База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

VІІ. Рухоме майно (крім транспортних засобів)

 

97. Які об’єкти належать до цінного рухомого майна і підлягають декларуванню?

  13.11.2023 Чинна публікація

Під рухомим майном слід розуміти будь-які матеріальні об’єкти (речі), які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі, зброя, тварини тощо).

У декларації зазначається все цінне рухоме майно, вартість якого перевищує визначений Законом поріг декларування (100 ПМ) і яке відповідає хоча б одній з таких умов:

 • майно належить на праві власності суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;

 • майно перебувало у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду);

 • станом на останній день звітного періоду майно було об’єктом права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування, який є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, а також обіймає посаду, пов’язану з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

! Якщо достовірна вартість цінного рухомого майна не відома / не може бути відомою та підтвердженою, відомості про такий об’єкт не підлягають декларуванню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації.

У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації не зазначаються відомості про:

 • цінні папери,

 • корпоративні права,

 • готівкові кошти,

 • кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах,

 • дорогоцінні (банківські) метали,

 • подарунки у вигляді грошових коштів.

Ці об’єкти відображаються в інших розділах декларації.

Якщо майно набуто у звітному періоді, але станом на останній день звітного періоду вже не перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на праві володіння або користування, то воно зазначається у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації, лише якщо це майно було у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї сукупно протягом не менше половини днів звітного періоду (для щорічної декларації та декларації кандидата на посаду це – 183 дні).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

98. Особливості зазначення вартості цінного рухомого майна?

  13.11.2023 Чинна публікація

При відображенні відомостей про вартість цінного рухомого майна слід керуватись загальними правилами зазначення вартості об’єктів декларування, наведеними у відповіді на запитання 61 цих Роз’яснень

При поданні першої декларації відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування зазначає відомості про все цінне рухоме майно, в тому числі набуте до її подання, вартість якого перевищує 100 ПМ, що належить йому або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної, або перебуває в його чи їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право, станом на кінець звітного періоду (за умови, що його право володіння або користування виникло менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або перебувало у їхньому володінні чи користуванні протягом не менше половини днів звітного періоду. Зазначати дані про вартість майна та дату його набуття не обов’язково, якщо права на таке майно набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації відповідно до вимог Закону. У такому разі рекомендується обрати позначку «Право на майно набуто до подання першої декларації, поданої відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”» (примітка до п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, пп. 2 п. 6 розділу ІV Порядку № 449/21)

! Однак якщо вартість об’єкта відома суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї, то, незважаючи на те, що право на майно набуто до подання першої декларації, відомості про вартість підлягають відображенню. В іншому випадку у полі щодо вартості майна рекомендується обрати позначку «Не відомо».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

99. Чи слід декларувати цінне рухоме майно, вказане у попередній декларації, якщо у звітному періоді вартість такого цінного майна не перевищує поріг декларування у цьому розділі?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні.

У декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 ПМ. Щороку розмір порогу для декларування цінного рухомого майна є різним, а тому цінне рухоме майно, вартість якого не перевищує 100 ПМ у відповідному звітному періоді, не підлягає декларуванню.

! Вказане правило не застосовується, якщо суб’єкт декларування обрав позначку «Не відомо» щодо вартості майна, яке зазначив у деклараціях за попередні звітні періоди, й надалі його грошову оцінку не проводив.

Приклад

Суб’єкт декларування у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації за 2020 рік зазначив відомості про картину вартістю 220 000 грн, оскільки вартість об’єкта перевищувала поріг у 100 ПМ (прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2020 становив 2 102 грн). У 2021 році грошова оцінка цього об’єкта не проводилася, тому її вартість у звітному періоді (2021 рік) не змінилася. Ураховуючи те, що прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2021 становив 2 270 грн, у декларації за 2021 рік декларуванню підлягають відомості про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), вартість яких перевищує 227 000 грн (тобто 100 ПМ). За таких умов у декларації за 2021 рік відомості про картину вартістю 220 000 грн не підлягають декларуванню.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

99-1. Чи слід декларувати зброю, отриману як нагороду (відзнаку)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні, не потрібно, якщо у документі до нагороди (відзнаки) немає відомостей про вартість зброї або зазначена у такому документі її вартість не перевищує визначений Законом поріг декларування (100 ПМ).

Крім того, така нагорода (відзнака) не є подарунком та не відображається у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» і у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

99-2. Чи слід декларувати цінне рухоме майно, отримане військовослужбовцями під час дії воєнного стану?

  13.11.2023 Чинна публікація

Цінне рухоме майно, отримане військовослужбовцями під час дії правового режиму воєнного стану у виді:

засобів індивідуального захисту, 

дронів та їх аналогів з комплектуючими елементами, 

індивідуальних засобів спостереження та розвідки, 

оптико-електронних систем та вогнепальної зброї з комплектуючими документами,

 не підлягає декларуванню (абз. 2 примітки до п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

100. Як декларувати кілька цінних рухомих речей (наприклад, ювелірні вироби), що були придбані одночасно (оформлені одним чеком)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Порядок придбання цінного рухомого майна не має значення для визначення порогу декларування. Якщо вартість об’єкта (наприклад, сережок) перевищує 100 ПМ, то такий об’єкт повинен бути відображений у декларації. 

! Вартість кожної цінної рухомої речі вказується в декларації окремо, крім випадків, коли такі речі придбані одночасно як набір (наприклад, столовий сервіз, набір меблів, набір ювелірних прикрас тощо).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

101. Що таке колекція?

  13.11.2023 Чинна публікація

Колекція – систематизоване зібрання певних предметів, об’єднане за якоюсь конкретною ознакою, що має внутрішню цілісність і належить конкретному власнику.

Колекція культурних цінностей – однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність (ст. 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»).

! Не кожна сукупність простих речей є колекцією. 

Для того, щоб зібрання певних предметів стало колекцією, необхідно підтвердити їх систематизацію за певним критерієм. Таке підтвердження можливе, наприклад, висновком мистецтвознавчої експертизи, договором купівлі-продажу, предметом якого є колекція певних предметів, договором про проведення аукціону.

Лише в такому випадку в декларації можна зазначити інформацію про колекцію та вказати її загальну вартість. 

У разі відсутності документального підтвердження систематизації речей за певним критерієм у декларації відображаються відомості про кожен об’єкт окремо.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

102. Як декларувати цінну річ, що є подарунком?

  13.11.2023 Чинна публікація

Якщо суб’єкту декларування, члену його сім’ї було подаровано цінне рухоме майно (наприклад, антикваріат, картину, прикрасу тощо, крім грошей), то його слід відображати:

 • у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації – якщо вартість майна, отриманого суб’єктом декларування або членом його сім’ї, перевищує 100 ПМ,

а також:

 • у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – якщо вартість подарунка, отриманого суб’єктом декларування або членом його сім’ї, перевищує 5 ПМ,

 •  у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – якщо подарунок отримано саме суб’єктом декларування і предмет правочину перевищує 50 ПМ.

Аналогічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна, яке є подарунком. Наприклад, подарунки у вигляді цінних паперів або транспортного засобу додатково декларуються у розділах 7 «Цінні папери» та 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» відповідно.

У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» об’єкт зазначається у разі, якщо він: 

 • перебуває у суб’єкта декларування, члена його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду 

або 

 • перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) (додатково див. відповідь на запитання 73 цих Роз’яснень). 

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації вартість подарунка зазначається, якщо його отримано протягом звітного періоду, незалежно від того, чи залишилося це майно у власності суб’єкта декларування (члена його сім’ї) станом на останній день звітного періоду та незалежно від строку володіння чи користування об’єктом упродовж звітного періоду.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

103. Як відображати відомості про «сонячні електростанції»?

  13.11.2023 Чинна публікація

Відомості про генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру («сонячні електростанції»), вартість яких перевищує 100 ПМ, відображаються у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації.

Для розрахунку порогу декларування щодо такого майна слід керуватися правилами, зазначеними у відповіді на запитання 100 цих Роз’яснень.

У разі якщо «сонячна електростанція» була придбана суб’єктом декларування у звітному періоді та її вартість або вартість окремої частини перевищує 50 ПМ, але менше ніж 100 ПМ, то відомості про таке майно не підлягають відображенню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації, однак відображаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні