База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

5. МАЙНО ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 

5.1. Яке нерухоме майно потрібно відображати у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

У розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту потрібно відображати відомості про нерухоме майно, що перебуває:

 • у власності політичної партії;
 • на праві користування політичної партії, власником якого є фізичні та юридичні особи.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.2. Інформація про які транспортні засоби відображається у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

У розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту потрібно відображати відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває:

 • у власності політичної партії;
 • на праві користування політичної партії (власником якого є фізичні та юридичні особи).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.3. Інформація про які нематеріальні активи (природні, комерційні тощо) відображається у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

У розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту потрібно відображати всі нематеріальні активи в розумінні П(С)БО 8, які належать політичній партії та/або її місцевій організації на праві власності або праві користування, незалежно від їх вартості.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.4. Які відомості про цінні папери слід відображати у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

У розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту потрібно відображати такі  відомості про цінні папери, які належать політичній партії, її місцевій організації:

 • вид паперів;
 • дата набуття права власності; 
 • кількість;
 • емітент;
 • номінальна вартість.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.5. Які особливості відображення відомостей про рухоме майно (крім транспортних засобів), що перебуває у власності або на праві користування?

  27.12.2023 Чинна публікація

Якщо вартість однієї одиниці такого майна перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року, то відомості про майно, що перебуває у власності або на праві користування, зазначаються за всіма передбаченими позиціями у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту.

У разі, якщо вартість зазначеного майна не перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року, то відомості про таке майно не відображаються у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.6. Як звітувати про дохід від відчуження нерухомого майна партією?

  27.12.2023 Чинна публікація

Інформацію про отриманий політичною партією, її місцевою організацією дохід від відчуження нерухомого майна необхідно зазначати як надходження у розділі «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.7. Які особливості відображення придбаних матеріальних цінностей (майна)?

  27.12.2023 Чинна публікація

Під матеріальними цінностями (майном) маються на увазі:

 • цінні папери;
 • нерухоме майно;
 • транспортні засоби;
 • інше рухоме майно (вартість якого перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня звітного року).

Придбані матеріальні цінності (майно) відображаються у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту за первісною вартістю (сталою вартістю, яка відображає тільки вартість першого придбання політичною партією, її місцевою організацією цього об’єкта). 

Крім того, відомості про витрати, пов'язані з придбанням зазначеного майна, відображаються у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Увага! Згідно з ч. 2 ст. 181 Цивільного кодексу України рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі. Відповідно до вимог Закону під іншим рухомим майном розуміються зазначені вище речі, вартість конкретної одиниці яких перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня звітного року, а отже, підлягають відображенню у Звіті.

Приклад 1.

Політична партія придбала багатофункціональний пристрій для офісу (принтер; МФУ), однак його вартість не перевищує 113 500 грн (50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2021).

У цьому разі відомості про таке майно не відображаються у Звіті.

Приклад 2.

Політична партія придбала автомобіль загальною вартістю 500 250 грн, що перевищує 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб  станом на 01.01.2021.

У такому випадку відомості про це майно відображаються у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.8. Чи потрібно відображати відомості про майно, що використовується політичною партією, її місцевою організацією, на яке накладено обтяження?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, потрібно (п. 1 ч. 11 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.9. Які особливості відображення відомостей про вартість об’єкту нерухомості?

  27.12.2023 Чинна публікація

Якщо політична партія, її місцева організація набула об’єкт нерухомості у власність, то відомості  про вартість такого майна на дату набуття права  власності обов’язково відображаються у розділі «Майно  та нематеріальні активи» Звіту.

У випадку користування нерухомим майном,  відомості  про вартість такого майна не підлягає відображенню у Звіті.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.10. Як звітувати про передачу майна від політичної партії місцевій організації?

  27.12.2023 Чинна публікація

Така господарська операція з передачі майна не відображається у Звіті.

Разом з тим політична партія, її місцева організація, набувши у власність або користування відповідне майно, відображає його у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту.

Увага! Оскільки Закон виключає політичну партію та її місцеву організацію із суб’єктного складу внескодавців (детальніше викладено в запитанні 6.29), то передача майна у користування або власність від політичної партії своїй місцевій організації та навпаки, а також від місцевої організації політичної партії іншій місцевій організації цієї ж політичної партії не вважається спонсорським або іншим внеском на підтримку політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні