НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

117. Які цінні папери підлягають декларуванню?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації зазначаються відомості про цінні папери, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону).

Перелік видів цінних паперів закріплений у ст. 8 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

До цінних паперів, зокрема, належать:

  • акції;
  • інвестиційні сертифікати;
  • державні облігації України, облігації місцевих позик;
  • казначейські зобов’язання України;
  • векселі;
  • опціонні сертифікати;
  • фондові варанти;
  • іпотечні облігації, заставні;
  • державні деривативи.

У розділі 7 «Цінні папери» декларації зазначаються цінні папери, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду, незалежно від їхньої вартості. Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї передані в управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу.

Службові особи, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, декларують також цінні папери, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
587
arrow_up
Так
439
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

118. Якими є правила зазначення вартості цінних паперів?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації вказується номінальна вартість одного цінного папера.

Законодавством визначено низку цінних паперів, які не мають номінальної вартості (наприклад, векселі). У такому разі в полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» слід обрати позначку «Не застосовується».

Ціна, за якою особа набула цінний папір (наприклад, акцію), не є його номінальною вартістю.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
87
arrow_up
Так
11
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

119. Як вказувати дату набуття права на цінні папери одного емітента, право власності на які набуто внаслідок кількох правочинів?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

За загальним правилом у декларації зазначаються відомості про дату набуття права на цінні папери на підставі документів, які підтверджують набуття суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї права на цей об’єкт декларування, або документів, які містять відомості про дату набуття права (п. 4 розділу III Порядку № 449/21).

Датою набуття права на пакет цінних паперів одного виду одного емітента, право на який набуто внаслідок укладення кількох правочинів, є дата останнього правочину.

Відомості про різні види цінних паперів одного емітента відображаються як окремі об’єкти декларування.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
54
arrow_up
Так
8
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

120. Особливості декларування акцій

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Акції зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації та не вказуються у розділах 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та 8 «Корпоративні права» декларації.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
50
arrow_up
Так
10
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

121. Як декларувати акції, продані за процедурою примусового викупу акцій (squeeze out)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Акції, які були придбані у суб’єкта декларування за вказаною процедурою, не підлягають відображенню у розділі 7 «Цінні папери» декларації.

Фактично отримані доходи від такої операції відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Якщо кошти перераховані на рахунок умовного зберігання (ескроу) для подальшого отримання суб’єктом декларування, відомості про такі кошти підлягають відображенню у розділі 12 «Грошові активи» декларації (у разі перевищення порогу декларування див. додатково відповідь на запитання 156 цих Роз’яснень). 

Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, регулюється ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

За вказаною процедурою особа (особи, які діють спільно), яка прямо чи опосередковано (враховуючи кількість акцій, що належать їй або її афілійованим особам) вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право на примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
63
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати