База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

ХХІІІ. Повідомлення про відкриття валютного рахунка (ПВВР)

 

225. За якою формою та як слід подавати ПВВР?

  13.11.2023 Чинна публікація

Таке повідомлення подається в електронній формі.

Суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у 20-денний строк з дня:

  • коли суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив валютний рахунок;

  • коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття такого рахунка членом його сім’ї (п. 3 Порядку № 451/21).

Суб’єкт декларування особисто заповнює відповідну електронну форму повідомлення про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента після автентифікації у персональному електронному кабінеті Реєстру (п. 4 Порядку № 451/21).

Подання ПВВР до Реєстру підтверджується листами на електронну пошту суб’єкта декларування та у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування.

ПВВР подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

ПВВР в паперовій формі не подається (п. 7 Порядку № 451/21).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

225-1. Про відкриття яких рахунків слід повідомляти?

  13.11.2023 Чинна публікація

ПВВР подається лише про відкриття валютних рахунків, відкритих в установах банків-нерезидентів.

Повідомлення про відкриття інших рахунків, які обслуговуються юридичними особами, які не є установами банку-нерезидента, до Національного агентства не подаються.

Суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (ч. 1 ст. 52 Закону).

Валютний рахунок – будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті (п. 2 Порядку № 451/21).

Установа банку-нерезидента – юридична особа-нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України (п. 2 Порядку № 451/21).

Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Валюта – національна валюта України та іноземна валюта.

Національна валюта (гривня):

а) грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;

в) електронні гроші, номіновані у гривні;

г) цифрові гроші Національного банку України (п. 6 ст. 1 Закону України «Про валюту і валютні операції»).

Іноземна валюта:

а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;

в) електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах (п. 5 ст. 1 Закону України «Про валюту і валютні операції»).

 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

226. Як зазначати інформацію, якщо в один день відкрито декілька валютних рахунків?

  13.11.2023 Чинна публікація

Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування подає одне ПВВР із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження установи банку-нерезидента. 

Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі ПВВР стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента (п. 5 Порядку № 451/21).

 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

227. Чи відображаються ПВВР в публічній частині Реєстру?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

228. Коли у суб’єкта декларування припиняється обов’язок подавати ПВВР?

  13.11.2023 Чинна публікація

Після припинення виконання ним функцій держави або місцевого самоврядування або перебування на посаді, що зумовлює здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації.

Це може бути звільнення суб’єкта декларування або переведення на іншу посаду, яка не передбачає виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

! Суб’єкт декларування зобов’язаний подати ПВВР, якщо підстави для його подання виникли до дня припинення або в останній день виконання ним функцій держави або місцевого самоврядування або перебування на відповідній посаді.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

229. Чи повідомляти про відкриття брокерського, інвестиційного рахунка?

  28.01.2024 Чинна публікація

Ні.

Детальніше див. відповідь на запитання 225-1 цих Роз’яснень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

229-1. Чи повідомляти про відкриття рахунка для зберігання електронних грошей (на сервісах Wise, Skrill, Neteller та подібних)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні, якщо компанії, які володіють відповідними сервісами для зберігання електронних грошей (наприклад, Wise), не є банками.

Зазвичай це фінансові установи. 

Детальніше див. відповідь на запитання 225-1 цих Роз’яснень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

229-2. Чи потрібно подавати ПВВР, відкритого для отримання матеріальної допомоги під час дії воєнного стану?

  20.12.2023 Чинна публікація

Ні, за наявності в сукупності таких обставин:

  • суб’єктом декларування або членом його сім’ї відкрито валютний рахунок в установі банку-нерезидента під час дії воєнного стану;

  • такий рахунок використовувався виключно для отримання матеріальної допомоги, передбаченої законодавством іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором), виплаченої за рахунок коштів іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) або міжнародної організації; 

  • такий рахунок закритий протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану.

У випадку недотримання принаймні однієї із вищезазначених умов суб’єкт декларування зобов’язаний подати ПВВР (п. 2-6 розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону встановлено особливості обов’язку, передбаченого ч. 1 ст. 52 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

229-3. Хто звільняється від подання ПВВР?

  28.01.2024 Чинна публікація

Більшість суб’єктів декларування:

- звільняються від обов’язку подання ПВВР, підстави для подання яких виникли у період з 24.02.2022 до 11.10.2023 включно (абз. 3 п.  2-7 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону)

- зобов’язані подавати ПВВР з 12.10.2023 за загальними правилами (п. 2-5 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону).

Додатково про подання ПВВР, відкритого для отримання матеріальної допомоги під час дії воєнного стану, див. відповідь на запитання 229-2 Роз’яснень.

Суб’єкти декларування, які мають право на відтермінування подання декларацій:

- звільняються від обов’язку подання ПВВР, підстави для подання яких виникли з 24.02.2022 до припинення / скасування воєнного стану або іншого визначеного Законом строку (абз. 3 п.  2-7 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону, ч. 6 ст. 52 Закону);

- зобов’язані подавати ПВВР з моменту відновлення у них обов’язку подавати декларації.

Додатково про строки див. відповідь на запитання п. 2-3 цих Роз’яснень.

Приклад 1

01.11.2023 суб’єкт декларування, у якого член сім’ї військовослужбовець ЗСУ, відкрив валютний рахунок в установі банку-нерезидента. 

У такій ситуації суб’єкт декларування не повинен подавати ПВВР, оскільки підстави його подання виникли до початку перебігу строку для подання ним декларацій, визначених ч. 14 ст. 45 Закону. 

Приклад 2

21.09.2023 суб’єкт декларування відкрив валютний рахунок в установі банку-нерезидента. У такому випадку ПВВР не подається, оскільки відкриття рахунку в установі банку-нерезидента відбулося в період з 24.02.2022 до 11.10.2023 включно.

 


 

Чи була ця публікація корисною? Так Ні