База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

2. КОЛИ, ЯК І В ЯКОМУ ВИГЛЯДІ ПОДАЄТЬСЯ ЗВІТ

 

2.1. Які види Звітів існують, коли їх слід подавати та який звітний період вони охоплюють?

  27.12.2023 Чинна публікація

Законом передбачено такі види Звітів:    

  • квартальний Звіт (ст. 17 Закону);
  • Звіт з усунутими недоліками (уточнюючий) (ст. 17-7 Закону).

Звітним періодом для складення Звіту є календарний квартал (п. 2 розділу ІІІ Порядку подання Звіту).

Квартальний Звіт політичні партії подають до Національного агентства щокварталу, але не пізніше ніж на 40 день після закінчення звітного кварталу (ч. 9 ст. 17 Закону), зокрема (п. 3 розділу ІІІ Порядку подання Звіту):

  • за І квартал – до 10 травня звітного року включно,
  • за ІІ квартал – до 09 серпня звітного року включно,
  • за ІІІ квартал – до 09 листопада звітного року включно,
  • за ІV квартал – до 09 лютого наступного за звітним року включно.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем завершення строку подання Звіту є перший за ним робочий день (п. 4 розділу ІІІ Порядку подання Звіту).

Звіт, поданий політичною партією після закінчення встановленого законодавством строку, вважається поданим з порушенням строків його подання (п. 5 розділу ІІІ Порядку подання Звіту).

Уточнюючий звіт – це звіт, що подається з метою усунення причин, які зумовили зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Подати такий Звіт може партія, державне фінансування статутної діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках, передбачених ст. 17-7 Закону.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.2. Чи можна подати виправлений Звіт?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не можна.

Законодавством не передбачено подання виправленого Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.3. Чи можна відкликати поданий Звіт?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, поданий Звіт не можна відкликати.

Звіти (у тому числі подані з порушенням встановленого строку) Національне агентство перевіряє у строк, що не перевищує 60 днів з дня їх надходження. (ч. 21 ст. 17 Закону).

Якщо Звіт поданий до Національного агентства, відкликати його неможливо, оскільки з цього моменту розпочато його перевірку.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.4. У якому вигляді потрібно подавати Звіт? Що є формою Звіту? Що собою становить Звіт?

  27.12.2023 Чинна публікація

Політична партія зобов’язана подати до Національного агентства Звіт у електронному вигляді.

Політична партія подає до Національного агентства Звіт шляхом його заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства (ч. 9 ст. 17 Закону).

Формою Звіту є набір обов'язкових реквізитів, що передбачені системою Реєстру (п. 1 Форми Звіту).

Звіт є структурованими даними, містить інформацію, внесену керівником політичної партії та/або особами, яких уповноважено в установленому порядку на подання Звіту до електронних форм, передбачених Реєстром, та підписаний шляхом накладання на нього КЕП / ЕЦП керівника (уповноваженої особи) політичної партії (п. 1 розділу ІІ Порядку подання Звіту).

Детальніше про строки подання Звітів викладено в запитанні 2.1.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.5. Що додається до Звіту політичної партії та які додатки є обов’язковими?

  27.12.2023 Чинна публікація

До Звіту політичної партії додаються Звіти місцевих організацій, що автоматично формуються як додатки та є його невід'ємною частиною (п. 6 розділу ІV Порядку подання Звіту).

Звіти місцевих організацій формуються в Реєстрі та подаються на погодження керівнику (уповноваженій особі) політичної партії через електронний кабінет (п. 4 розділу ІV Порядку подання Звіту).

Крім того, до Звіту за ІV квартал додаються (шляхом завантаження фотокопій у систему):

1. Копія звіту про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту.

2. Копія звіту незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (в разі отримання політичною партією державного фінансування).

Увага! Такі копії звітів є невід’ємними частинами Звіту за ІV квартал та є обов’язковими до подання (пп. 6, 7 розділу ІІ Порядку  подання Звіту)

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.6. Хто та яким чином підписує Звіт політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Сформований Звіт підписує керівник (уповноважена особа) політичної партії шляхом накладання КЕП / ЕЦП (п. 9 розділу ІІ Порядку подання Звіту).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.7. Хто та яким чином підписує Звіт місцевої організації ?

  27.12.2023 Чинна публікація

Звіти місцевих організацій підписують керівники (уповноважені особи) таких місцевих організацій політичної партії (п. 5 розділу ІV Порядку подання Звіту) після погодження керівником (уповноваженою особою) політичної партії шляхом накладання КЕП / ЕЦП.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.8. Чи потрібно самостійно знеособлювати відомості у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не потрібно.

Інформація, внесена керівником (уповноваженою особою) політичної партії до Звіту, автоматично оприлюднюється (за винятком інформації з обмеженим доступом) в публічній частині Реєстру (п. 9 розділу ІІІ Порядку подання Звіту).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.9. Чи потрібно додавати до Звіту підтвердні документи?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не потрібно.

Копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості, надаються політичною партією на письмовий запит Національного агентства протягом 15 робочих днів після надходження відповідного запиту (ч. 15 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.10. Чи потрібно надавати довідку (виписку) установ банків про рух коштів на рахунках у разі відсутності на ньому руху коштів?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, на запит Національного агентства протягом 15 робочих днів після надходження відповідного запиту (ч. 15 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.11. Що робити у разі виявлення партією технічної або іншої помилки у поданому Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

Враховуючи те, що законодавством не передбачено подання виправленого Звіту, то у разі виявлення технічної або іншої помилки у поданому Звіті партія може письмово повідомити Національне агентство про такі помилки шляхом направлення поштою листа за підписом керівника партії (уповноваженої особи партії).

Отримана інформація може бути врахована Національним агентством  при здійсненні перевірки Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.12. Якими документами підтверджується право керівника (уповноваженої особи) політичної партії підписувати Звіти місцевих організацій?

  27.12.2023 Чинна публікація

Керівник (уповноважена особа) політичної партії може мати такі повноваження згідно зі Статутом партії (ст. 8 Закону) та/або відповідним рішенням керівних органів політичної партії.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.13.Яким чином подати Звіт, коли зміна керівника партії здійснюється Міністерством юстиції України протягом 2-3 місяців?

  27.12.2023 Чинна публікація

Про зміну керівника необхідно повідомити Національне агентство та надати підтвердні документи згідно з якими повноваження керівника партії (уповноваженої особи) надано іншій особі. Після цього Національне агентство невідкладно закриває доступ колишньому керівникові з одночасним відкриттям доступу новому керівнику (п. 1 розділу ІІІ Порядку  формування та ведення Реєстру).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.14. Чим регламентується порядок дій політичної партії щодо припинення діяльності місцевої організації?

  27.12.2023 Чинна публікація

Порядок дій щодо припинення місцевої організації регламентовано розділом IV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.15. Чи передбачає функціонал Реєстру відразу надати уповноваженій особі місцевої організації відповідні права користувача?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, передбачає.

Після створення місцевої організації, в електронному кабінеті політичної партії через функціонал редагування передбачена можливість для представника партії додавати ще одного керівника, де можна зазначити відомості про уповноважену особу на подання Звіту місцевої організації, а отже, надати відповідні права користувача Реєстру (п. 3 розділу ІV Порядку формування та ведення Реєстру).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.16. Чи потрібно подавати Звіти до Реєстру POLITDATA за IV квартал із наростаючим підсумком?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не потрібно.

Подавати Звіти до Реєстру POLITDATA за IV квартал із наростаючим підсумком на кінець року — не потрібно (на відміну від паперової звітності).

Тобто партіям не треба більше зазначати у своєму Звіті за IV квартал відомості за минулі квартали. Крім того, подавати річні Звіти також не потрібно.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні