НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Миколи Міхновського, 28
info@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
199. Як декларувати об’єкти, права на які набуті на підставі договору фінансового лізингу?

ХХІ. Особливості декларування в окремих ситуаціях

199. Як декларувати об’єкти, права на які набуті на підставі договору фінансового лізингу?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у володіння та користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі) (ст. 806 ЦК України).

Відомості про об’єкт нерухомого або рухомого майна, що належить лізингодавцю на праві власності, а суб’єкту декларування та/або членам сім’ї – на праві користування, відображаються у відповідному розділі декларації (зокрема, 3 «Об’єкти нерухомості», 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» або 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби»).

Вартість об’єкта, переданого в лізинг, вказується відповідно до умов договору, незалежно від фактично сплачених коштів у звітному періоді.

Відомості про фінансове зобов’язання за договором фінансового лізингу підлягають декларуванню у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації, лише якщо розмір такого зобов’язання на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

Відомості про правочин, вчинений суб’єктом декларування (договір фінансового лізингу), на підставі якого у нього виникло:

 • право користування об’єктом нерухомості (якщо вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ), а також
 • фінансове зобов’язання (якщо його розмір перевищує 50 ПМ),

відображаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Якщо разовий видаток суб’єкта декларування за договором фінансового лізингу перевищує 50 ПМ, то додатково у цьому ж розділі відображаються відомості про здійснений разовий видаток. Якщо разовий видаток у звітному періоді не перевищував 50 ПМ, то у відповідних полях слід обрати позначку «Не застосовується».

Якщо третьою особою частково або повністю сплачені лізингові платежі, то сплачена сума у звітному періоді підлягає відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації як дохід суб’єкта декларування або члена сім’ї.

 

Приклад

01.03.2021 (у звітному періоді) поліцейський та члени його сім’ї на підставі договору фінансового лізингу набули право користування  квартирою вартістю 1 250 000 грн, яка належить на праві власності Державній іпотечній установі.

Цього ж дня укладено тристоронній договір (між поліцейським, Державною іпотечною установою та Головним управлінням Національної поліції в області) про компенсацію частини лізингових платежів, за яким Головне управління Національної поліції в області зобов’язалося виплачувати 40% лізингових платежів за договором.

У звітному періоді суб’єкт декларування сплатив лізингові платежі на загальну суму 60 000 грн (по 6 тис. грн щомісячно), а Головне управління Національної поліції в області –  40 000 грн.

У такому випадку суб’єкт декларування має вказати відомості про:

 • квартиру вартістю 1 250 000 грн, із зазначенням права власності Державної іпотечної установи, а також права користування квартирою суб’єктом декларування та членами його сім’ї – у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації;
 • дохід суб’єкта декларування, отриманий від Головного управління Національної поліції в області, у розмірі 40 000 грн як компенсація частини лізингових платежів – у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки»;
 • фінансове зобов’язання суб’єкта декларування перед Державною іпотечною установою станом на 31.12.2021 у розмірі 1 150 000 грн – у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації;
 • договір фінансового лізингу, на підставі якого у суб’єкта декларування виникло право користування на квартиру та фінансові зобов’язання – у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації. При цьому у полі «Вид правочину» обрати «Інший», у полі «Зазначте, який саме» вказати «Фінансовий лізинг», у полі «Наслідки правочину» обрати «Інший» і в наступному полі «Зазначте, який саме» вказати «Виникло право користування та фінансове зобов’язання».
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
61
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

200. Як декларувати подарунки?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Подарунки є доходом незалежно від того, у якій формі вони отримані: у формі грошових коштів або в іншій формі. Подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (ст. 1 Закону). Це стосується також подарунків, які суб’єкт декларування отримує від члена сім’ї або навпаки.

Якщо третя особа оплачує витрати на відпочинок (переліт, проживання тощо), лікування, освіту тощо суб’єкта декларування або члена його сім’ї, це вважається подарунком у негрошовій формі, який повинен бути відображений у декларації із зазначенням вартості подарунка.

Водночас оплата третьою стороною участі суб’єкта декларування у публічному заході не є доходом (додатково див. відповідь на запитання 143 цих Роз’яснень).

Доходи зазначаються незалежно від їх розміру, крім подарунків. Подарунки у формі грошових коштів зазначаються в декларації, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує 5 ПМ. Подарунок у формі іншій, ніж грошові кошти (наприклад, рухоме майно, транспортні засоби, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість одного подарунка перевищує 5 ПМ.

Якщо отриманий у звітному періоді подарунок у вигляді цінного рухомого майна, транспортного засобу, нерухомого майна, нематеріального актива, цінних паперів, грошових активів чи інших об’єктів декларування перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду, такий подарунок повинен бути також відображений у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» (незалежно від вартості), 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» (за умови, якщо вартість перевищує 100 ПМ), 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» (незалежно від вартості), 7 «Цінні папери» (незалежно від вартості), 12 «Грошові активи» (якщо сукупний розмір грошових активів перевищує 50 ПМ) тощо. У декларації наступного звітного періоду, за умов, що таке майно перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду, а його вартість перевищує встановлений поріг для декларування (наприклад, 100 ПМ – для цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), відомості про таке майно зазначаються лише у відповідному розділі декларації залежно від виду об’єкта декларування.

У разі якщо вартість подарунка суб’єкту декларування перевищує 50 ПМ, необхідно додатково вказати у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» відомості про договір дарування, на підставі якого набуто право власності на це майно (подарунок).

Якщо ж таке майно не належить суб’єкту декларування на останній день звітного періоду (наприклад, внаслідок укладеного договору купівлі-продажу), то у декларації відомості зазначаються таким чином:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – двічі про отримані доходи:

 • у негрошовій формі – у розмірі вартості майна, що подароване (за умови, якщо вартість подарунка перевищує 5 ПМ);
 • у грошовій формі – дохід від продажу майна (подарунка) (незалежно від розміру);

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» про:

 • договір дарування, на підставі якого набуто право власності на майно (подарунок) (за умови, якщо вартість подарунка перевищує 50 ПМ);
 • договір купівлі-продажу, на підставі якого припинено право власності на майно (подарунок) (за умови, якщо вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ).

 

Якщо ж майно, яке було подаровано члену сім’ї суб’єкта декларування у звітному періоді, але не належить йому на останній день звітного періоду (наприклад, внаслідок укладеного договору купівлі-продажу), то у декларації зазначаються лише відомості у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» про отримані доходи:

 • у негрошовій формі – у розмірі вартості майна, що подароване (за умови, якщо вартість подарунка перевищує 5 ПМ);
 • у грошовій формі – як дохід від продажу майна (подарунка) (незалежно від розміру).
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
44
arrow_up
Так
5
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

201. Як декларувати об’єкти, набуті внаслідок спадкування?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Спадщина, набута суб’єктом декларуванням та/або членом його сім’ї, підлягає відображенню у декларації. Декларування спадщини здійснюється на підставі свідоцтва про право на спадщину, рішення суду про визнання права власності у порядку спадкування.

Об’єкти, які потребують перереєстрації права власності спадкоємцем (наприклад об’єкти нерухомості), для цілей декларування вважаються набутими у власність після відповідної державної реєстрації права власності на них за спадкоємцем, а отже, відображаються в декларації з цього моменту. Якщо спадщина прийнята, проте спадкоємцем не здійснено державну реєстрацію права на спадщину, слід брати до уваги, що законодавець розмежовує поняття «виникнення права на спадщину» та «виникнення права власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини», і пов’язує із виникненням цих майнових прав різні правові наслідки (постанова Верховного Суду від 04.09.2019 у справі № 450/328/15-ц).

Якщо станом на останній день звітного періоду право власності на об’єкт спадщини не переоформлено на ім’я спадкоємця, проте  такий об’єкт перебуває у користуванні суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї, це необхідно відобразити у декларації, зазначивши відповідний тип права (додатково див. відповідь на запитання 60 цих Роз’яснень).

Кошти, розміщені на банківських рахунках, грошові вклади з нарахованими відсотками або компенсаціями, відомості про які зазначені у свідоцтві про право на спадщину, отримані суб’єктом декларування та/або членом його сім’ї, відображаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» з моменту отримання такого свідоцтва. У декларації слід зазначати сукупну суму вкладу (депозиту) та нарахованих процентів на дату виплати (додатково див. розділ ХІІІ цих Роз’яснень).

Рахунки у банківських та інших фінансових установах у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації відображаються за загальними правилами.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
49
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

202. Як декларувати вклади (депозити) та поворотну фінансову допомогу?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Відомості про кошти, надані суб’єктом декларування / членом його сім’ї як поворотна фінансова допомога та не повернуті їм у звітному періоді, а також неповернуті суми депозиту слід вказувати у розділі 12 «Грошові активи» декларації (в разі перевищення порогу декларування в цьому розділі).

Відомості про кошти, надані суб’єктом декларування / членом його сім’ї як поворотна фінансова допомога та повернуті їм у звітному періоді, а також повернуті суми депозиту слід вказувати у розділі 12 «Грошові активи» декларації. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації відомості про такі кошти не зазначаються.

Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (абз. 8 п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Розміщення коштів на рахунках в банку як вклад (депозит) не припиняє права власності на кошти, а отже, їх повернення не може вважатися доходом.

Водночас якщо вклад (депозит) розміщено на умовах, за яких відсотки щомісяця капіталізуються за є доступними для використання вкладником (суб’єктом декларування або членом його сім’ї) до моменту завершення строку дії вкладу (депозиту), то такі нарахування відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації станом на кінець звітного періоду.

Якщо відсотки по депозиту додаються до тіла депозиту, то вони відображатимуться в декларації як дохід лише після завершення строку дії депозиту та отримання його вкладником.

Як декларувати доходи у вигляді процентів, нарахованих за валютним вкладом, див. у відповіді на запитання 153 цих Роз’яснень.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
69
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

203. Як декларувати позику?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Відомості про позику, отриману суб’єктом декларування або членом його сім’ї (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позичальником), відображаються у розділах:

 • 12 «Грошові активи» декларації – за умов, зазначених у відповіді на запитання 156 цих Роз’яснень;
 • 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – за умов, зазначених у відповіді на запитання 175 цих Роз’яснень;
 • 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (відображаються відомості про правочин, у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується») – за умов, зазначених у відповіді на запитання 177 цих Роз’яснень).

 

Відомості про отриману позику не відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації (додатково див. відповідь на запитання 145 цих Роз’яснень).

Кошти, які суб’єкт декларування або член його сім’ї позичив третій особі (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем), зазначаються у розділі 12 «Грошові активи» декларації (як кошти, позичені третій особі) – за умов, зазначених у відповіді на запитання 156 цих Роз’яснень.

Відомості про надану позику не відображаються у розділах 13 «Фінансові зобов’язання», 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Відомості про повернуту суму позики не відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, однак в цьому розділі відображаються кошти, отримані у вигляді процентів від суми позики.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
29
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

204. Особливості декларування особами, які є суб’єктами господарювання (ФОП)

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

1. Чи відображаються відомості про об’єкти,  набуті суб’єктом декларування / членом його сім’ї для здійснення господарської діяльності (як ФОП)?

Так.

Громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи (ч. 1 ст. 128 ГК України).

Фізична особа – підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (ст. 52 ЦК України, ч. 2 ст. 128 ГК України).

Законодавством не встановлено окремого правового статусу майна фізичної особи – підприємця.

Отже, об’єкти нерухомості, транспортні засоби,  інше цінне рухоме майно, яке набуте суб’єктом декларування та/або членом його сім’ї для здійснення підприємницької діяльності (як фізичною особою – підприємцем) підлягають відображенню у декларації на загальних підставах.

2. Чи відображаються доходи, отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї як ФОП?

Так.

У декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї  (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону). Перелік видів доходів, наведений у цьому положенні, включає у тому числі доходи від підприємницької діяльності, отримані суб’єктом декларування / членом його сім’ї як ФОП.

Дохід із джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі у вигляді доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю (п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Інформацію про отримані доходи від підприємницької діяльності як ФОП необхідно зазначити у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації незалежно від розміру такого доходу. При цьому сума доходу від підприємницької діяльності за звітний період сумується і в декларації вказується загальна сума валового доходу, отримана суб’єктом декларування або членом його сім’ї як ФОП у звітному періоді.

При зазначенні доходу від власної підприємницької діяльності як ФОП джерелом доходу рекомендується зазначати самого суб’єкта декларування / члена його сім’ї, які є ФОП.

3. Чи відображаються відомості про банківські / фінансові установи, в яких суб’єктом декларування або членом його сім’ї як ФОП відкриті рахунки?

Так.

Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї як суб’єктів господарювання (ФОП) відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно, відображаються в декларації за загальними правилами (див. розділ XV цих Роз’яснень).

4. Чи відображаються відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування, члена його сім’ї, взяті ними для забезпечення здійснення господарської діяльності?

Так.

Відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї відображаються в декларації за загальними правилами (див. розділ XV цих Роз’яснень) незалежно від мети та цілей вчинення правочинів, які зумовили виникнення фінансових зобов’язань.

5. Які видатки, здійснені суб’єктом декларування, який одночасно є фізичною особою – підприємцем (ФОП), відображаються в декларації?

Видатки та правочини суб’єкта декларування, здійснені ним як ФОП на виконання правочинів, спрямованих на набуття права на об’єкти декларування, які підлягають відображенню в розділах 3 «Об’єкти нерухомості», 4 «Об’єкти незавершеного будівництва», 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби», 7 «Цінні папери», 8 «Корпоративні права», 10 «Нематеріальні активи» декларації зазначаються завжди, незалежно від мети набуття таких об’єктів (для господарської діяльності чи для особистих потреб / потреб членів сім’ї).

У разі наявності даних про загальний розмір видатків, здійснених у звітному періоді суб’єктом декларування як ФОП (особливо якщо ФОП перебуває на загальній системі оподаткування), рекомендується відобразити їх в декларації (однією сумою).

Інші видатки та правочини, вчинені суб’єктом декларування як фізичною особою (а не як ФОП), зазначаються в декларації за загальними правилами.

Приклад 1

Суб’єкт декларування, який займається аграрним бізнесом, у звітному періоді купив комбайн вартістю більше 50 ПМ.

Такий об’єкт (комбайн) підлягає відображенню у декларації у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації. Оскільки правочин і видаток на його придбання здійснено у звітному періоді саме суб’єктом декларування (не членом його сім’ї),  вартість предмета правочину та розмір видатку перевищують поріг декларування, то відомості про такий правочин і видаток зазначаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Приклад 2

Суб’єкт декларування у звітному періоді оплатив вартість туристичної подорожі на суму, що перевищує 50 ПМ.

Оскільки такий видаток здійснено ним для особистих потреб (не для господарської діяльності), то він підлягає відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
36
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати