База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

4. Майно

 

4.1. Яке нерухоме майно потрібно відображати у Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
У Звіті потрібно відображати:
 • відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності політичної партії – у таблиці 1.1. “Відомості про нерухоме майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”;
 • відомості про нерухоме майно, що перебуває на праві користування політичної партії, власником якого є фізичні та юридичні особи – у таблиці 2.1 “Відомості про нерухоме майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”.
Приклад заповнення:

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії

«Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу»1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії

1.1.  Відомості про нерухоме майно2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

2.1.  Відомості про нерухоме майно:

1)  власник – фізична особа2)  власник – юридична особа

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.2. Інформація про які транспортні засоби відображається у Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
У Звіті потрібно відображати:
 • відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває у власності політичної партії – у таблиці 1.2 “Відомості про рухоме майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту,
 • відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває на праві користування політичної партії (власником якого є фізичні та юридичні особи) – у таблиці 2.2.1 “Транспортні засоби” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту.

 

Приклади заповнення:

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії

«Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу»1.2. Відомості про рухоме майно:

1) транспортні засоби2) рухоме майно** Дані про рухоме (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.

 

2.2. Відомості про рухоме майно

2.2.1. Транспортні засоби:

1)  власник - фізична особа2) власник - юридична особа

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.3. Інформація про які нематеріальні активи (природні, комерційні тощо) відображається у Звіті?

  25.06.2021 Чинна публікація
У Звіті потрібно відображати всі нематеріальні активи в розумінні П(С)БО 8, які належать політичній партії та/або її місцевій організації на праві власності або праві користування, незалежно від їх вартості.

Увага!

Відомості у графі «вартість придбання» відображаються у випадку сплати відповідної суми (вартості) за набуття політичною партією у власність нематеріального активу.

 

Приклад заповнення:

1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.4. Які відомості про цінні папери слід відображати у Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
У Звіті потрібно відображати такі відомості про цінні папери, які належать політичній партії та/або її місцевій організації:
 • код цінного паперу;
 • емітент;
 • зберігач, депо;
 • кількість;
 • дата, вартість та підстави придбання;
 • дата та вартість відчуження;
 • сума доходу з цінних паперів за звітний період;
 • балансова вартість на кінець звітного періоду.

Зазначена інформація відображається у таблиці 1.4 “Відомості про цінні папери” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”.

 

Приклад заповнення:

1.4. Відомості про цінні папери

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.5. Які особливості відображення відомостей про майно політичної партії?

  25.06.2021 Чинна публікація
4.5. Які особливості відображення відомостей про майно політичної партії?

Дані про об’єкти нерухомості та рухоме майно зазначаються, якщо вони належать політичній партії, її місцевій організації на праві власності або використовуються ними на праві користування (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла станом на 16.01.2020).

Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла станом на 16.01.2020).

 

 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.6. Як відображати відомості про власника майна, що перебуває на праві користування на підставі договору суборенди у партії у разі відсутності таких даних?

  25.06.2021 Чинна публікація
4.6. Як відображати відомості про власника майна, реєстраційні дані майна тощо, яке перебуває на праві користування на підставі договору суборенди у партії у разі відсутності  документів з такими данми?

У разі відсутності таких відомостей про майно партія може отримати їх з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за посиланням:

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1

 

Приклади заповнення:

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

1.1.  Відомості про нерухоме майно

1) власник – фізична особа2) власник – юридична особа

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.7. Як звітувати про відчуження майна партією?

  03.06.2021 Чинна публікація
Інформацію про отриманий політичною партією дохід від відчуження нерухомого майна необхідно зазначати у Зведеній таблиці Звіту. Окремої таблиці щодо деталізації такого доходу у Звіті не передбачено.

 

Приклад заповнення:

Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.8. Які особливості відображення придбаних матеріальних цінностей (майна)?

  03.06.2021 Чинна публікація
Під матеріальними цінностями (майном) мається на увазі:
 • цінні папери,
 • нерухоме майно,
 • транспортні засоби,
 • інше рухоме майно (вартість якого перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня звітного року).

Придбані матеріальні цінності (майно) відображаються за первісною вартістю (собівартістю) у відповідних розділах Звіту щодо такого майна.

Зазначені відомості відображаються у відповідних таблицях розділу IV “Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку” Звіту.

Приклад 1:

Політична партія придбала багатофункціональний пристрій для офісу (принтер; МФУ), однак його вартість не перевищує 105 100 грн (50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 01.01.2020).

У такому випадку відомості про таке майно не відображаються у Звіті.

Приклад 2:

Політична партія придбала автомобіль загальною вартістю 307 250 грн, що перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 01.01.2020.

У такому випадку відомості про таке майно відображаються в таблиці 1.4 “Відомості про цінні папери” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.9. Чи потрібно відображати відомості про майно на яке накладено обтяження?

  25.06.2021 Чинна публікація
Потрібно. (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, щодіяла до 16.01.2020).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

4.10. Чи потрібно дублювати інформацію про отримання спонсорського внеску у вигляді безоплатного користування приміщенням на конкретний строк у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної партії” розділу ІІІ “Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску” та у таблицях глави 2 “Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії розділі” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, потрібно.

Відомості про отримання спонсорського внеску (майна) у вигляді безоплатного користування приміщенням на конкретний строк відображаються:
 • у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної партії” розділу ІІІ “Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску”
 • та у таблицях глави 2 “Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту.

 

Приклади заповнення:

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

1.1.  Відомості про нерухоме майно

1) власник – фізична особа2) власник – юридична особа6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні