Закон – Закон України «Про запобігання корупції»
Регламент Верховної – Закон України «Про Регламент Верховної Ради
Ради України України»
ГК – Господарський кодекс України
ГПК – Господарський процесуальний кодекс України
КАС – Кодекс адміністративного судочинства України
КЗпП – Кодекс законів про працю України
КК – Кримінальний кодекс України
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
ПК – Податковий кодекс України
ЦК – Цивільний кодекс України
п.п. – підпункти
пп. – пункти
ст. – стаття
ст.ст. – статті
ч. – частина
ч.ч. – частини
Національне агентство – Національне агентство з питань запобігання корупції
ФОП – фізична особа-підприємець
Народні депутати – народні депутати України
КС – Конституційний Суд України