База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Скорочення та важлива інформація

 

Скорочення, що використовуються в роз'ясненнях та розмір прожиткового мінімуму

  13.11.2023 Чинна публікація

Правила декларування встановлює та змінює виключно Верховна Рада України.

Останні зміни у правилах декларування Верховна Рада України внесла Законом України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», який набув чинності 12.10.2023.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції надає рекомендаційні роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу, зокрема, щодо застосування положень Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів. 

Ці Роз’яснення надані для забезпечення однакового застосування положень Закону стосовно заходів фінансового контролю, мають рекомендаційний характер,  не містять правових норм і відображають правозастосовну практику. 

Ці Роз’яснення актуальні станом на 13.11.2023. 

Національне агентство періодично оновлює роз’яснення відповідно до законодавчих змін та доповнює їх, ґрунтуючись на запитах декларантів. З актуальною версією роз’яснень завжди можна ознайомитись у Базі знань на офіційному вебсайті Національного агентства. 

З 13.11.2023 втрачають чинність:

  • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) від 29.12.2021 № 11;

  • Роз’яснення щодо подання декларації «кандидата на посаду» та проведення спеціальної перевірки в умовах воєнного стану від 01.03.2022 № 3;

  • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, проведення перевірок) від 07.03.2022 № 4;

  • Роз’яснення щодо проведення спеціальних перевірок до перемоги України над російською федерацією від 12.05.2022 № 7. 

 

У цих Роз’ясненнях вживаються такі скорочення:

Порядок № 449/21 – Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21;

Порядок № 450/21 – Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21;

Порядок № 451/21 – Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21;

Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон № 3384-ІХ – Закон України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»;

Закон № 1780-IX – Закон України від 23.09.2021 № 1780-IX «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;

декларація – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Види декларацій передбачені Законом та Порядком № 449/21;

щорічна декларація (продовжується діяльність) – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону (щороку);

щорічна декларація (після звільнення) – декларація, яка подається відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону;

декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону;

декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону;

діяльність, яка передбачає обов’язок подання декларації – діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або інша діяльність, зазначена у пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, а також перебування на посадах (у статусах), зазначених у п. 1, пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону;

Національне агентство – Національне агентство з питань запобігання корупції;

Реєстр – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

ПМ – прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01 січня звітного року (визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік);

ПСЗ – повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

ПВВР – повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента;

ЦК України – Цивільний кодекс України;

ГК України – Господарський кодекс України;

КЗпП України – Кодекс законів про працю України;

ПК України – Податковий кодекс України;

КК України – Кримінальний кодекс України;

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України;

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;

ЗК України – Земельний кодекс України;

СК України – Сімейний кодекс України;

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини.

! Дотримуйтесь послідовності заповнення відомостей у відповідних розділах декларації, яка визначена у Порядку № 449/21, з метою уникнення логічних помилок під час заповнення декларації.

! Не менше половини днів звітного періоду – запитання 72 цих Роз’яснень.

! Розмір прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року:

 

 

1 ПМ

5 ПМ

50 ПМ

100 ПМ

2020 рік

2 102 грн

10 510 грн

105 100  грн

210 200 грн

2021 рік

2 270 грн

11 350 грн

113 500 грн

227 000 грн

2022 рік

2 481 грн

12 405 грн

124 050 грн

248 100 грн

2023 рік

2 684 грн

13 420 грн

134 200 грн

268 400 грн

2024 рік

3 028 грн

15 140 грн

151 400 грн

302 800 грн

 

Чи була ця публікація корисною? Так Ні