База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Скорочення та важлива інформація

 

Скорочення, що використовуються в роз'ясненнях та розмір прожиткового мінімуму

  11.01.2024 Чинна публікація

Правила декларування встановлює та змінює виключно Верховна Рада України.

Останні зміни до Закону України «Про запобігання корупції» Верховна Рада України внесла Законом України від 09.12.2023 № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», який набрав чинності 30.12.2023.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції надає рекомендаційні роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу, зокрема, щодо застосування положень Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.

З метою реалізації цього повноваження та на виконання п. 3 розділу ІІ Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» Національне агентство підготувало Роз’яснення від 13.11.2023 № 4. 

Роз’яснення надані для забезпечення однакового застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, мають рекомендаційний характер, не містять правових норм і відображають правозастосовну практику

Роз’яснення актуальні станом на 10.01.2024. 

Національне агентство періодично оновлює роз’яснення відповідно до законодавчих змін та доповнює їх, ґрунтуючись на запитах декларантів. З актуальною версією роз’яснень завжди можна ознайомитись у Базі знань на офіційному вебсайті Національного агентства. 

З 13.11.2023 втрачають чинність:

  • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) від 29.12.2021 № 11;

  • Роз’яснення щодо подання декларації «кандидата на посаду» та проведення спеціальної перевірки в умовах воєнного стану від 01.03.2022 № 3;

  • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, проведення перевірок) від 07.03.2022 № 4;

  • Роз’яснення щодо проведення спеціальних перевірок до перемоги України над російською федерацією від 12.05.2022 № 7. 

 

У цих Роз’ясненнях вживаються такі скорочення:

Порядок № 449/21 – Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21;

Порядок № 450/21 – Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21;

Порядок № 451/21 – Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21;

Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон № 3384-ІХ – Закон України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»;

Закон № 1780-IX – Закон України від 23.09.2021 № 1780-IX «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;

декларація – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Види декларацій передбачені Законом та Порядком № 449/21;

щорічна декларація (продовжується діяльність) – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону (щороку);

щорічна декларація (після звільнення) – декларація, яка подається відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону;

декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону;

декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону;

діяльність, яка передбачає обов’язок подання декларації – діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або інша діяльність, зазначена у пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, а також перебування на посадах (у статусах), зазначених у п. 1, пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону;

Національне агентство – Національне агентство з питань запобігання корупції;

Реєстр – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

ПМ – прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01 січня звітного року (визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік);

ПСЗ – повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

ПВВР – повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента;

ЦК України – Цивільний кодекс України;

ГК України – Господарський кодекс України;

КЗпП України – Кодекс законів про працю України;

ПК України – Податковий кодекс України;

КК України – Кримінальний кодекс України;

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України;

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;

ЗК України – Земельний кодекс України;

СК України – Сімейний кодекс України;

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини.

! Дотримуйтесь послідовності заповнення відомостей у відповідних розділах декларації, яка визначена у Порядку № 449/21, з метою уникнення логічних помилок під час заповнення декларації.

! Не менше половини днів звітного періоду – запитання 72 цих Роз’яснень.

! Розмір прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року:

 

 

1 ПМ

5 ПМ

50 ПМ

100 ПМ

2020 рік

2 102 грн

10 510 грн

105 100  грн

210 200 грн

2021 рік

2 270 грн

11 350 грн

113 500 грн

227 000 грн

2022 рік

2 481 грн

12 405 грн

124 050 грн

248 100 грн

2023 рік

2 684 грн

13 420 грн

134 200 грн

268 400 грн

2024 рік

3 028 грн

15 140 грн

151 400 грн

302 800 грн

 

Чи була ця публікація корисною? Так Ні