База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

5. Внески, доходи

 

5.1. Що вважається внеском на підтримку політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Внеском на підтримку політичної партії є:
 • грошові кошти
 • інше майно
 • переваги
 • пільги
 • послуги
 • позики (кредити)
 • нематеріальні активи
 • будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі:
 • членські внески членів політичної партії;
 • спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії;
 • товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією (ч. 4 ст. 14 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.2. Які обмеження при здійсненні грошових внесків на підтримку політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Встановлено два види обмежень (ст. 15 Закону), а саме стосовно:
 • внескодавців (фізичних та юридичних осіб);
 • максимального розміру (суми) внеску.

 

ОБМЕЖЕННЯ ВНЕСКОДАВЦІВ (ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ):Фізичні особи

Не допускається здійснення внесків такими фізичними особами (пп. 7, 8, 9 ч. 1 ст. 15 Закону):
 • які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства);
 • анонімними особами чи особами під псевдонімом;
 • громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в  установленому законом порядку визнано недієздатними;
 • фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, протягом строку дії такого договору та протягом 1 року після припинення його дії.
Юридичні особи

Не допускається здійснення внесків такими юридичними особами (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ч. 1 ст. 15 Закону):
 • органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 • юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;
 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у п.п. "а", "в"-"і" п. 1 та у п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції ";
 • іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
 • незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;
 • юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом 1 року після припинення його дії.

Зазначені фізичні та юридичні особи не можуть здійснювати жодних внесків у будь-якій формі та у будь-яких розмірах (сумах).

Всі інші фізичні та юридичні особи, на яких не поширюються обмеження, повинні дотримуватися обмежень в частині, що стосуються визначеного Законом максимального розміру (суми) внеску.

 

ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ (СУМИ) ВНЕСКУФізичні особи

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в   якому здійснювалися внески (ч. 3 ст. 15 Закону).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлено законом про державний бюджет на відповідний рік.

Приклад:

У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі станом на 1 січня становив  4 723,00 грн, а отже, максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії від фізичної особи у 2020 році не міг перевищувати 1 889 200,00 гривень.

 

Юридичні особи

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати 800 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (ч. 4 ст. 15 Закону).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлено законом про державний бюджет на відповідний рік.

Приклад:

У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі станом на 1 січня становив 4 723,00 грн, а отже, максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії від юридичної особи у 2020 році не міг перевищувати 3 778 400,00 гривень.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.3. Яким може бути максимальний внесок у грошовій та негрошовій формі від юридичної/фізичної особи протягом року? 

  03.06.2021 Чинна публікація
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від:
 • громадянина України протягом одного року – не може перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1   січня   року, в якому здійснювалися внески (ч. 3 ст. 15 Закону);
 • юридичної особи протягом року – не може перевищувати 800 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (ч. 4 ст. 15 Закону).

  Примітка: внески, надані упродовж року на підтримку політичної партії, її місцевої організації однією фізичною/юридичною особою у різних видах (грошові внески на поточний рахунок партії, її місцевої організації та внески у вигляді товарів / робіт / послуг, наданих безоплатно чи на пільгових умовах, тобто за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), для визначення максимального розміру – підсумовуються.

  Під роком розуміється календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно року, в якому здійснювалися такі внески.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.4. Чи можна здійснювати внески громадянам України, які перебувають за кордоном?

  29.06.2021 Чинна публікація
Так.

Закон не містить заборон чи обмежень щодо місцезнаходження громадянина України під час здійснення внеску на підтримку політичної партії.

Водночас, якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи (ч. 9 ст. 14 Закону). Крім того, при здійсненні внеску потрібно дотримуватися обмежень, встановлених у ст. 15 Закону.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.5. Які дані про себе повинен подавати внескодавець – фізична особа при здійсненні внеску для його належної ідентифікації?

  29.06.2021 Чинна публікація
Внескодавець – фізична особа має подавати таку інформацію для належної ідентифікації:
 • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
 • місце проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);
 • дату народження;
 • призначення платежу.

Ця інформація відображається в документі, сформованому за результатами такої банківської операції (ч. 10 ст. 14 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.6. Що розуміється під анонімним внескодавцем?

  03.06.2021 Чинна публікація
Анонімна особа–внескодавець – особа, якою не забезпечено можливість її ідентифікації згідно з вимогами ч. 9 ст. 14 Закону та, відповідно, не надано вичерпної інформації, що передбачена уч. 10 ст. 14 Закону (детальніше викладено в запитанні 5.5).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.7. Що робити партії при отриманні внеску, який не містить відомостей про внескодавця?

  03.06.2021 Чинна публікація
Законодавством не передбачено обов’язку для політичної партії щодо повернення такого внеску.

Проте, враховуючи обмеження щодо отримання внеску від анонімних осіб (ч. 1 ст. 15 Закону), політична партія може звернутись до банківської установи для належної ідентифікації такої особи.

Також політична партія може звернутись до Національної поліції з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 159-1 Кримінального кодексу України.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.8. Чи може фізична особа без офіційних доходів здійснювати внесок на користь партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Закон не містить заборон фізичним особам, які не мають доходів з офіційних джерел, здійснювати внески на користь політичних партій.

Водночас під час перевірки звітів політичних партій Національне агентство здійснює аналіз правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичної партії (п. 5 ч. 22 ст.   17 Закону).

Зокрема, під час перевірки звітів політичних партій Національне агентство одержує та аналізує відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, щодо суми річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.

Невідповідність між сумою нарахованого за певний період фізичній особі – внескодавцю доходу згідно з відомостями ДРФО та сумою наданих нею внесків на користь політичної партії може свідчити про розпорядження особами, які здійснили внески, коштами третіх осіб з метою реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової підтримки політичної партії. Тобто такий внесок може бути здійснено фізичною особою не особисто, а отже, з порушенням вимоги, встановленої у ч. 8 ст. 14 Закону.

За таких обставин у діях зазначених внескодавців вбачається наявність можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), про що Національне агентство інформує Національну поліцію України та передає відповідні матеріали.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.9. Що розуміється під популяризацією партії?

  25.06.2021 Чинна публікація
Популяризація партії – діяльність, спрямована на розповсюдження програмних документів, слоганів і текстів виступів лідерів чи представників партії, ініціювання політичних подій і PR-заходів тощо,  з метою підвищення популярності (пізнаваності) політичної партії та мотивації виборців, а також залучення громадян до членства в політичній партії.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.10. Де зазначати відомості про внески або платежі від ФОП?

  03.06.2021 Чинна публікація
Інформація про внески від ФОП, отримані політичною партією, її місцевою організацією, відображається у розділі ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту як внески від фізичних осіб.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.11. Як повинна здійснюватися договірна робота партії?

  07.06.2021 Чинна публікація
Договірна робота партії має здійснюватися виключно з дотриманням вимог цивільного, господарського законодавства, а також Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у тому числі щодо укладення договорів, виконання робіт, надання послуг, встановлення умов, ціни та строків.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.12. Що розуміється під бенефіціарним власником? Які обмеження існують щодо внесків юридичних осіб у контексті кінцевого бенефіціарного власника?

  03.06.2021 Чинна публікація
Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні" та законодавстві України про вибори"Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Вирішальний вплив, що здійснює кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – здійснення фізичною та/або юридичною особою контролю над діяльністю однієї або кількох юридичних осіб шляхом безпосереднього або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення володіння часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи чи шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, незалежно від формального володіння.

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій (пп. 4, 5 ч. 1 ст. 15 Закону):
 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у п.п. "а", "в"-"і" п. 1 та у п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції";
 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.

Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим цією статтею (ч. 5 ст. 15 Закону).

Приклад 1:

Декілька юридичних осіб, у яких бенефіціарним власником є одна фізична особа, здійснюють внески на підтримку політичної партії.

У такому випадку на загальну суму внеску діє обмеження, яке відповідає розміру внеску для однієї юридичної особи (800 мінімальних заробітних плат), а саме 3 778 400 грн станом на 01.01.2020 (див. схему).

Аналогічне обмеження діє у разі, якщо у юридичних осіб, що здійснюють внески, засновник – одна юридична особа, яка здійснює вирішальний вплив на їх діяльність.Аналогічне обмеження діє у разі, якщо у юридичних осіб, що здійснюють внески, засновник – одна юридична особа, яка здійснює вирішальний вплив на їх діяльність.

 

Приклад 2:

Засновник (власник) юридичних осіб, що здійснюють внески, не здійснює вирішального впливу на цих юридичних осіб та володіє в кожній з них загальною часткою менше 25 відсотків.

У такому випадку обмеження на розмір внеску діють для кожної юридичної особи окремо (див. схему).

Приклад 3:

Фізична особа – кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, який здійснює внески на підтримку політичної партії як особисто від себе, так і через зазначену юридичну особу.

У такому випадку для цих внесків будуть діяти окремі обмеження (див. схему):
 • для внеску від фізичної особи – 400 мінімальних заробітних плат (а саме 1 889 200 грн станом на 01.01.2020);
 • для внеску від юридичної особи – 800 мінімальних заробітних плат (а саме 3 778 400 грн станом на 01.01.2020).
Приклад 4:

Фізична особа – керівник юридичної особи (особа з правом підпису), який здійснює внески на підтримку політичної партії як особисто від себе, так і від імені юридичної особи.

У такому випадку до цих внесків будуть діяти окремі обмеження (див. схему):
 • для внеску від фізичної особи – 400 мінімальних заробітних плат (а саме 1 889 200 грн станом на 01.01.2020);
 • для внеску від юридичної особи – 800 мінімальних заробітних плат (а саме 3 778 400 грн станом на 01.01.2020).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.13. Чи відображається у Звіті внесок в умовній сумі 1 грн?

  03.06.2021 Чинна публікація
п. 2 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020
п. 2 ч. 11 ст. 17 Закону


 

Так, відображається.

Законодавством не передбачено виключень щодо мінімального розміру (суми) внеску.

З огляду на це у Звіті має бути наведено повну та достовірну інформацію про всі внески в грошовій та негрошовій формі.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.14. Чи потрібно відображати відомості про внесок у виді спонсорства третіми особами?

  03.06.2021 Чинна публікація
Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні" та законодавстві України про вибори"Так, необхідно.Спонсорство – добровільне надання фізичною або юридичною особою матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії, її місцевої організації.

Треті особи – фізичні або юридичні особи, які від власного імені, за рахунок власних коштів, а також незалежно від наявності або відсутності згоди політичної партії надають добровільну матеріальну, фінансову, організаційну чи іншу підтримку політичній партії, її місцевій організації.

Внеском на підтримку політичної партії, зокрема, є спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії (ч. 4 ст. 14 Закону).

У разі одержання політичною партією, її місцевою організацією внеску у виді спонсорства третьої особи, такий внесок підлягає відображенню у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.15. Чи є внесками товари, роботи, послуги, отримані партією або її представниками безоплатно (наприклад, кава, ручки і блокнот на з’їзді чи конференції)?

  25.06.2021 Чинна публікація
Слід розрізняти товари, роботи, послуги (далі – ТРП), одержані безоплатно політичною партією, її місцевою організацією від фізичних чи юридичних осіб, та ТРП, одержані безоплатно фізичними особами – членами партії.

 

Приклад:

Політична партія проводить конференцію у приміщенні готелю, власник якого "бонусом" безоплатно організовує кейтерінг, каву-брейк тощо для учасників конференції або робить знижку на вартість зазначених послуг.

У такому випадку партія повинна відобразити у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту внесок власника готелю (ч. 4 ст. 14 Закону, спонсорство третіми особами заходів) та додати до Звіту Висновок, складений згідно з Методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг.

При цьому фізичні особи / члени партії / учасники конференції, які спожили безоплатно надані власником готелю послуги (випили каву чи чай, отримали ручки і блокнот тощо), не вважаються такими, що одержали внески на користь політичної партії.

Увага!

У випадку, якщо додаткові послуги включені до вартості оренди приміщення, то такі послуги не вважаються внеском на підтримку політичної партії.

При цьому включення додаткових послуг до вартості оренди приміщення повинно документально підтверджуватися.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.16. Чи вважається внеском на підтримку політичної партії безоплатне проведення для представників політичної партії семінарів, тренінгів, навчань, онлайн-дискусій тощо?

  25.06.2021 Чинна публікація
Якщо такі заходи не спрямовані на підтримку політичної партії щодо підвищення її популярності (пізнаваності), зокрема, які можуть схилити громадян до голосування за неї на виборах, набуття членства в політичній партії, здійснення внесків на її підтримку, а також не супроводжуються, наприклад, розповсюдженням програмних документів, слоганів і текстів виступів лідерів чи представників партії щодо ініціювання політичних подій і PR заходів, то проведення таких заходів не вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст.14 Закону.

Увага! Надання представникам політичної партії під час таких заходів додаткових послуг (кейтерінг, кава брейк, роздача ручок, блокнотів тощо), не вважається внеском на підтримку політичної партії (детальніше викладено в запитанні 5.15).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.17. Як звітувати про надходження коштів, які не є внесками або державним фінансуванням (наприклад, рух коштів між центральною партією та місцевими організаціями, повернення грошової застави, коштів виборчого фонду, судових витрат тощо)?

  29.06.2021 Чинна публікація
Такі надходження, як рух коштів між центральною та місцевими організаціями, повернення грошової застави, коштів виборчого фонду, судових витрат, поворотної фінансової допомоги не є внесками на підтримку політичної партії у розумінні ст. 14 Закону.

Оскільки Звіт не містить граф для відображення інших грошових надходжень, крім внесків та коштів державного фінансування статутної діяльності, Національне агентство рекомендує про такі надходження повідомляти у супровідному листі до Звіту або у пояснювальній записці до Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.18. Чи може партія орендувати офіси, купувати товари для своїх місцевих організацій?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, може.

Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України.

Політичні партії можуть орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно (ч. 2 ст. 14 Закону).

Таким чином, для здійснення статутних завдань політична партія має право орендувати офіси, купувати товари, у тому числі для своїх місцевих організацій.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.19. Чи є обов’язком партії при поданні Звіту документально обґрунтовувати ринкову вартість товарів, робіт або послуг за кожним договором?

  03.06.2021 Чинна публікація
Закон не містить вимог щодо обов’язку політичної партії підтверджувати відповідність ціни, зазначеної у кожному договорі, ринковій.

Разом з тим, якщо у договорі ціна товару, роботи або послуги є значно заниженою, то відповідна різниця є внеском на підтримку партії в розумінні ст. 14 Закону з моменту отримання такого товару, роботи або послуги.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.20. Чи потрібно звітувати про дебіторську заборгованість?

  03.06.2021 Чинна публікація
Звіт не передбачає включення інформації про дебіторську заборгованість.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.21. Яким чином відображати надходження і повернення поворотної фінансової допомоги у Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
Поворотна фінансова допомога за своїм правовим регулюванням є позикою, а отже, є внеском на підтримку політичної партії (ч. 4 ст. 14 Закону) та відображається у Звіті як внесок, здійснений у грошовій формі.

Крім того, поворотна фінансова допомога відображається як фінансове зобов’язання у розділі V "Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено" Звіту , а її повернення – як витрати у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту.

 

Приклади заповнення:

1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії

1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:

1) від фізичних осіб2) від юридичних осіб1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1) на користь фізичних осіб2) на користь юридичних осіб

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.22. Чи потрібно дублювати інформацію про отримання спонсорського внеску у вигляді безоплатної передачі приміщення на конкретний строк в розділі I "Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії" та у розділі III "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, потрібно.

Відомості про такий внесок (майно) відображаються у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" та у таблиці 2.1 "Відомості про нерухоме майно" розділу І "Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії" Звіту.

 

Приклади заповнення:

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

2.1. Відомості про нерухоме майно:

2) власник – фізична особа6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.23. Чи будуть майно, переваги, пільги, послуги, отримані без згоди політичної партії, вважатися внесками політичної партії?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, оскільки внесками вважається будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, надані з метою підтримки політичної партії.

Закон не містить обов’язку надання згоди політичною партією на отримання внесків.

 

Примітка. У разі якщо такий внесок має провокативний характер, партія може повідомити про це Національне агентство та Національну поліцію.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.24. У якому випадку політична партія зобов’язана відмовитися від грошового внеску? Який порядок та строк повернення таких внесків?

