НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Миколи Міхновського, 28
info@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

181. Що розуміється під роботою за сумісництвом?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом (п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону), а саме:

  • дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом);
  • найменування юридичної чи прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) фізичної особи, у якої (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань юридичної особи, у якої (яких) особа працює або працювала у звітному періоді за сумісництвом.

Правове регулювання питань щодо роботи за сумісництвом здійснюється фізичною особою в межах трудових відносин.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 КЗпП України).

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43).

Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП України).

Контракт є формою трудового договору (ч. 3 ст. 21 КЗпП України).

Так, у розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації необхідно відображати відомості про іншу роботу чи посаду, яку виконує (займає) суб’єкт декларування на підставі трудового договору (контракту), крім основної роботи, яка пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
80
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

182. Чи необхідно декларувати роботу за сумісництвом, яка виконувалася впродовж звітного року, якщо станом на кінець звітного періоду вона вже не виконується?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так.

У декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу за сумісництвом, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Отже, якщо у звітному періоді суб’єкт декларування займав посаду або здійснював упродовж будь-якого часу роботу за сумісництвом і при цьому станом на останній день звітного періоду він таку посаду не займає (роботу не здійснює), така посада (робота) повинна бути відображена в декларації.

Відомості про посаду чи роботу за сумісництвом зазначаються незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
51
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

183. Чи декларувати роботу за сумісництвом членів сім’ї?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, у декларації зазначається лише робота, яку виконує або виконував за сумісництвом суб’єкт декларування.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
59
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

184. Чи підлягають відображенню відомості про місце роботи осіб, обраних депутатами місцевих рад?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні.

Обрання особи депутатом місцевої ради не є сумісництвом стосовно її основного місця роботи (додатково див. відповідь на запитання 181 цих Роз’яснень).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
56
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

185. Чи відображаються відомості про представництво особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інтересів держави в організаціях, входження таких осіб за своєю посадою до інших державних органів?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, крім випадків, коли входження таких осіб до інших державних органів здійснюється внаслідок укладення договору (контракту) (див. відповідь на запитання 181 цих Роз’яснень).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
69
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати