База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Роз'яснення щодо відновлення звітування політичних партій

 

Преамбула

  01.12.2023 Чинна публікація

У цих Роз’ясненнях вживаються такі скорочення:

Звіт – Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

Закон – Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Порядок подання Звіту – Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.02.2021 № 102/21 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за № 507/35129;

Місцева організація – місцева організація політичної партії, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи;

Реєстр Politdata – Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1. В якому вигляді подаються раніше неподані звіти політичних партій за період 2020 року?

  01.12.2023 Чинна публікація

Звіти політичних партій неподані за період 2020 року подаються виключно в паперовому вигляді за формою, затвердженою рішенням Національного агентства від 09 червня 2016 року № 3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 904/29034.

НПА: Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 липня 2016 року № 2 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315.

Політична партія може обрати варіант подання річного Звіту – у такому випадку подання квартальних Звітів не вимагається (абзац 4 п. 6 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2. В якому вигляді подаються раніше неподані Звіти політичних партій за періоди 2021 - 2023 років?

  01.12.2023 Чинна публікація

Звіти політичних партій неподані за періоди 2021 – 2023 років подаються виключно в електронному вигляді до реєстру Politdata.

НПА: Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.02.2021 № 102/21 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за № 507/35129.

Політична партія може обрати варіант подання річного Звіту – у такому випадку подання квартальних Звітів не вимагається (абзац 4 п. 6 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023)​.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3. В які строки подаються раніше неподані Звіти політичних партій?

  01.12.2023 Чинна публікація

Закон України від 23.08.2023 № 3337-IX набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування, після чого політичні партії зобов’язані подати Звіти до Національного агентства у такі строки (абзаци 2,3 п. 6 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023):

протягом 90 днів – якщо політична партія має право на державне фінансування своєї статутної діяльності, тобто до 26 березня 2024 року;

протягом 120 днів – якщо політична партія не має права на державне фінансування своєї статутної діяльності, тобто до 26 квітня 2024 року.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4. Які особливості подання Звітів за період 2023 року?

  05.12.2023 Чинна публікація

Звіти політичних партій неподані за І – ІІІ квартали 2023 року подаються у строки, передбачені законом та п. 3 цих Роз’яснень.

Політична партія може подати Звіт за IV квартал 2023 року протягом 90 днів з дня набрання чинності Законом, тобто до 26 березня 2024 року (абзац 5 п. 6 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023).

При цьому це стосується усіх політичних партій та не залежить від обраного варіанту подання Звіту (квартальний або річний). Отже, Звіт за 2023 рік подається політичною партією до 26 березня 2024 року.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5. Чи доступний для політичних партій Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру?

  01.12.2023 Чинна публікація

Національне агентство з питань запобігання корупції, у тому числі на виконання вимог п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 23.08.2023 № 3337-IX, 10.10.2023 відкрило доступ до реєстру Politdata, за посиланням: https://politdata.nazk.gov.ua/#/

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6. Які особливості відображення відомостей у Звіті в залежності від обраного політичною партією варіанту подання (квартал або рік)?

  01.12.2023 Чинна публікація

Майно та нематеріальні активи, а також зобов’язання фінансового характеру відображаються станом на кінець звітного періоду (п. 1, 4 ч. 11 ст. 17 Закону в ред. від 26.12.2023).

Враховуючи, що передбачається два звітних періоди (квартал або рік) для 2020 – 2023 років (абзац 4 п. 6 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023), то у випадку подання політичною партією Звіту за рік – кінцем звітного періоду буде вважатися кінець відповідного звітного року, у випадку Звіту за квартал – кінцем звітного періоду буде вважатися відповідний квартал.

В той же час внески та інші надходження, а також платежі та інші витрати відображаються за звітний період. (п. 2, 3 ч. 11 ст. 17 Закону в ред. від 26.12.2023).

У такому випадку при поданні політичною партією Звіту за рік – звітним періодом буде вважатися увесь відповідний рік, а у випадку Звіту за квартал – увесь відповідний квартал.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7. Що нового у звітуванні про зобов’язання фінансового характеру?

  01.12.2023 Чинна публікація

Зобов’язання фінансового характеру необхідно буде відображати станом на кінець звітного періоду (п. 4 ч. 11 ст. 17 Закону в ред. від 26.12.2023).

Так, якщо фінансове зобов’язання політичної партії виникло у звітному періоді та було виконано політичною партією у цьому самому звітному періоді, таке фінансове зобов’язання не відображається у Звіті.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8. Які нові процедури при перевірці Національним агентством?

  01.12.2023 Чинна публікація

У разі виявлення під час перевірки Звіту політичної парті чи під час перевірки інформації ознак порушення вимог законодавства Національне агентство зобов’язане буде письмово звернутись до політичної партії з пропозицією надати пояснення для з’ясування відповідних обставин. (ч. 26 ст. 17 Закону в ред. від 26.12.2023).

Політична партія зобов’язана протягом 10 робочих днів з дня отримання зазначеної пропозиції Національного агентства надати письмові пояснення.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9. Які вимоги застосовуються до коштів, отриманих політичною партією як проценти (дохід) за розміщення на поточному або вкладному (депозитному) рахунку коштів політичної партії, отриманих нею з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності?

  01.12.2023 Чинна публікація

До таких коштів застосовуються вимоги Закону щодо цільового використання коштів, отриманих політичною партією з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності (ч. 7 ст. 14 Закону в ред. від 26.12.2023):

1) політична партія не має права використовувати кошти, отримані нею як проценти (дохід) за розміщення на поточному або вкладному (депозитному) рахунку, на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах та на цілі, не пов’язані із статутною діяльністю (ч. 2 ст. 179 Закону)

2) політична партія має право на використання коштів отриманих як проценти (дохід) за розміщення на поточному або вкладному (депозитному) рахунку протягом 365/366 календарних днів з дня їх першого перерахування (зарахування) політичній партії у відповідному календарному році (ч. 1 ст. 17Закону);

3) якщо зазначені кошти не були використані, політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету (ч. 2 ст. 17Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10. Які існують обмеження щодо розміщення коштів державного фінансування на поточному або вкладному (депозитному) рахунку та зарахування процентів?

  01.12.2023 Чинна публікація

Строк розміщення таких коштів не може перевищувати строк для їх використання, тобто 365/366 календарних днів з дня їх першого перерахування Національним агентством на окремий рахунок для отримання коштів державного фінансування у відповідному календарному році (ч. 6 ст. 14 Закону в ред. від 26.12.23).

Проценти (дохід), отримані політичною партією за розміщення на поточному або вкладному (депозитному) рахунку коштів, заборонено зараховувати на окремий рахунок політичної партії для отримання коштів державного фінансування (ч. 6 ст. 14 Закону в ред. від 26.12.2023).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11. Як звітувати про кошти розміщені на поточному або вкладному (депозитному) рахунку політичної партії та отримані проценти (дохід)?

  01.12.2023 Чинна публікація

Кошти, розміщені на поточному або вкладному (депозитному) рахунку політичної партії та отримані проценти (дохід) відображаються за загальним правилом в розділі Звіту «Майно та нематеріальні активи» станом на кінець звітного періоду.

Кошти, отримані політичною партією як проценти (дохід) за розміщення на поточному або вкладному (депозитному) рахунку, також відображаються як надходження у розділі Звіту «Внески та інші надходження».

Звертаємо увагу, що операції з перерахування коштів банківською установою між рахунками, що належать партії, в тому числі банківські операції з розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку, відображається як платіж в розділі Звіту «Платежі та інші витрати».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

12. Які зміни у процедурі відмови політичною партією від грошового внеску на її підтримку?

  01.12.2023 Чинна публікація

У політичної партії з’являється обов’язок відмовитися не тільки від внеску, який перевищує встановлений законом розмір, а й здійснений особою, яка відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» не має права здійснювати такий внесок (ч. 7 ст. 15 Закону в ред. від 26.12.2023).

Обов’язок політичної партії відмовитись від внеску виникає, якщо уповноваженій особі політичної партії стало достовірно відомо про недотримання внескодавцем законодавчих обмежень при здійсненні внеску. Така інформація може бути отримана партією самостійно та/або від Національного агентства у випадку встановлення таких фактів. 

Строк відмови від внеску або його частини становитиме 30 робочих днів з дня отримання уповноваженою особою політичної відповідної достовірної інформації замість раніше визначених 15 робочих днів.

Крім того законодавчо закріплюється право політичної партії на власний розсуд відмовитися від грошового внеску до дня подання Звіту за період, в якому отримано такий внесок (ч. 8 ст. 15 Закону в ред. від 26.12.2023).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

13. Які особливості відповідальності політичної партії за відображення неповної та/або недостовірної інформації у Звіті протягом строку дії воєнного стану?

  01.12.2023 Чинна публікація

Зміни до Закону встановлюють особливості відповідальності політичної партії за відображення неповної та/або недостовірної інформації у Звіті внаслідок обставин, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (п. 8 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023).

При цьому неповна інформація у Звіті політичної партії кваліфікується  законодавством як невідображення окремих відомостей так неподання додатків до Звіту, у тому числі звітів місцевих організацій.

Так, політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за подання Звіту з неповною та/або недостовірною інформацією у випадку документального підтвердження обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі.

Перелік документів, які підтверджують існування таких обставин,  повинен визначити Кабінет Міністрів України до 04 січня 2024 року.

Такі документи мають бути подані політичною партією до Національного агентства протягом трьох робочих днів з дня подання Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

14. Чи потрібно подавати звіти місцевих організацій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях?

  01.12.2023 Чинна публікація

Неподання звітів місцевих організацій, які є додатками до Звіту політичної партії кваліфікується згідно чинного законодавства як неповнота інформації. При цьому виключення щодо місцевих організацій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, у законодавстві відсутні.

Водночас, за неподання звітів місцевих організацій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, політична партія при поданні до Національного агентства документів, які підтверджують наявність обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі, звільняється від відповідальності (детальніше викладено у п. 13 цих Роз’яснень).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

15. Який порядок подання додатків до Звіту за 2021 – 2023 роки, які подаються в електронному вигляді до реєстру Politdata?

  01.12.2023 Чинна публікація

До Звіту політичної партії обов’язково додаються Звіти місцевих організацій, що автоматично формуються як додатки та його невід’ємною частиною (п. 6 розділу ІV Порядку подання Звіту).

Звіти місцевих організацій формуються в реєстрі Politdata та подаються на погодження керівнику (уповноваженій особі) політичної партії через електронний кабінет (п. 4 розділу ІV Порядку подання Звіту).

Крім того, до Звіту за ІV квартал обов’язково додаються (шляхом завантаження фотокопій у систему) (п. 6 розділу ІІ Порядку подання Звіту):

- копія звіту про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту;

- копія звіту незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (в разі отримання політичною партією державного фінансування).

Якщо політична партія долучить зазначені документи до річного Звіту Національне агентство не буде вимагати окремо Звіт за IV квартал.

У свою чергу копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості, надаються політичною партією на письмовий запит Національного агентства протягом 15 робочих днів після надходження відповідного запиту (ч. 15 ст. 17 Закону), у тому числі через електронний кабінет у реєстрі Polіtdata.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

16. Чи можна подати річний Звіт за 2020 – 2023 роки, якщо політичною партією було раніше подано квартальний Звіт?

  01.12.2023 Чинна публікація

Політична партія може обрати варіант подання квартальних або річного Звіту (абзац 4 пункту 6 розділу VI «Заключні положення» Закону в ред. від 26.12.2023).

При цьому законодавча вимога щодо обрання виключно єдиного варіанту відсутня, а відтак політична партія має право подати як квартальні Звіти окремо так і річний Звіт .

Звертаємо увагу, що звіти місцевих організацій, які є додатками до Звіту політичної партії, повинні відповідати обраному варіанту та періоду за який звітує політична партія до Національного агентства.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

17. Особливості оскарження рішень Національного агентства про зупинення/припинення державного фінансування або відмову в його наданні?

  01.12.2023 Чинна публікація

Після набрання чинності змін до Кодексу адміністративного судочинства України встановлено особливості провадження у справах щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій регулюється ст. 2895 КАСУ. В першу чергу, такі особливості стосуються інстанційної юрисдикції, територіальної підсудності, строків розгляду та порядку оскарження такої категорії справ, а також порядку ухвалення судових рішень (зміни набирають чинності 26.12.2023).

Так, рішення Національного агентства про відмову у наданні політичній партії державного фінансування її статутної діяльності або про зупинення (припинення) державного фінансування її статутної діяльності може бути оскаржене до апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ.

Позовна заява подається до адміністративного суду у місячний строк з дня отримання політичною партією відповідного рішення, але не пізніше шести місяців з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Адміністративні справи вирішуються судом протягом двадцяти днів після відкриття провадження у справі.

Рішення суду за наслідками розгляду справ можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до Верховного Суду у п’ятиденний строк з дня їх проголошення.

Суд апеляційної інстанції розглядає апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня її надходження до суду з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про дату, час і місце розгляду справи.

Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні