База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

7. Платежі (витрати)

 

7.1. Що розуміється під витратами на здійснення статутної діяльності?

  03.06.2021 Чинна публікація
Витрати на здійснення статутної діяльності ті витрати, які пов’язані з реалізацією завдань політичної партії, що визначені її статутом у процесі здійснення діяльності політичної партії.

Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про політичні партії в Україні", а також інших законів України та згідно з партійним статутом, що визначає статутні завдання партії (ст. 3 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.2. Що розуміється під утриманням місцевих організацій?

  03.06.2021 Чинна публікація
Утримання місцевих організацій здійснення матеріальної (фінансової) підтримки партією з метою забезпечення організації діяльності її місцевих організацій, передбачених її статутом.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.3. Які особливості звітування про витрати на публічні заходи, у тому числі з’їзди, конференції?

  03.06.2021 Чинна публікація
Якщо такі витрати понесла третя особа, це вважається внеском на підтримку політичної партії, а саме спонсорством (ч. 4 ст. 14 Закону), та підлягає відображенню у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту.

Обмеження щодо спонсорських внесків на користь політичних партій детальніше розкриті у блоці 5 цих Роз’яснень.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.4. Як відображати у Звіті відомості щодо партії/третіх осіб, які розповсюджують/ реалізують продукцію з логотипом, найменуванням партії?

  25.06.2021 Чинна публікація
Якщо таку діяльність здійснюють треті особи, це буде вважатися внеском на підтримку партії. При цьому розмір такого внеску визначається за Методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг (додатково див. запитання 5.23).

Якщо таку діяльність здійснює сама партія, то це має відображатися у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту.

Увага! Під реалізацією слід розуміти безпосередньо продаж продукції. Розповсюдження продукції може здійснюватися, як шляхом її реалізації (продажу), так і безоплатно.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.5. Як відображати у Звіті діяльність партії із заохочення культурних заходів?

  03.06.2021 Чинна публікація
Заохочення культурних заходів партією здійснюється у негрошовій формі, у зв’язку з чим така діяльність партії відображенню у Звіті не підлягає.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.6. Чи мають право політичні партії здійснювати витрати, пов’язані з наданням допомоги, спрямованої на боротьбу з Covid-19?

  25.06.2021 Чинна публікація
Ні, не мають.

Витрати, пов’язані з наданням допомоги, спрямованої на боротьбу з Covid-19, є благодійною діяльністю. Детальніше про це викладено у  запитанні 7.13.

Увага! Витрати політичної партії, її місцевої організації, здійснені в межах витрат на охорону праці, спрямовані на виявлення вірусних та інфекційних хвороб та вакцинацію від них штатних працівників, вважаються витратами на статутну діяльність політичної партії, та не вважаються благодійною діяльністю.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.7. Чи можна здійснювати платежі у готівковій формі?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не можна.

Політичні партії зобов’язані використовувати кошти виключно у безготівковій формі (ч. 22 ст. 17 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.8. Чи можна відряджати та оплачувати витрати на відрядження осіб, які не перебувають у трудових відносинах з партією?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не можна.

Витрати на відрядження осіб, які не перебувають у трудових відносинах з партією та здійснюють відрядження, пов’язані з виконанням завдань статутної діяльності партії, партія оплачує як надані послуги, що підлягають відображенню у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.9. Які особливості відображення відомостей про вебсайт, що є у партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
У розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту необхідно відображати відомості про витрати на оплату послуг з розробки вебсайту (у разі наявності), його хостингу на серверах, послуг з його інформаційного, технічного обслуговування та технічної підтримки.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.10. Як відображати відомості про оплату послуг (адміністративний збір, нотаріальні послуги) з державної реєстрації змін відомостей про партію (зміна керівника, адреси тощо) чи судового збору ?

  03.06.2021 Чинна публікація
Такі відомості необхідно відображати як платежі з рахунків політичної партії у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту.

Якщо оплату адміністративного чи судового збору здійснила третя особа, то це вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні ч. 4 ст. 14 Закону. Відомості про такий внесок повинні відображатися у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту.

При цьому розмір внеску буде відповідати вартості сплати адміністративного збору.

 

Приклади заповнення:

1.1.  Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1) на користь фізичних осіб2) на користь юридичних осіб6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.11. Чи потрібно звітувати про витрати на рекламу у соціальних мережах, на радіо і телебаченні, зовнішню, друковану рекламу тощо, а також створення та розміщення відеороликів про партію?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, потрібно.

Якщо кошти сплачено партією – це відображається як платежі з рахунків політичної партії (розділ IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту).

Якщо кошти сплачено третіми особами – це відображається:
  • як спонсорство (розділ ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту)
  • або як фінансові зобов’язання (розділ V "Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено" Звіту).

 

Приклади заповнення:

1.1.  Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1) на користь фізичних осіб2) на користь юридичних осіб6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партіїV. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

1) на користь фізичної особи2) на користь юридичної особи

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.12. Чи може партія здійснювати фінансову підтримку громадських організацій?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, політична партія має право здійснювати фінансову підтримку громадських організацій.

Винятком є фінансування їх статутних цілей, що пов’язані з безпосереднім здійсненням благодійної діяльності, а також з деякими обмеженнями.

Детальніше викладено в запитанні 6.5.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.13. Чи має право партія здійснювати благодійну діяльність?

  03.06.2021 Чинна публікація
Політичні партії при провадженні своєї статутної діяльності не можуть використовувати майно та кошти політичної партії на благодійну діяльність.

Використання коштів та майна політичної партії на благодійництво допускається лише у разі припинення діяльності політичної партії.

Політична партія визначається як зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2 Закону).

Цілі, завдання політичної партії, а також шляхи їх досягнення викладаються у її програмі (ст. 7 Закону).

Політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та законами України (п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону). Зокрема, політичні партії мають право ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону). Таким чином, політичні партії, виконуючи свої програмні цілі та завдання, можуть сприяти громадянам та їх об’єднанням у реалізації їх прав, зокрема, у культурній, спортивній, екологічній, правозахисній сферах.

Обмеження щодо політичних партій як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України (ч. 2 ст. 4 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", а також інші благодійники та бенефіціари (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації (ст. 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії (ст. 16 Закону).

Статутна діяльність політичних партій, не пов’язана з їхньою участю у виборах народних депутатів України, виборах Президента України і місцевих виборах, у тому числі оплата праці працівників статутних органів політичної партії, її місцевих організацій в порядку, передбаченому законодавством, фінансується за рахунок коштів державного бюджету (ст. 17-1 Закону).

У той же час передбачена можливість використання майна та коштів політичної партії, у тому числі на благодійні цілі. Однак використати вказані кошти та майно політичної партії можливо лише за рішенням з’їзду (конференції) політичної партії і лише у випадку її реорганізації чи саморозпуску (ч. 2 ст. 23 Закону).

Закон розмежовує поняття статутних та благодійних цілей при використанні майна та коштів політичної партії у разі припинення її діяльності. З огляду на мету створення політичної партії та цілі благодійної діяльності – це різні сфери суспільних інтересів, а отже, останні не можуть належати до статутних цілей політичної партії.

У період виборчого процесу благодійна допомога, яка ініційована або організована політичною партією як благодійником відповідно до вимог Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", не повинна надаватись від її імені або будь-яким чином пов’язуватись з діяльністю політичної партії.

 

Увага! Благодійна допомога у період виборчого процесу може розцінюватись як "непрямий підкуп виборців", за що передбачена кримінальна відповідальність (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України).

 

Саме тому встановлено заборону надавати виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності гроші, інші матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є партія (місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за партію (місцеву організацію партії) або згадуванням назви партії (місцевої організації партії), символіки партії (ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу України).

Громадяни України мають право на свободу об’єднання, зокрема у політичні партії, для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 1 ст. 36 Конституції України).

У ч. 1 ст. 64 Основного Закону України визначено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Конституційний Суд України в Рішенні від 12.06.2007 № 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій в Україні, розглядаючи питання про передбачені нормами Закону обмеження, пов’язані з утворенням та діяльністю політичних партій, констатував, що поняття "обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина" в контексті ч. 1

ст. 64 Конституції України слід розуміти як не передбачене конституційними нормами звуження обсягу прав і свобод, встановлення додаткових норм, якими нівелюється свобода об’єднання у політичні партії в порядку, визначеному відповідним законом, і які фактично перешкоджають створенню об’єднань громадян.

Встановлені законами України обмеження щодо можливості використання майна та коштів політичної партії на благодійну діяльність не пов’язані з обмеженням конституційного права громадян на свободу об’єднання, адже жодним чином не перешкоджають утворенню та діяльності політичних партій.

Таким чином, аналіз наведених правових норм дає підстави для таких висновків:
  • користування та розпорядження коштами політичної партії, у тому числі виділеними з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснюється виключно відповідно до законодавства України та в порядку, передбаченому статутом політичної партії;
  • політичні партії при провадженні своєї статутної діяльності не можуть використовувати майно та кошти політичної партії на благодійну діяльність;
  • використання коштів та майна політичної партії на благодійництво допускається лише у разі припинення її діяльності;
  • благодійна допомога в період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборців.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.14. Чи може політична партія сплачувати членські внески за участь в міжнародних організаціях, об’єднаннях політичних партій? Чи може партія брати участь в платних міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах? Якщо так, то чи можна зробити такі платежі з поточних рахунків політичної партії?

  30.06.2021 Чинна публікація
Так, в межах своєї міжнародної діяльності. При цьому такі платежі здійснюються з поточних рахунків політичної партії та не потребують додаткового відкриття валютного рахунку.

Політичні партії можуть підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України (ст. 13 Закону).

Переказ, ініційований платником за межами України в іноземній валюті за допомогою міжнародної платіжної системи, за дорученням платника може бути виплачений фізичній особі/зарахований на поточний рахунок отримувача (фізичної, юридичної особи, фізичної особи-підприємця) у національній валюті (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі) (п. 37 розділу V Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 2).

Зокрема, до поточних валютних операцій належать оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів, оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав (п. 4 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 2).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

7.15. Які особливості відображення відомостей про внесення грошової застави для участі кандидатів політичної партії на місцевих виборах?

  30.06.2021 Чинна публікація
Відомості про платежі з рахунків стосовно внесення грошової застави відображаються місцевою організацією політичної партії, яка висунула відповідних кандидатів для участі у місцевих виборах у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту такої місцевої організації (ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020, ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України). При цьому, у Звіті політичної партії такі відомості не відображаються.

Якщо всупереч положень ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України внесення такої грошової застави здійснювалось безпосередньо політичною партією, замість її місцевої організації, то відомості про такий платіж відображаються у Звіті політичної партії.

 

Увага! За рахунок коштів державного бюджету фінансується тільки статутна діяльність політичних партій, яка не пов’язана з їхньою участю у виборах (п. 1 ч. 1 ст. 17-1 Закону).

 

Крім того, підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії є, зокрема встановлення судом за позовом Національного агентства з питань запобігання корупції або Рахункової палати фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, використані політичною партією на фінансування її участі у виборах (п. 5 ч. 1 ст.17-8 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні