База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

2. Відомості про партію та її структурні утворення

 

2.1. Станом на яку дату потрібно відображати відомості у Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
Усі відомості, які включаються до Звіту, відображаються станом на останній день звітного кварталу:
 • у Звіті за І квартал – станом на 31 березня,
 • у Звіті за ІІ квартал – станом на 30 червня,
 • у Звіті за ІІІ квартал – станом на 30 вересня,
 • у Звіті за ІV квартал – станом на 31 грудня.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.2. Як відображати найменування партії у разі його зміни у звітному періоді? Які особливості подання Звітів місцевих організацій партії після зміни її найменування?

  03.06.2021 Чинна публікація
Найменування партії відображається у Звіті станом на останній день звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 2.1).

Якщо партія у звітному періоді змінила найменування, а найменування її місцевих організацій залишилися без змін, Звіти таких місцевих організацій подаються разом зі Звітом політичної партії з новим найменуванням.

При цьому у таблиці “Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи” Звіту відображаються відомості щодо всіх місцевих організацій: і тих, що змінили найменування на нове, і тих, які цього ще не робили.

Приклади заповнення: Таблиця «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи»

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.3. Чи відображаються у Звіті відомості про використання абонементної скриньки та послуги з використання юридичної адреси?

  25.06.2021 Чинна публікація
Відомості про використання абонементної скриньки не відображаються у Звіті.

Відомості про послуги з використання юридичної адреси політичною партією можуть бути відображені в різних розділах Звіту, залежно від того, ким було здійснено витрати на такі послуги:
 1. Якщо витрати понесла третя особа – це вважається внеском на підтримку політичної партії, а саме спонсорством, та підлягає відображенню у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном” розділу ІІІ “Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску” Звіту (ч. 4 ст. 14 Закону).
 2. Якщо такі витрати було здійснено самою партією – такі відомості необхідно відображати у розділі IV “Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку” Звіту.

Увага!

Отримання політичною партією адреси, в зв’язку з її реєстрацією, дані про яку є інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження політичної партії, не вважається внеском в розумінні статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні».
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.4. Чи відображаються у Звіті відомості про приміщення, які є місцем реєстрації місцевих організацій, що не мають статусу юридичної особи?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, оскільки Звіт не містить відповідних позицій для відображення цих відомостей.

Рекомендується надавати відомості про приміщення, які є місцем реєстрації місцевих організацій, у супровідному листі до Звіту
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.5. Які відомості про рахунки партії слід відображати у Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
У Звіті відображаються реквізити банківських установ, в яких відкриті рахунки політичної партії та її місцевих організацій, а також банківські реквізити таких рахунків (ч. 6 ст. 14 Закону).

Приклади заповнення:

Титульна сторінка ЗвітуТаблиця «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи»

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.6. Інформацію про які місцеві організації потрібно відображати у Звіті (обласні, міські, районні, первинні осередки)?

  03.06.2021 Чинна публікація
У Звіті відображається інформація про всі місцеві організації політичної партії зі статусом юридичних осіб.

Зазначена інформація відображається в таблиці “Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи” Звіту.

Приклад заповнення:
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.7. Де можна знайти відомості про місцеві організації політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Такі відомості можливо отримати:

Для повноти отримання відомостей пошукові запити потрібно здійснювати за актуальною та попередніми назвами політичної партії.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.8. Станом на яку дату слід відображати відомості у таблиці “Загальна інформація про політичну партію” Звіту?

  25.06.2021 Чинна публікація
Відомості у таблиці “Загальна інформація про політичну партію” Звіту відображаються станом на останній день звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 2.1).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.9. Що розуміється під кількістю працівників складу апарату політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Кількість працівників складу апарату політичної партії – це кількість працівників, що здійснюють організаційне забезпечення роботи політичної партії, обіймають посади відповідно до затвердженого штатного розпису політичної партії та виконують свої обов’язки на підставі трудового договору.

Приклад заповнення:

 “Загальна інформація про політичну партію”

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.10. Як відображати кількість підприємств, установ, організацій, заснованих та створених для виконання статутних завдань?

  03.06.2021 Чинна публікація

Інформація щодо кількості підприємств, установ, організацій, заснованих та створених для виконання статутних завдань, відображається у таблиці “Загальна інформація про політичну партію” Звіту. При цьому Звіт не містить позицій для відображення інших відомостей про такі організації.

Увага! Створення структурних утворень партії можливе тільки якщо вони передбачені її Статутом та у визначеному ним порядку (ч. 8 ст. 10 Закону). Реєстрація структурних утворень, що передбачені Статутом партії, здійснюються лише після реєстрації політичної партії (ч. 6 ст. 11 Закону).

Приклад заповнення:

“Загальна інформація про політичну партію”

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.11. Як заповнювати відомості про банківську установу та банківські рахунки місцевих організацій політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Відомості про банківську установу та банківські рахунки місцевих організацій політичної партії відображаються у Звіті в графі “Реквізити банків, в яких відкриті рахунки, та номери рахунків” таблиці “Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи” та містять:
 • найменування банку,
 • код МФО або ЄДРПОУ банківської установи,
 • міжнародний номер банківського рахунку партії (*з 5 серпня 2019 року в Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку (IBAN), що складається з 29 символів).

 

Приклад заповнення:

“Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи”
Найменування місцевої організаціїІдентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУМісцезнаходженняФактичне місцезнаходженняРеквізити банків, в яких відкриті рахунки, та номери рахунків
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ"0000000000000, м. Київ, бульвар Дружби народів, 2800000, м. Київ, бульвар Дружби народів, 29АТ "БАНК",     МФО 000000,  поточний рахунок в національній валюті IBAN 000000000000000000000000000

 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.12. Станом на яку дату потрібно відображати вартість, суму коштів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру?

  03.06.2021 Чинна публікація
Інформація про вартість, суму коштів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відображається у Звіті станом на останній день звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 2.1).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.13. Як відображати вартість у Зведеній таблиці Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру?

  03.06.2021 Чинна публікація
У графі “Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн)” зведеної таблиці Звіту зазначаються відомості щодо:
 • вартості майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів, які перебувають у власності політичної партії або на праві користування у політичної партії;
 • грошових коштів на рахунках;
 • коштів від господарської діяльності;
 • внесків;
 • спонсорських внесків;
 • витрат;
 • фінансових зобов’язань тощо.

 

Цифрові показники операцій у зведеній таблиці Звіту зазначаються:
 • в гривнях (цифри, що відображають гривні та копійки, відокремлюються комою, копійки позначаються двома цифрами);
 • станом на останній день звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 2.1);
 • на підставі інформації, відображеної у відповідних пунктах розділів Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.14. Чи може бути іноземець або особа без громадянства керівником політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не може.

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах (ст. 6 Закону). Керівник політичної партії повинен бути її членом. Відповідно керівником політичної партії не може бути іноземець або особа без громадянства.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.15. Чи потрібно партії реєструвати символіку політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, політичній партії потрібно реєструвати символіку політичної партії.При цьому вона має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших політичних партій та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (ч. 8 ст. 9 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

2.16. Чи може партія отримувати прибутки?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не може. Політичні партії є неприбутковими організаціями (ч. 2 ст. 14 Закону).При цьому для здійснення своїх статутних завдань вони мають право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні