НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

122. Які об’єкти декларуються в розділі 8 «Корпоративні права» декларації?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Всі корпоративні права, що належать суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду, крім випадків, коли відомості про цінні папери, що посвідчують корпоративні права, вже були зазначені в розділі 7 «Цінні папери» декларації (наприклад, акції).

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 ГК України).

Корпоративними правами володіють особи, які володіють частками (паями) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі внесками до кредитних спілок.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, вказують у декларації також корпоративні права, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

Вартість корпоративних прав відображається у декларації у відсотковому та грошовому вираженні. У полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» відомості зазначаються станом на дату набуття прав або, якщо проводилася грошова оцінка корпоративних прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування, – відповідно до результатів такої оцінки.

Якщо корпоративні права передані в управління іншій особі, про це зазначається у полі «Інформація про передачу корпоративних прав в управління».

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
65
arrow_up
Так
8
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

123. Як декларувати корпоративні права, якщо учасник товариства (суб’єкт декларування, член його сім’ї) не вніс (не повністю вніс) свій вклад до статутного капіталу?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У розділі 8 декларації «Корпоративні права» суб’єкт декларування повинен зазначати належну йому або члену його сім’ї частку у статутному (складеному капіталі) товариства, грошове та відсоткове вираження якої зазначено в установчому документі товариства та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, незалежно від фактично внесеного владу.

Додатково у разі невнесення вкладу до статутного капіталу чи внесення лише його частини у суб’єкта декларування або члена його сім’ї виникає фінансове зобов’язання й у випадку перевищення порогу декларування (50 ПМ) воно повинно бути задеклароване у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації.

Якщо розмір внесеного у звітному періоді вкладу суб’єкта декларування чи його частини перевищує поріг декларування (50 ПМ), то слід відобразити відповідні відомості у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Службові особи, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, декларують також корпоративні права, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

Приклад 1

Відомості про товариство внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 01.02.2021. Статутний капітал товариства становить 1 000 000 грн, частка суб’єкта декларування у статутному капіталі товариства – 500 000 грн, або 50%. Суб’єкт декларування у 2021 році вніс частину вкладу в розмірі 260 000 гривень. Дата повного внесення вкладу суб’єкта декларування відповідно до установчих документів – 01.08.2021.

У такому разі у щорічній декларації за 2021 рік слід зазначити:

1) у розділі 8 «Корпоративні права» декларації:

  • у полі «Дата набуття права» – 01.02.2021;
  • у полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» – 500 000 грн;
  • у полі «Частка у статутному (складеному) капіталі (% від загального капіталу)» – 50%;

2) у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації – відомості про юридичну особу;

3) у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – відомості про фінансове зобов’язання суб’єкта декларування у розмірі 240 000 грн та про дату його виникнення – 01.02.2021;

4) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – відомості про разовий видаток на суму більше 50 ПМ (за наявності у звітному періоді).

Приклад 2

Відомості про товариство внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 01.01.2015. Статутний капітал товариства становив 100 000 грн, частка суб’єкта декларування у статутному капіталі – 50 000 грн, або 50% повністю внесена.

01.02.2021 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесені відомості про збільшення статутного капіталу товариства до 20 000 000 грн та перерозподіл часток учасників товариства, внаслідок чого частка суб’єкта декларування стала 3 000 000 грн, або 15%. Дата повного внесення вкладу суб’єкта декларування відповідно до установчих документів – 01.08.2021. Суб’єкт декларування вніс частину вкладу, на яку збільшена його частка, у розмірі 100 000 грн, 01.03.2021.

У такому разі у щорічній декларації за 2021 рік слід зазначити:

1) у розділі 8 «Корпоративні права» декларації:

  • у полі «Дата набуття права» – 01.01.2015;
  • у полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» – 3 000 000 грн;
  • у полі «Частка у статутному (складеному) капіталі (% від загального капіталу)» – 15%;

2) у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – відомості про фінансове зобов’язання суб’єкта декларування у розмірі 2 850 000 грн та про дату його виникнення – 01.02.2021.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
37
arrow_up
Так
8
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

124. Чи потрібно декларувати корпоративні права, якщо юридична особа перебуває в стані припинення?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про її припинення (ч. 5 ст. 104 ЦК України).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
45
arrow_up
Так
8
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

125. Чи є члени кооперативу носіями корпоративних прав для цілей декларування?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, крім асоційованих членів.

Якщо розмір внеску до кооперативу у грошовому вираженні та його відсоток від загального капіталу визначити неможливо, у відповідних полях форми декларації рекомендується обрати позначку «Не застосовується».

У полі «Інформація про передачу корпоративних прав в управління» рекомендується обирати «Не передано».

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 ГК України).

З метою запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи корпоративних прав у ст. 36 Закону передбачено обов’язок передання в управління корпоративних прав, зокрема шляхом укладення договору управління майном.

Водночас запобіжником виникнення в особи конфлікту інтересів є усунення такої особи від участі в управлінні організацією і наділення відповідними правами управителя (особи, якій передаються в управління корпоративні права).

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Під час вирішення питань, пов’язаних з управлінням кооперативу та які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу, кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі (ст. 15 Закону України «Про кооперацію»).

Положення ст. 15 Закону України «Про кооперацію» забороняють іншим особам (крім членів кооперативу чи уповноважених кооперативу) брати участь у прийнятті загальними зборами рішень, в тому числі тим, яким відповідні права передані згідно з договором про передачу в управління корпоративних прав у відповідному кооперативі.

Отже, член кооперативу не може передати іншій особі (управителю) своє право брати участь в управлінні кооперативом, а, відповідно, передати в управління іншій особі свої корпоративні права в ньому.

Водночас у кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай.

Асоційований член кооперативу – фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.

Оскільки асоційовані члени кооперативу користуються лише правом дорадчого голосу в кооперативі, вони фактично не беруть участі в управлінні, а отже, не є носіями корпоративних прав.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
44
arrow_up
Так
7
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати