База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Коментарі до Роз'яснень

 

Коментарі до Роз'яснень

  04.08.2021 Чинна публікація
1. Щодо відображення у Звіті відомостей про балансову вартість майна, яке перебуває в користуванні на кінець звітного кварталу необхідно зазначити наступне:

Дана інформація відображається політичною партією у Звіті тільки у випадку наявності такої інформації, якщо дана інформація відсутня, у відповідній графі таблиць розділів Звіту ставиться прочерк.

2. Питання 5.36

Звертаємо увагу, що виконання членами політичної партії на з’їзді (заході) політичної партії Державного Гімну України не є внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

3. Питання 5.17

Звертаємо увагу, що у випадку відображення політичною партією у Звіті відомостей про надходження коштів, які не є внесками – у розділі ІІІ «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску», а також відомостей про витрати, у зв’язку з поверненням таких коштів на рахунки політичної партії, із знаком мінус – у розділі IV «Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку», таке відображення не є порушенням вимог Закону.

В даному випадку Звіт буде вважатися оформлений відповідно до вимог Закону та Положення про порядок подання Звіту.

4. Питання 5.10

У зв’язку з тим, що положення Закону не виокремлюють таку особу внескодавця, як фізична особа – підприємець, то для коректного відображення внесків у Звіті від такої особи Національне агентство з питань запобігання корупції надає роз’яснення.

03.04.2019 Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 753/16525/16-ц (ознайомитися із копією даного судового рішення можливо за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/81203066) визначила співвідношення понять фізичної особи та фізичної особи - підприємця та їх правового статусу.

Зокрема,  відповідно до частини першої ст. 24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Крім того ст. 25 Цивільного кодексу України передбачено, що здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. Згідно із чч. 2, 4 цієї статті цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження та припиняється у момент її смерті.

З аналізу вимог цивільного законодавства (cт. 24, 25, 26 Цивільного кодексу України) вбачається, що кожна фізична особа має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 Конституції України). Це право закріплено у ст. 50 Цивільного кодексу України, у якій передбачено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Тобто фізична особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого вона набула з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки – підприємця. При цьому правовий статус «фізична особа - підприємець» сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізичної особи, зумовлені її цивільною право і дієздатністю, та не обмежує їх.

Крім того зазначаємо, що після держаної реєстрації  фізичної особи -підприємця, за нею зберігається індивідуальний податковий номер даної фізичної особи на відміну від юридичної особи, якій присвоюється код ЄДРПОУ після її державної реєстрації.

Ураховуючи викладене, наявність у фізичної особи статусу суб’єкта господарювання не означає, що усі правовідносини за її участю є господарськими, тому інформація про внески від фізичної особи - підприємця, отримані політичною партією відображається у Звіті – як внески від фізичних осіб, а не юридичних.

Таким чином зазначена вище інформація відображається у Звіті, що подається в порядку та у спосіб, визначених ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020, тобто в паперовому вигляді, – в розділі ІІІ «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску».
Чи була ця публікація корисною? Так Ні