База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

XVІ. Фінансові зобов’язання

 

175. Які фінансові зобов’язання відображаються в декларації?

  13.11.2023 Чинна публікація

Відомості про фінансові зобов’язання зазначаються в разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 ПМ (п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону).

Фінансовими зобов’язаннями для цілей декларування є:

 • отримані кредити;

 • отримані позики;

 • інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога;

 • зобов’язання за договором лізингу;

 • зобов’язання за договором страхування;

 • зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;

 • несплачені податкові зобов’язання;

 • інші зобов’язання, у тому числі, які виникли внаслідок укладених договорів (у декларації необхідно зазначити, які саме), або які виникли внаслідок набрання законної сили рішенням суду (наприклад, відшкодування моральної шкоди).

Відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї за позикою (кредитом) зазначаються за наявності хоча б однієї з таких умов:

 1. розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ;

 2. розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 ПМ (у разі якщо позику (кредит) отримано у попередніх звітних періодах);

 3. розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

Відомості про зобов’язання за позикою (кредитом) за умов, зазначених у п.п. 2 та 3, зазначаються незалежно від розміру зобов’язання, у тому числі за відсутності такого зобов’язання на кінець звітного періоду (пп. 1 п. 15 розділу ІV Порядку № 449/21).

Відомості про штраф / пеню за прострочення погашення позики (кредиту) включаються в розмір позики (кредиту).

Відомості про інші фінансові зобов’язання, у тому числі за договорами лізингу, страхування, недержавного пенсійного забезпечення, зазначаються лише у разі, якщо їх розмір на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ (пп. 2 п. 15 розділу ІV Порядку № 449/21).

Приклад 1

Кредитний договір укладено у 2015 році та в тому самому році отримано всю суму кредиту – 500 000 грн. Протягом 2015 – 2020 років сплачено 300 000 грн. Упродовж 2021 року (звітного періоду) сплачено коштів у рахунок: основної суми кредиту – 160 000 грн, процентів за кредитом – 20 000 грн.
У розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації за 2021 рік зазначаються такі відомості:

 • у полі «Розмір позики (кредиту), отриманої у звітному періоді, або розмір зобов’язання за позикою (кредитом) станом на початок звітного періоду» – 200 000 грн;

 • «Розмір сплачених у звітному періоді коштів у рахунок основної суми боргу за позикою (кредитом)» – 160 000 грн;

 • «Розмір сплачених у звітному періоді процентів за позикою (кредитом)» – 20 000 грн;

 • «Розмір зобов’язання на кінець звітного періоду» – 40 000 гривень.

У декларації за 2022 рік відомості про зазначене фінансове зобов’язання не зазначатимуться, оскільки розмір фінансового зобов’язання на 01.01.2022 менше ніж 50 ПМ (124 050 грн для 2022 року).

Приклад 2 

У листопаді 2021 року законної сили набрало рішення суду, яким з суб’єкта декларування стягнуто моральну шкоду на користь третьої особи у розмірі 200 000 грн. 

Декларант відшкодував моральну шкоду у визначеному розмірі в січні 2022 року.

В такому разі у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації за 2021 рік слід відобразити фінансове зобов’язання, оскільки станом на кінець звітного періоду (31.12.2021) воно перевищує 50 ПМ (113 500 грн для 2021 року).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

176. Як декларувати фінансові зобов’язання у вигляді «кредитних ліній до зарплатних банківських карток» або аналогічні за змістом пропозиції?

  13.11.2023 Чинна публікація

У розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – у разі якщо суб’єкт декларування / член його сім’ї у звітному періоді одноразово скористалися кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 ПМ (незалежно від погашення станом на кінець звітного періоду), або залишок заборгованості на останній день звітного періоду перевищив 50 ПМ.

За відсутності таких умов розмір коштів, якими суб’єкт декларування / член його сім’ї користувалися протягом звітного періоду, не сумуються.

У разі якщо суб’єкт декларування у звітному періоді одноразово скористався кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 ПМ, додатково у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації відображенню підлягають відомості про вчинений правочин (бо на його підставі виникло фінансове зобов’язання). У блоках полів щодо видатку за цим правочином слід обрати позначку «Не застосовується».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

176-1. З якого моменту у поручителя (суб’єкта декларування / члена його сім’ї) виникає фінансове зобов’язання?

  13.11.2023 Чинна публікація

За загальним правилом відомості про укладений договір поруки за зобов’язанням третьої особи не підлягають зазначенню в декларації, оскільки сам по собі факт укладення суб’єктом декларування / членом його сім’ї такого договору не спричиняє у них виникнення або припинення права, виникнення фінансового зобов’язання.

Водночас за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником (ч. 1 ст. 553 ЦК України).

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (ч. 1 ст. 554 ЦК України).

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (ч. 2 ст. 554 ЦК України).

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до участі у справі (ч. 1 ст. 555 ЦК України).

 Інший момент виникнення зобов’язання у поручителя може бути визначений у договорі.

 Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора (ч. 1 ст. 555 ЦК України).

Отже, за загальним правилом, з моменту пред’явлення поручителю вимоги кредитора про виконання грошового зобов’язання у нього виникає фінансове зобов’язання (для цілей декларування).

Відомості про фінансові зобов’язання зазначаються в разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 ПМ (п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону).

У разі якщо розмір такого зобов’язання на дату вимоги перевищує 50 ПМ (113 500 грн для 2021 року, 124 050 грн для 2022 року, 134 200 грн для 2023 року), фінансове зобов’язання суб’єкта декларування / члена його сім’ї як поручителя за договором поруки підлягає відображенню у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації за той звітний період, у якому до суб’єкта декларування – поручителя / члена сім’ї – поручителя за зобов’язанням третьої особи пред’явлено вимогу кредитора про виконання ним зобов’язання боржника (за забезпеченим порукою кредитним договором, договором позики). У деклараціях за наступні звітні періоди таке зобов’язання відображатиметься у разі, якщо його розмір перевищуватиме 50 ПМ. 

У разі якщо за вказаним зобов’язанням суб’єкт декларування здійснив разовий видаток, що перевищує 50 ПМ (113 500 грн для 2021 року, 124 050 грн для 2022 року, 134 200 грн для 2023 року), він підлягає відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації за той звітний період, в якому здійснено такий видаток. При зазначенні видатку в блоці полів щодо правочину слід вказувати відомості про договір поруки.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні