База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Преамбула та перелік скорочень

 

Преамбула та перелік скорочень

  12.01.2024 Чинна публікація

Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних, правопорушень.

Запровадження ефективних систем запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і їх належне застосування є важливим заходом запобігання корупції в цілому та корупційним правопорушенням зокрема.

Національне агентство наділене повноваженнями стосовно надання рекомендаційних роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Ці Методичні рекомендації розроблено для забезпечення однакового застосування положень Закону України «Про запобігання корупції», формування єдиного підходу до дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання вчиненню корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, мають рекомендаційний характер, не містять правових норм і відображають правозастосовну практику.

Методичні рекомендації актуальні станом на дату їх затвердження.

Національне агентство періодично оновлює методичні рекомендації відповідно до законодавчих змін та доповнює їх, ґрунтуючись на запитах публічних службовців.

! З актуальною редакцією Методичних рекомендацій завжди можна ознайомитись у Базі знань на офіційному вебсайті Національного агентства.

З моменту затвердження цих Методичних рекомендацій втрачають чинність:

- Методичні рекомендації від 21.10.2022 № 13 «Щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»;

- Роз’яснення від 05.12.2022 № 14 «Щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану».

 

У цих Методичних рекомендаціях вживаються такі скорочення:

ГК – Господарський кодекс України;

ГПК – Господарський процесуальний кодекс України;

ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон про благодійну діяльність – Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

Закон про військовий обов’язок – Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

Закон № 2381-ІХ – Закон України від 08.07.2022 № 2381-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану»;

Закон про відпустки – Закон України «Про відпустки»;

КАС – Кодекс адміністративного судочинства України;

КЗпП – Кодекс законів про працю України;

КК – Кримінальний кодекс України;

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України;

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;

КС – Конституційний Суд України;

народні депутати – народні депутати України;

Національне агентство – Національне агентство з питань запобігання корупції;

ПК – Податковий кодекс України;

пп. – підпункти;

п.п. – пункти;

Регламент Верховної Ради України – Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»;

ст. – стаття;

ст.ст. – статті;

ФОП – фізична особа – підприємець;

ЦК – Цивільний кодекс України;

ч. – частина;

ч.ч. – частини.

 

Значення позначок:

нове – підпункт, пункт, приклад були відсутні в попередній редакції Методичних рекомендацій (від 21.10.2022 № 13)

доповнено – підпункт, пункт, приклад доповнено новою інформацією порівняно з попередньою редакцією Методичних рекомендацій (від 21.10.2022 № 13)

змінено – інформація у підпункті, пункті, розділі, прикладі змінена порівняно з попередньою редакцією Методичних рекомендацій (від 21.10.2022 № 13) у зв’язку зі змінами у законодавстві.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні