База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

11. ОБМЕЖЕННЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

11. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

  12.01.2024 Чинна публікація

У ст. 26 Закону встановлено низку обмежень для осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, та членів Ради Національного банку України, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, їм забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо вони протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

! Такі обмеження не поширюються на осіб, які переводяться до іншого державного органу або іншим чином змінюють місце роботи, продовжуючи водночас виконувати функції держави або місцевого самоврядування. Це випливає з формулювання «припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» в абз. 1 ч. 1 ст. 26 Закону.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.1. Зміст обмежень

  12.01.2024 Чинна публікація

11.1.1. Укладення трудових договорів

Заборонено протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами-підприємцями, якщо особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або ФОП (п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону).

У цьому контексті важливими є кілька аспектів:

  • вказане обмеження стосується укладення трудових договорів (контрактів) або вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності лише з юридичними особами приватного права або ФОП. Відповідно, це обмеження не стосується укладення особою трудового договору або вчинення правочину з органами державної влади, державними чи комунальними підприємствами, іншими юридичними особами публічного права або фізичними особами;
  • у нормі йдеться про фактичне здійснення повноважень з контролю або нагляду, а тому, власне, наявність повноважень, за умови, що вони не реалізовувались щодо конкретної юридичної особи або ФОП, не забороняє надалі укладати трудові договори або правочини з такими особами;
  • зазвичай контроль означає систему заходів, спрямованих на перевірку та забезпечення дотримання законів, правил, норм та процедур у різних сферах діяльності. Нагляд, зі свого боку, може включати наглядову діяльність, спрямовану на контроль за діями, функціонуванням і діяльністю різних інституцій, організацій або сфер діяльності.

Форми здійснення контролю, нагляду визначаються законом (наприклад, перевірка, ревізія, огляд, обстеження). У свою чергу, результат контролю, нагляду за дотриманням законодавчих вимог може включати застосування санкцій у разі порушень відповідних вимог;

  • реалізація таких повноважень або прийняття рішень мало відбутися протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування (тобто звільнення з посади / припинення відповідного статусу).

Тому таке обмеження не застосовується, якщо особа, зазначена в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, хоч і приймала рішення стосовно юридичної особи, проте такі дії вчинялися раніше ніж за рік до припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.1.2. Представлення інтересів осіб

  12.01.2024 Чинна публікація

Заборонено протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), у яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення такої діяльності (п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону).

! Під поняттям «орган, у якому працювала особа» слід розуміти державний орган як суб’єкта владних повноважень.

Так, якщо особа працювала в певному територіальному органі Міністерства юстиції України або Національної поліції України, вказана заборона поширюється на представництво інтересів осіб у справах, у яких іншою стороною є Міністерство юстиції України або Національна поліція України як центральні органи виконавчої влади або будь-який територіальний орган Міністерства юстиції України або Національної поліції України.

В окремих випадках заборона також поширюється на справи, в яких іншою стороною є правонаступник органу, підприємства, установи, організації, в якому (яких) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), працювали на момент припинення відповідної діяльності.

Заборона поширюється на справи, предмет яких пов’язаний з функціями та повноваженнями, які виконував припинений орган, та/або рішеннями, діями чи бездіяльністю його посадових осіб. Якщо предмет справи з цим не пов’язаний, то заборона не поширюється і представництво інтересів допускається.

Наприклад, Пенсійний фонд України та його територіальні органи є правонаступниками Фонду соціального страхування України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень. Отже, посадовим та службовим особам Фонду соціального страхування України заборонено протягом року з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є Пенсійний фонд України, за умови, що предмет таких справ пов’язаний з функціями та повноваженнями, які виконував Фонд соціального страхування України, та/або рішеннями, діями чи бездіяльністю його посадових осіб.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.1.3. Розголошення/використання інформації

  12.01.2024 Чинна публікація

Заборонено безстроково розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома особі у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень, крім випадків, установлених законом (п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні