База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

9. Додатки та підтверджуючі документи

 

9.1. За який період надається виписка банку по рахунку?

  03.06.2021 Чинна публікація
Довідка про рух коштів на рахунках подається за звітний квартал.

Довідку подають політичні партії та її місцеві організації, які мають відкриті в установах банків рахунки (п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.2. Які особливості проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії?

  25.06.2021 Чинна публікація
Партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування (ч. 3 ст. 17 Закону).

Політична партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як 3 роки поспіль Порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності визначається Статутом політичної партії (ч. 7, 8 ст. 17 Закону)

Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту за IV квартал звітного року (ч. 11 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020)

Увага!

Предметом аудиту є фінансова звітність політичної партії в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  До фінансової звітності політичної партії в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україн» Звіт не належить.

Політична партія не зобов’язана проводити аудит фінансової звітності її місцевих організацій.

У ході вказаного аудиту перевіряються показники Звіту партії та її місцевих організацій (ч. 5 ст. 17 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.3. Чи потрібно подавати звіти місцевих організацій, які розміщені на тимчасово окупованих територіях?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не потрібно.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.4. Які особливості звітування про проходження внутрішнього фінансового аудиту?

  03.06.2021 Чинна публікація
Щорічний внутрішній фінансовий аудит зобов’язані проходити всі політичні партії.

Він здійснюється органом (посадовою особою) відповідної партії, її місцевої організації, уповноваженим проводити внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами політичної партії (місцевої організації партії) (ст. 17 Закону).

Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту за IV квартал звітного року (ч. 11 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.5. Чи необхідно додавати до Звіту політичної партії звіт місцевої організації, що перебуває у стані ліквідації, припинення, чи припиненої на дату подання Звіту або у звітному періоді?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, необхідно.

Звіти місцевих організацій, що перебувають у стані ліквідації / припинення, подаються за періоди до дати ліквідації такого структурного утворення як юридичної особи.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

9.6. Чи потрібно й надалі подавати поквартально баланси, за умови, що згідно з П(С)БО до контролюючого органу підприємства та організації подають лише річні баланси (тобто одноразово)?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не потрібно, крім випадків, коли такий баланс підтверджує відповідні відомості у Звіті.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні