НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Розділи:

104. Які транспортні засоби повинні бути відображені у декларації?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації відображаються транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону).

Для цілей декларування під транспортними засобами розуміється широкий діапазон засобів, який не обмежується автотранспортними, а включає й інші самохідні машини та механізми, а саме:

 • легкові та вантажні автомобілі;
 • автобуси;
 • самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів;
 • мотоцикли усіх типів, марок і моделей;
 • причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби;
 • мопеди;
 • трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми;
 • водні та повітряні судна.

У декларації вказують транспортні засоби, які відповідають принаймні одній з таких умов:

 • транспортний засіб належить на праві власності, володіння чи користування суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;
 • транспортний засіб перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;
 • транспортний засіб станом на останній день звітного періоду був об’єктом права власності третьої особи, але суб’єкт декларування (який є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або обіймає посаду, пов’язану з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків) або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Відомості про такі об’єкти не зазначаються в декларації, якщо вони належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень). Але якщо ці транспортні засоби використовуються суб’єктом декларування або членами його сім’ї для власних потреб, відомості про них підлягають відображенню у декларації.

Велосипеди, персональний електротранспорт (електросамокати, гіроскутери, тощо) для цілей декларування транспортними засобами не вважаються та підлягають відображенню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації як цінне рухоме майно у разі, якщо їхня вартість перевищує встановлений Законом поріг декларування в цьому розділі.

Відомості про транспортні засоби відображаються в декларації незалежно від:

 • користування ними безоплатно чи за плату;
 • наявності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї посвідчення водія та/або фактичного керування такими транспортними засобами протягом звітного періоду;
 • наявності чи відсутності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї родинних зв’язків із власником транспортних засобів;
 • виду та форми (усної чи письмової) правочину, на підставі якого транспортні засоби перебувають у власності, користуванні.

На відміну від іншого цінного рухомого майна, відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини й механізми зазначаються незалежно від їхньої вартості (п.п. «б» п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, п.п. 2 п. 7 розділу IV Порядку № 449/21).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
109
arrow_up
Так
11
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

105. Як визначається дата набуття права власності на транспортний засіб, набутий в Україні?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 334 ЦК України).

Переданням майна вважається вручення його набувачеві або уповноваженій набувачем особі, перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.

Приклад 1

Суб’єкт декларування 29.12.2021, у присутності уповноваженої особи сервісного центру МВС, уклав з продавцем транспортного засобу договір купівлі-продажу транспортного засобу та здійснив оплату за транспортний засіб. Того ж дня суб’єкт декларування зареєстрував придбаний ним транспортний засіб у сервісному центрі МВС.

Датою набуття права власності на транспортний засіб є 29.12.2021.

Приклад 2

Суб’єкт декларування 29.12.2021 уклав з організацією, яка здійснює продаж транспортних засобів, договір купівлі-продажу транспортного засобу та здійснив оплату за транспортний засіб. Відповідно до умов договору купівлі-продажу суб’єкт декларування набуває право власності на транспортний засіб з моменту передачі йому транспортного засобу.

Транспортний засіб було передано суб’єкту декларування 30.12.2021 відповідно до акта приймання-передачі. 05.01.2022 суб’єкт декларування зареєстрував придбаний ним транспортний засіб у сервісному центрі МВС.

Датою набуття права власності на транспортний засіб є дата передачі транспортного засобу суб’єкту декларування – 30.12.2021.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
95
arrow_up
Так
8
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

106. Як визначається дата набуття права власності на транспортний засіб, набутий за кордоном?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Для цілей декларування датою набуття права власності на транспортний засіб, придбаний за кордоном, є дата здійснення оплати за такий транспортний засіб.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
152
arrow_up
Так
9
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

107. Чи включаються до вартості транспортного засобу витрати, пов’язані з його митним оформленням, реєстрацією, ремонтом?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні.

У декларації зазначається вартість транспортного засобу на дату його набуття у власність, володіння або користування.

Вартістю транспортного засобу є ціна, визначена відповідним правовстановлюючим документом, що підтверджує купівлю-продаж та на підставі якого здійснювалось розмитнення транспортного засобу (у разі його здійснення).

Витрати на митне оформлення, реєстрацію транспортного засобу, ремонт транспортного засобу (його частини) до його вартості не включаються.

Разом з тим, якщо відповідний разовий видаток на митне оформлення, реєстрацію, ремонт чи сплату відповідних сервісних зборів, пов’язаних із купівлею транспортного засобу, перевищує встановлений поріг декларування (50 ПМ) і здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді, то він повинен бути відображений у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
105
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

108. Як декларувати транспортний засіб, яким особа користується на підставі довіреності?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Якщо суб’єкту декларування / члену його сім’ї не відома інформація про власника майна, що перебуває в користуванні суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї, а із правовстановлюючих документів її встановити неможливо, то при заповненні відповідних полів декларації слід обрати позначку «Не відомо». Винятком є лише поля «Прізвище», «Ім’я» та «По батькові (за наявності)» власника такого майна, заповнення яких є обов’язковим.

Інформацію про власників транспортних засобів можна отримати у відкритому Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України.

Загальні правила відображення відомостей про майно, яке перебуває у спільній власності, див. у відповіді на запитання 62 та 68 цих Роз’яснень.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
39
arrow_up
Так
7
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

109. Як декларувати транспортний засіб, що перебуває у власності суб’єкта декларування і на праві користування у члена його сім’ї (або навпаки)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Як відображати інформацію щодо об’єктів, які перебувають у спільній власності або на різних типах права, див. у відповіді на запитання 68 цих Роз’яснень.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
62
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

110. Що таке ідентифікаційний номер транспортного засобу?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У полі «Ідентифікаційний номер (за наявності)» блоку полів «Загальна інформація» розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації зазначається ідентифікаційний номер транспортного засобу, якщо він наявний.

Наприклад, для автомобіля вказується ідентифікаційний номер (VIN), тобто зазначений у технічному паспорті на транспортний засіб номер шасі (кузова, рами).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
89
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

111. Чи слід декларувати транспортний засіб, який передано іншій особі на підставі довіреності з правом розпорядження?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, оскільки видання довіреності не припиняє права власності особи на майно. 

Правове регулювання відносин, пов’язаних з купівлею-продажем транспортних засобів, здійснюється на підставі положень ЦК України з урахуванням загальних положень про договір та спеціальних правил, закріплених у відповідних положеннях Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, які визначають певні особливості укладення, виконання та правові наслідки невиконання відповідних договорів.

Продаж транспортного засобу, що має ідентифікаційний номер, передбачає відповідне оформлення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу, зняття його з обліку, отримання свідоцтва про його реєстрацію.

Так, видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
39
arrow_up
Так
7
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

112. Чи слід відображати у декларації інформацію про транспортний засіб, який було викрадено?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так.

Зазначене твердження застосовується і у разі, якщо викрадений транспортний засіб було застраховано і страхова компанія здійснила страхову виплату, і при цьому, за умовами страхового договору, транспортний засіб станом на кінець звітного періоду не перейшов у власність компанії.

Загальна інформація про те, чи слід відображати у декларації інформацію про майно, яке було викрадено, наведена у відповідь на запитання 77 цих Роз’яснень.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
26
arrow_up
Так
5
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

113. Яка дата є датою припинення права власності на транспортний засіб у результаті його знищення?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Дата зняття з реєстрації транспортного засобу у зв’язку з вибракування (знищенням).

Однією з підстав припинення права власності на майно є його знищення (ст. 346 ЦК України).

Умовами для припинення права власності на знищене майно є наявність встановленого факту знищення майна (ст. 349 ЦК України).

Вибракувані (знищені) транспортні засоби знімаються з обліку у встановленому законодавством порядку (п. 45 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388).

До зняття з обліку знищеного транспортного засобу відомості про нього відображаються у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
32
arrow_up
Так
5
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

114. Чи потрібно декларувати транспортні засоби, якщо суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї не мають посвідчення водія?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, якщо транспортний засіб належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної, або перебуває в їх володінні або користуванні, незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Загальні положення про те, які транспортні засоби повинні бути відображені у декларації, викладено у відповіді на запитання 104 цих Роз’яснень.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
23
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

115. Чи потрібно декларувати службові транспортні засоби?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні.

Службові автомобілі надаються у користування не конкретній особі (суб’єкту декларування), а будь-кому, хто обіймає конкретну посаду або виконує обов’язки за цією посадою тимчасово.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
28
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

116. Чи необхідно декларувати нерозмитнений транспортний засіб, який належить на праві власності третій особі, але яким суб’єкт декларування або члени його сім’ї користувалися у звітному періоді?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так.

У декларації зазначається транспортний засіб, яким суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї користувалися станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів упродовж звітного періоду.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
39
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати