База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

11.1. Яка відповідальність передбачена за порушення, встановлені за результатами перевірки Звіту?

  27.01.2024 Чинна публікація

За порушення, встановлені за результатами перевірки Звіту, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність настає у випадках:

1. Порушення встановленого порядку або строків подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 6800 грн (ст. 212-21 КУпАП).

2. Порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, а також порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Зазначені порушення тягнуть за собою накладення штрафу:

  • на громадян – від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1190 до 1700 грн;
  • на посадових осіб – від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2210 грн

з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму, наданої або отриманої з порушенням закону (ст. 212-15 КУпАП).

Кримінальна відповідальність настає у такихвипадках (ст. 159-1 Кримінального кодексу України):

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у Звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права.

3. Умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі*.

4. Умисне отримання внеску на користь політичної партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі*.

Зазначені порушення караються:

  • штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 5100 грн;
  • або виправними роботами на строк до двох років;
  • або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

* Великим розміром визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру, що перевищує встановлений законом максимальний розмір (детальніше в запитанні 6.2) внеску на підтримку політичної партії (примітка до ст. 159-1 Кримінального кодексу України).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.2. Яка відповідальність передбачена за ненадання у встановленому порядку інформації на запит Національного агентства?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі тягне за собою відповідальність, передбачену у ст. 188-46 КУпАП, а саме – накладення штрафу у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто  від 1700 до 4250 гривень.

Якщо ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, вони тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 до 5100 гривень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.3. Чи може бути присутньою під час складення протоколу про адміністративне правопорушення інша особа, ніж та, що уповноважена на підписання Звіту?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не може.

Протокол підписує особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином, для складення протоколу про адміністративне правопорушення обов’язково необхідна явка саме цієї особи.

Водночас зазначена особа може звернутися за правовою допомогою до адвоката, який також може бути присутнім при складенні протоколу (ч.ч. 2, 3 ст. 256 та ст. 271 КУпАП ).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.4. У якому випадку політична партія може отримати припис Національного агентства?

  27.12.2023 Чинна публікація

У разі якщо вчинені політичною партією дії / бездіяльність не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство вносить припис керівнику відповідної політичної партії про усунення допущених порушень (ст. 20 Закону, п. 12 розділу ІІІ Порядку проведення перевірки Звіту).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

11.5. Які особливості відповідальності політичної партії за відображення неповної та/або недостовірної інформації у Звіті протягом строку дії воєнного стану?

  27.12.2023 Чинна публікація

Політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за подання Звіту з неповною та/або недостовірною інформацією у випадку документального підтвердження обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі (п. 8 розділу VI «Заключні положення» Закону).

При цьому неповна інформація у Звіті політичної партії кваліфікується  законодавством як невідображення окремих відомостей, так і неподання додатків до Звіту, у тому числі звітів місцевих організацій.

Перелік документів, які підтверджують існування таких обставин, визначається Кабінетом Міністрів України.

Такі документи мають бути подані політичною партією до Національного агентства протягом трьох робочих днів з дня подання Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні