НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Розділи:

4.1. Яке нерухоме майно потрібно відображати у Звіті?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У Звіті потрібно відображати:

 • відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності політичної партії – у таблиці 1.1. “Відомості про нерухоме майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”;
 • відомості про нерухоме майно, що перебуває на праві користування політичної партії, власником якого є фізичні та юридичні особи – у таблиці 2.1 “Відомості про нерухоме майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”.

Приклад заповнення:

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії

«Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу»

1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії

1.1.  Відомості про нерухоме майно

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

2.1.  Відомості про нерухоме майно:

1)  власник – фізична особа

2)  власник – юридична особа

 

 

 

 

 

 

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.2. Інформація про які транспортні засоби відображається у Звіті?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У Звіті потрібно відображати:

 • відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває у власності політичної партії – у таблиці 1.2 “Відомості про рухоме майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту,
 • відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває на праві користування політичної партії (власником якого є фізичні та юридичні особи) – у таблиці 2.2.1 “Транспортні засоби” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту.

 

Приклади заповнення:

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії

«Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу»

1.2. Відомості про рухоме майно:

1) транспортні засоби

2) рухоме майно*

* Дані про рухоме (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.

 

2.2. Відомості про рухоме майно

2.2.1. Транспортні засоби:

1)  власник – фізична особа

2) власник – юридична особа

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.3. Інформація про які нематеріальні активи (природні, комерційні тощо) відображається у Звіті?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У Звіті потрібно відображати всі нематеріальні активи в розумінні П(С)БО 8, які належать політичній партії та/або її місцевій організації на праві власності або праві користування, незалежно від їх вартості.

Увага!

Відомості у графі «вартість придбання» відображаються у випадку сплати відповідної суми (вартості) за набуття політичною партією у власність нематеріального активу.

 

Приклад заповнення:

1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.4. Які відомості про цінні папери слід відображати у Звіті?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У Звіті потрібно відображати такі відомості про цінні папери, які належать політичній партії та/або її місцевій організації:

 • код цінного паперу;
 • емітент;
 • зберігач, депо;
 • кількість;
 • дата, вартість та підстави придбання;
 • дата та вартість відчуження;
 • сума доходу з цінних паперів за звітний період;
 • балансова вартість на кінець звітного періоду.

Зазначена інформація відображається у таблиці 1.4 “Відомості про цінні папери” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”.

 

Приклад заповнення:

1.4. Відомості про цінні папери

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.5. Які особливості відображення відомостей про майно політичної партії?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

4.5. Які особливості відображення відомостей про майно політичної партії?

Дані про об’єкти нерухомості та рухоме майно зазначаються, якщо вони належать політичній партії, її місцевій організації на праві власності або використовуються ними на праві користування (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла станом на 16.01.2020).

Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла станом на 16.01.2020).

 

 

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.6. Як відображати відомості про власника майна, що перебуває на праві користування на підставі договору суборенди у партії у разі відсутності таких даних?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

4.6. Як відображати відомості про власника майна, реєстраційні дані майна тощо, яке перебуває на праві користування на підставі договору суборенди у партії у разі відсутності  документів з такими данми?

У разі відсутності таких відомостей про майно партія може отримати їх з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за посиланням:

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1

 

Приклади заповнення:

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

1.1.  Відомості про нерухоме майно

1) власник – фізична особа

2) власник – юридична особа

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.7. Як звітувати про відчуження майна партією?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Інформацію про отриманий політичною партією дохід від відчуження нерухомого майна необхідно зазначати у Зведеній таблиці Звіту. Окремої таблиці щодо деталізації такого доходу у Звіті не передбачено.

 

Приклад заповнення:

Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.8. Які особливості відображення придбаних матеріальних цінностей (майна)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Під матеріальними цінностями (майном) мається на увазі:

 • цінні папери,
 • нерухоме майно,
 • транспортні засоби,
 • інше рухоме майно (вартість якого перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня звітного року).

Придбані матеріальні цінності (майно) відображаються за первісною вартістю (собівартістю) у відповідних розділах Звіту щодо такого майна.

Зазначені відомості відображаються у відповідних таблицях розділу IV “Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку” Звіту.

Приклад 1:

Політична партія придбала багатофункціональний пристрій для офісу (принтер; МФУ), однак його вартість не перевищує 105 100 грн (50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 01.01.2020).

У такому випадку відомості про таке майно не відображаються у Звіті.

Приклад 2:

Політична партія придбала автомобіль загальною вартістю 307 250 грн, що перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 01.01.2020.

У такому випадку відомості про таке майно відображаються в таблиці 1.4 “Відомості про цінні папери” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.9. Чи потрібно відображати відомості про майно на яке накладено обтяження?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Потрібно. (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

4.10. Чи потрібно дублювати інформацію про отримання спонсорського внеску у вигляді безоплатного користування приміщенням на конкретний строк у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної партії” розділу ІІІ “Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску” та у таблицях глави 2 “Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії розділі” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, потрібно.

Відомості про отримання спонсорського внеску (майна) у вигляді безоплатного користування приміщенням на конкретний строк відображаються:

 • у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної партії” розділу ІІІ “Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску”
 • та у таблицях глави 2 “Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії” Звіту.

 

Приклади заповнення:

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

1.1.  Відомості про нерухоме майно

1) власник – фізична особа

2) власник – юридична особа

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати