База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

XVІІІ. Робота за сумісництвом

 

181. Що розуміється під роботою за сумісництвом?

  13.11.2023 Чинна публікація

У декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом (п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону), а саме:

  • дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом);

  • найменування юридичної чи прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) фізичної особи, у якої (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань юридичної особи, у якої (яких) особа працює або працювала у звітному періоді за сумісництвом.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи (ст. 102-1 КЗпП України).

У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації необхідно відображати відомості про іншу роботу чи посаду, яку виконує (займає) суб’єкт декларування на підставі трудового договору (контракту), крім основної роботи

Відомості про посаду чи роботу за сумісництвом декларуються незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

При поданні першої декларації відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування зазначає відомості лише про ту посаду чи роботу за сумісництвом, виконання якої (перебування на якій) розпочалося / продовжилося від моменту набуття ним статусу суб’єкта декларування (наприклад, після призначення на посаду державної служби).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

182. Чи необхідно декларувати роботу за сумісництвом, яка виконувалася впродовж звітного року, якщо станом на кінець звітного періоду вона вже не виконується?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так.

У декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу за сумісництвом, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Отже, якщо у звітному періоді суб’єкт декларування займав посаду або здійснював упродовж будь-якого часу роботу за сумісництвом і при цьому станом на останній день звітного періоду він таку посаду не займає (роботу не здійснює), така посада (робота) повинна бути відображена в декларації.

! Відомості про посаду чи роботу за сумісництвом зазначаються незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

183. Чи декларувати роботу за сумісництвом членів сім’ї?

  30.05.2024 Чинна публікація

Ні, у декларації зазначається лише робота, яку виконує або виконував за сумісництвом суб’єкт декларування.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

184. Чи підлягають відображенню відомості про місце роботи осіб, обраних депутатами місцевих рад?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні.

Обрання особи депутатом місцевої ради не є сумісництвом стосовно її основного місця роботи (додатково див. відповідь на запитання 181 цих Роз’яснень).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

185. Чи відображаються відомості про представництво особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інтересів держави в організаціях, входження таких осіб за своєю посадою до інших державних органів?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні, крім випадків, коли входження таких осіб до інших державних органів здійснюється внаслідок укладення договору (контракту) (див. відповідь на запитання 181 цих Роз’яснень).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні