База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПАРТІЮ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ УТВОРЕННЯ

 

3.1. Станом на яку дату потрібно відображати відомості у Звіті та які особливості їх відображення?

  27.12.2023 Чинна публікація

Усі відомості, які включаються до Звіту, відображаються станом на останній день звітного кварталу:

  • у Звіті за І квартал – станом на 31 березня,
  • у Звіті за ІІ квартал – станом на 30 червня,
  • у Звіті за ІІІ квартал – станом на 30 вересня,
  • у Звіті за ІV квартал – станом на 31 грудня.

Майно та нематеріальні активи, а також зобов’язання фінансового характеру відображаються станом на кінець звітного періоду (п. 1, 4 ч. 11 ст. 17 Закону).

В той же час внески та інші надходження, а також платежі та інші витрати відображаються за звітний період. (п. 2, 3 ч. 11 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.2. Як відображати найменування партії у разі його зміни у звітному періоді? Які особливості подання Звітів місцевих організацій партії після зміни її найменування?

  27.12.2023 Чинна публікація

Найменування партії відображається у Звіті станом на останній день звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 3.1).

Якщо партія у звітному періоді змінила найменування, а найменування її місцевих організацій залишилися без змін, звіти таких місцевих організацій подаються разом зі Звітом політичної партії.

При цьому в таблиці «Інформація про місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи» розділу «Загальні відомості» Звіту відображаються відомості щодо всіх місцевих організацій: тих, що змінили найменування на нове, і тих, які цього ще не робили.  

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.3. Чи відображаються у Звіті відомості про використання абонементної скриньки та послуги з використання юридичної адреси?

  27.12.2023 Чинна публікація

Відомості про послуги з використання юридичної адреси політичною партією можуть бути відображені в різних розділах Звіту, залежно від того хто здійснив витрати на такі послуги:

1. Якщо витрати понесла третя особа, – це вважається внеском на підтримку політичної партії та підлягає відображенню у розділі «Внески та інші надходження» Звіту (ч. 4 ст. 14 Закону).

2. Якщо витрати здійснила сама партія, – такі відомості необхідно відображати у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Увага! Отримання політичною партією адреси при її державній реєстрації не вважається внеском у розумінні ст. 14 Закону, оскільки на момент такої реєстрації політичної партії відсутній суб’єкт отримання цього внеску у зв’язку із ненабуттям партією статусу юридичної особи.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.4. Чи відображаються у Звіті відомості про приміщення, які є місцем реєстрації місцевих організацій без статусу юридичної особи?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не відображаються.

Звіт не містить відповідних позицій для відображення відомостей про приміщення, які є місцем реєстрації місцевих організацій без статусу юридичної особи.

Увага! Проте відомості про надання послуги з використання адреси приміщення для зазначення місцезнаходження місцевої організації політичної партії без статусу юридичної особи при державній реєстрації, вважається внеском у розумінні ст. 14 Закону та, відповідно, відображається у Звіті політичної партії чи її місцевої організації зі статусом юридичної особи  залежно від її підпорядкування (детальніше викладено в запитанні 6.32).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.5. Які відомості про рахунки партії слід відображати у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

У Звіті відображаються:

  • реквізити (найменування та/або ідентифікаційний код) банківських установ, у яких відкриті рахунки політичної партії та її місцевих організацій;
  • банківські реквізити рахунків політичних партій та її місцевих організацій (ч. 6 ст. 14 Закону).

Звертаємо увагу на те, що у Звіті відображається інформація, про грошові кошти на всіх рахунках (у тому числі транзитних) політичної партії,  станом на останній день звітного кварталу.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.6. Інформацію про які місцеві організації потрібно відображати у Звіті (обласні, міські, районні, первинні осередки)?

  27.12.2023 Чинна публікація

У Звіті відображається інформація про всі місцеві організації політичної партії зі статусом юридичних осіб.

Зазначена інформація відображається у таблиці «Інформація про місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи» розділу «Загальні відомості» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.7. Де можна знайти відомості про місцеві організації політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Такі відомості можна отримати:

Для отримання повних відомостей пошукові запити потрібно здійснювати за актуальною та попередніми назвами політичної партії.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.8. Станом на яку дату слід відображати загальну інформацію про політичну партію у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

Загальна інформація про політичну партію у Звіті відображається станом на останній день  звітного  кварталу (детальніше викладено в запитанні 3.1).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.9. Як відображати інформацію щодо підприємств, установ, організацій, заснованих та створених для виконання статутних завдань?

  27.12.2023 Чинна публікація

Інформація щодо підприємств, установ, організацій, заснованих та створених для виконання статутних завдань, відображається у таблиці «Інформація про підприємства, установи, організації засновані і створенні для виконання статутних завдань» розділу «Загальні відомості» Звіту.

При цьому Звіт не містить позицій для відображення інших відомостей про такі організації.

Увага! Структурні утворення партії, що передбачені її статутом, утворюються в порядку, визначеному статутом партії (ч. 8 ст. 10 Закону). Реєстрація структурних утворень,  що передбачені статутом партії, здійснюється  лише після реєстрації  політичної партії  (ч. 6 ст. 11 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.10. Чи може бути іноземець або особа без громадянства керівником політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не може.

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах (ст. 6 Закону). Керівник політичної партії повинен бути її членом. Відповідно керівником політичної партії не може бути іноземець або особа без громадянства.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.11. Чи потрібно партії реєструвати символіку політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, потрібно реєструвати символіку політичної партії.

При цьому вона має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших політичних партій та підлягає державній реєстрації в  порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (ч. 8 ст. 9 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

3.12. Чи може партія отримувати прибутки?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, може, для фінансування статутної діяльності.

Увага! Політична партія є неприбутковою організацією та, відповідно, не є  платником податку (ч. 2 ст. 14 Закону, ст. 133 Податкового кодексу України). Отже, доходи партії повинні використовуватися політичною партією виключно  для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів її діяльності, визначених її установчими документами  (ст. 133 Податкового кодексу України).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні