База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

8. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

 

8. Обмеження щодо одержання подарунків

  12.01.2024 Чинна публікація

У ст. 23 Закону встановлено обмеження для осіб, зазначених у п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, щодо одержання подарунків (категорії осіб – розділ 1 Методичних рекомендацій).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.1. Визначення поняття «подарунок» та зміст обмеження

  12.01.2024 Чинна публікація
Цивільний кодекс України Закон України«Про запобігання корупції»
дарунок – це рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права, які передаються обдаровуваному безоплатно
у власність (ст.ст. 717, 718)
подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (ст. 1)
 • рухомі речі
 • гроші
 • цінні папери
 • нерухомі речі
 • майнові права
 • грошові кошти
 • інше майно
 • переваги
 • пільги
 • послуги
 • нематеріальні активи
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.2. Категорії подарунків

  12.01.2024 Чинна публікація

   8.2. Категорії подарунків

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.3. Заборонені подарунки

  12.01.2024 Чинна публікація

Категорично забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки (незалежно від їх вартості) для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 23 Закону):

Особам, які за будь-який рік, починаючи з 2010 року, належали або належать до національних публічних діячів[1], забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати від членів сім’ї[2] таких осіб (батьків, чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених, рідних братів та сестер, баби та діда з боку матері і з боку батька, онуків) подарунки, які є активами, включеними до одноразової (спеціальної) добровільної декларації відповідно до підрозділу 94 «Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, протягом п’яти років з 01.09.2022.

 

[1] Перелік осіб, які є національними публічними діячами, визначено у п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

[2] Члени сім’ї першого та другого ступенів споріднення, визначені у  пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.4. Подарунки, дозволені з певними обмеженнями

  12.01.2024 Чинна публікація

Дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (ч. 2 ст. 23 Закону), якщо:

 

            

   

! Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлюється у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень.

  1ПМ 2ПМ 4ПМ
2022 рік 2 481 грн 4 962 грн 9 924 грн
2023 рік 2 684 грн 5 368 грн 10 736 грн
2024 рік 3 028 грн 6 056 грн 12 112 грн

Зазначені подарунки дозволено отримувати лише за таких умов:

 • подарунки отримуються не у зв’язку зі здійсненням особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.5. Дозволені подарунки

  12.01.2024 Чинна публікація

                                    

Близькими особами є (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону):

 • члени сім’ї;
 • чоловік, дружина;
 • батько, мати;
 • вітчим, мачуха;
 • син, дочка, пасинок, падчерка;
 • рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри;
 • рідний брат та сестра дружини (чоловіка);
 • племінник, племінниця;
 • рідний дядько, рідна тітка;
 • дід, баба, прадід, прабаба;
 • внук, внучка, правнук, правнучка;
 • зять, невістка;
 • тесть, теща, свекор, свекруха;
 • батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки);
 • усиновлювач чи усиновлений;
 • опікун чи піклувальник;
 • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

! Після отримання дозволеного подарунка особа зобов’язана не приймати рішень та не вчиняти дій на користь особи, від якої отримано такий подарунок.

Рішення, прийняте особою на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали протягом останніх трьох років подарунок, вважається таким, що прийняте в умовах реального конфлікту інтересів. Такі рішення підлягають скасуванню (на такі рішення поширюються вимоги ст. 67 Закону).

Порушення встановлених ст. 23 Закону обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1725 КУпАП.

Окремим видом подарунків є подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям. Такі подарунки є державною, комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 затверджено Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.

Процедура передачі таких подарунків передбачає:

 • складення акта приймання-передачі подарунку від особи, яка прийняла подарунок, до матеріально-відповідальної особи органу, установи, організації;
 • оцінку вартості дарунку відповідною комісією в органі, установі, організації, членом якої в обов’язковому порядку має бути фахівець з оцінки майна;
 • відображення операцій, пов’язаних з передачею дарунка органові, установі, організації в бухгалтерському обліку.

 

Приклади практичного застосування обмеження щодо одержання подарунків наведено у п. 14.3 розділу 14 Методичних рекомендацій. 

Чи була ця публікація корисною? Так Ні