База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

9. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ

 

9.1. Які підстави виникнення фінансових зобов’язань?

  27.12.2023 Чинна публікація

Фінансове зобов'язання є правовідношенням, в якому одна сторона (політична партія) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (контрагента) певну дію (сплатити гроші), а контрагент має право вимагати від політичної партії виконання його обов'язку.

Фінансові зобов’язання виникають на підставі:

  • договорів та інших правочинів;
  • завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
  • актів цивільного законодавства та/або актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування;
  • рішення суду (ст. 11, ч. 2 ст. 509 Цивільного кодексу України).

Увага! «Дата виникнення» фінансових зобов’язань зазначається з моменту виникнення відповідного фінансового зобов’язання з підстав та умов, визначених у зазначених вище документах.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.2. Як відображати відомості про фінансові зобов’язання політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Зобов’язання фінансового характеру необхідно відображати станом на кінець звітного періоду (п. 4 ч. 11 ст. 17 Закону).

Якщо фінансове зобов’язання політичної партії виникло у звітному періоді та було виконане політичною партією у цьому самому звітному періоді, таке фінансове зобов’язання не відображається у Звіті.

Крім того, фінансові зобов’язання політичної партії відображаються у розділі «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту протягом строку позовної давності. Загальний строк позовної давності – 3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Після закінчення строку позовної давності такі фінансові зобов’язання підлягають відображенню в бухгалтерському обліку як дохід та відображаються як внесок у розділі «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.3. Як відображати відомості про заборгованість із заробітної плати та обов’язкових платежів?

  27.12.2023 Чинна публікація

Такі відомості відображаються в розділі «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.4. Чи потрібно зазначати відомості про фінансові зобов’язання партії у разі несплати коштів за оренду майна у визначені договором (правочином) строки?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, потрібно.

У розділі «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту має бути наведено повну та достовірну інформацію про всі фінансові зобов’язання політичної партії та її місцевих організацій.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні