База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

XIX. Членство в організаціях та їхніх органах

 

186. Членство у яких об’єднаннях (організаціях) слід відображати в декларації?

  13.11.2023 Чинна публікація

У декларації зазначається інформація про входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) (п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону).

До об’єднань (організацій), членство (членство в органах) яких слід відображати в декларації, належать:

1) об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про громадські об’єднання», а саме громадські організації та громадські спілки, які мають статус юридичної особи;

2) громадські організації роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;

3) благодійні організації, які утворюються та діють відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

4) самоврядні, саморегулівні організації (об’єднання), а саме некомерційні об’єднання фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на певному ринку чи у певній сфері діяльності. Йдеться, зокрема, про:

 • саморегулівні об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та фондового ринку, 

 • недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, 

 • саморегулівні організації у сфері: архітектурної діяльності, землеустрою, саморегулівну організацію учасників ринку електричної енергії України, саморегулівні організації оцінювачів, аудиторів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), діяльності сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських експертів-дорадників тощо;

5) самоврядні професійні організації (об’єднання), а саме об’єднання фізичних осіб, які здійснюють професійну діяльність, зокрема:

 • Національна асоціація адвокатів України, 

 • Нотаріальна палата України,

 • Асоціація приватних виконавців України,

 • Аудиторська палата України.

У декларації не зазначається членство (членство в органах) у таких організаціях (об’єднаннях):

 • політичні партії;

 • релігійні організації;

 • професійні спілки;

 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

 • асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання;

 • об’єднання юридичних осіб приватного права, які не є громадськими об’єднаннями;

 • органи суддівського, прокурорського самоврядування.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

187. Чи необхідно зазначати інформацію, якщо станом на кінець звітного періоду суб’єкт декларування не є членом громадського об’єднання (не входить до складу його органів)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні.

Інформація щодо членства в організаціях (об’єднаннях) або їх органах зазначається станом на останній день звітного періоду (станом на 31 грудня звітного року для щорічної декларації та декларації кандидата на посаду). 

Якщо суб’єкт декларування був членом об’єднання (входив до складу його органів) протягом звітного періоду, але припинив членство (входження до органів) станом на останній день такого періоду, інформація про членство (входження до органів) у декларації не зазначається.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

188. Чи необхідно зазначати інформацію про членство в громадському об’єднанні, якщо суб’єкт декларування не є його членом, але є засновником?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні.

У декларації відображається інформація лише про членство та входження до органів, передбачених п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону організацій (об’єднань).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

189. Чи потрібно вказувати членство в НААУ адвокатам, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так.

Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Усі особи, які мали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, стали членами НААУ з моменту її державної реєстрації. Інші особи стають членами НААУ з моменту складення присяги адвоката України (ч. 6 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

У декларації слід відобразити відомості про те, що суб’єкт декларування є членом НААУ, навіть якщо право на заняття адвокатською діяльністю зупинено.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

190. Чи підлягають відображенню відомості про входження (членство) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за своєю посадою до інших державних органів?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні