству лист-звернення у довільній формі, із зазначенням обов’язкової інформації, передбаченої п. 3 роозділу VI Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Посилання на зразок заповненої інформації можна переглянути за посиланням.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5. Як подати повідомлення, у тому числі до Національного агентства через Єдиний портал повідомлень викривачів?

  11.09.2023 Чинна публікація
Подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії.

Портал передбачає 5 простих кроків для здійснення повідомлення, ознайомитися з якими Ви можете за посиланням.

Також, у разі наявності відомостей про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених працівниками Національного агентства, особи можуть звернутися з повідомленням на спеціальну телефонну лінію Національного агентства – + 38(044)200 08 78,  де оператор прийме у Вас повідомлення та відповідно внесене його на Портал після чого повідомить ідентифікатор Вашого повідомлення.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6. Чи може особа повідомити про корупцію не через Єдиний портал повідомлень викривачів?

  11.09.2023 Чинна публікація
Особа самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

Органи прокуратури, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань та Національне агентство зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем.

Регулярні канали повідомлення НАЗК:

Інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, отримана через регулярні канали повідомлення такої інформації, вноситься до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими на це особами відповідних суб’єктів.

При використанні особами будь-яких інших способів здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (направлення повідомлення, у тому числі анонімного, у паперовій або електронній формі чи здійснення повідомлення на особистому прийомі, через спеціальну телефонну лінію тощо) їм гарантуються дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими на це особами відповідних суб’єктів не пізніше наступного робочого дня з моменту її отримання.

При використанні особою зовнішніх каналів здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту її виявлення уповноваженою особою суб’єкта, до повноважень якого належить здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.

Також, рекомендуємо ознайомитися із Роз’ясненням Національного агентства від 31.08.2023 № 3«Щодо отримання та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
Чи була ця публікація корисною? Так Ні