  29.06.2021 Чинна публікація
Повернення внесків на рахунок внескодавця або перерахування до державного бюджету передбачено лише у випадку, якщо сума внеску є більшою за максимальний можливий розмір внеску, визначений у чч. 3, 4 ст. 15 Закону.

Максимальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії:від громадянина 400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2021 році – це 2,4 млн гривень)

від юридичної особи 800 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2021 році – це 4,8 млн гривень)

 

Зазначимо, що від такого внеску партія має відмовитися протягом
15 робочих днів з дня його отримання. Такі внески повертаються внескодавцю, а якщо таке повернення неможливе – ці кошти перераховуються до державного бюджету (ч. 7 ст.15 Закону).

Перерахування таких коштів здійснюється у банку, в якому відкрито рахунок та на який було зараховано внесок.

Підставою для перерахування є заява про відмову від внеску чи його частини з боку політичної партії або її місцевого осередку (місцевої організації політичної партій) та платіжного документа. Згадана заява має бути підписана керівником політичної партії або керівником її місцевої організації.

Якщо перерахування внеску відбувається до державного бюджету, воно здійснюється на рахунки відкриті в Державній казначейській службі.

Перерахування відбувається за субрахунком 3130 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код класифікації – 24060300 «Інші надходження».

Реквізити рахунків, відкритих у Казначействі за кодом 24060300 «Інші надходження», розміщені на вебсайті Казначейства за посиланням:

https://www.treasury.gov.ua/ua/rekviziti-rahunkiv-po-oblastyah-u-formati-xls

В усіх інших випадках (ч. 1 ст. 15 Закону) відмова партією від внеску не передбачена.

 

Водночас Національне агентство може виявити порушення порядку надання внеску за результатом перевірки Звіту. У такому випадку Національне агентство складає щодо внескодавця адміністративний протокол за ст. 212-15 КУпАП та направляє його до суду.

При розгляді протоколу суд може застосувати санкцію у вигляді конфіскації суми внеску здійсненого з порушенням Закону.

З відповідною практикою суду можна ознайомитися за посиланням:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96525873.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.25. Чи вважатиметься внеском на підтримку партії її участь у спільних програмах, які реалізуються громадськими об’єднаннями, із залученням грантової або іншої фінансової допомоги?

  29.06.2021 Чинна публікація
Так, вважатиметься, якщо такі спільні програми, у тому числі, містятьзаходи, спрямовані на підтримку політичної партії для підвищення її популярності (пізнаваності) та мотивації виборців, а також залучення громадян до членства в політичній партії, зокрема супроводжуються, наприклад, розповсюдженням програмних документів, слоганів і текстів виступів лідерів чи представників партії, ініціювання політичних подій і PR-заходів.

Така підтримка вважається спонсорством, а отже, є внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.26. Чи є внеском на підтримку місцевої організації, безоплатне надання партією приміщення для короткострокового використання місцевою організацією з метою проведення зібрань?

  29.06.2021 Чинна публікація
Ні, це не є внеском.

Безоплатне надання політичною партією у користування, у тому числі короткострокове, приміщення місцевій організації для проведення зібрань не вважається внеском на підтримку такої місцевої організації.

Закон виключає політичну партію, у тому числі її місцеву організацію, із суб’єктного складу внескодавців.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.27. Чи вважатиметься внеском для місцевої організації використання програмного забезпечення центральної партії?

  29.06.2021 Чинна публікація
Використання місцевою організацією програмного забезпечення центральної партії не вважається внеском для місцевої організації.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.28. Чи зобов’язаний внескодавець подавати письмову заяву при здійсненні ним внеску на підтримку політичної партії або до виборчого фонду кандидата?

  29.06.2021 Чинна публікація
Ні, не зобов’язаний

Разом із платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку внескодавцем подається письмова заява про відсутність у нього обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті відповідного платіжного документа (ст.  15 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Таку заяву необхідно було подавати за формою, затвердженою Національним агентством, при цьому без подання такої заяви банківська установа чи відділення зв’язку не повинні були приймати платіжний документ на здійснення вищезазначеного грошового внеску.

На виконання вказаних вимог Закону Національне агентство прийняло рішення від 02.06.2016 № 7, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 902/29032, яким затверджено форми заяв до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії.

Проте у зв’язку з внесеними змінами Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" обов’язок подання зазначених заяв скасовано.

Отже, станом на сьогодні при здійсненні внеску(ів) саме на підтримку політичної партії від особи, яка має намір здійснити такий внесок, подання зазначеної заяви не вимагається.

 

Увага! Внескодавець повинен подавати письмову заяву при здійсненні ним внеску до виборчого фонду кандидата.

 

Водночас організація та проведення проміжних виборів і заміщення народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України" (п.п. 2 п. 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України).

Разом з тим встановлено обов’язок установи банку або відділення зв’язку не приймати добровільний внесок до виборчого фонду кандидата від особи, яка не подала заяву про відсутність в неї обставин, передбачених у ст. 15 Закону, за формою, затвердженою Національним агентством (ст.  50 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Таким чином, обов’язок подавати заяву залишається при здійсненні внеску(ів) до виборчого фонду кандидата (на відміну від здійснення внесків на підтримку політичної партії) у зв’язку з проведенням проміжних виборів і заміщенням народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.29. Чи може вартість робіт, товарів, послуг, отриманих партією, бути нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг?

  29.06.2021 Чинна публікація
Так, вартість, яку сплачує політична партія за роботи, товари, або послуги, може бути нижчою за ринкову.

У випадку невідповідності такої вартості ринковій ціні необхідно встановити різницю у грошовому еквіваленті двох цін: ціни, яку фактично сплачено політичною партією, та ринкової ціни за товар, роботу чи послугу.

Така різниця у розумінні ст. 14 Закону вважається внеском, оскільки надання особою на пільгових умовах товарів, робіт чи послуг є підтримкою політичної партії.

Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (ст. 15 Закону).

Підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку
 • політичною партією,
 • її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією,
 • пов’язаною особою політичної партії чи
 • її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих партією або її місцевою організацією)

внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується первинними та іншими документами (п. 2 розділу ІІ Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг).

 

У таблиці "Спонсорські внески на користь політичної партії" глави 6 розділу ІІІ Звіту зазначаються всі внески у виді товарів, робіт, послуг, наданих або отриманих безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку) на користь політичної партії (п. 6 розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту).

Таким чином, у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" глави 6 розділу ІІІ Звіту необхідно відображати внесок на підтримку політичної партії, що полягає у різниці між ціною, яка фактично сплачена партією, та ринковою ціною за товар, роботу чи послугу.

 

Приклад заповнення:

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.30. Чи можуть іноземні юридичні особи здійснювати спонсорство на підтримку політичних партій?

  25.06.2021 Чинна публікація
Ні, не можуть.

Закон не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (яких є іноземці чи особи без громадянства (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону)

Спонсорство добровільне надання фізичною або юридичною особою матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії, її місцевої організації (наказ Національного агентства від 28.05.2020 № 225/20 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2020 за № 513/34796.

Таким чином, не допускається надання політичним партіям підтримки, що має ознаки спонсорства, організаціями, зареєстрованими або іншим чином створеними за законодавством іншим, ніж законодавство України, та/або виконавчий орган управління яких розташований за межами України.

Увага! Політична партія має право отримувати від іноземних громадських організацій та політичних партій безоплатно послуги, зокрема у вигляді тренінгів, навчальних семінарів, лекцій у випадку, якщо такі заходи не спрямовані на підтримку політичної партії (детальніше про заходи викладено в запитанні 5.16).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.31. Які особливості надання / отримання та відображення у Звіті позички?

  03.06.2021 Чинна публікація
Користування будь-якою річчю за договором позички є спонсорським внеском на підтримку партії у розумінні ч. 4 ст. 14 Закону та відображається у таблиці "Спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном" глави 6 розділу ІІІ Звіту із застосуванням Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг.

 

Приклад заповнення:

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.32. Як звітувати про кредиторську заборгованість, за якою сплинув строк позовної давності?

  03.06.2021 Чинна публікація
Потрібно відображати її як спонсорський внесок на підтримку політичної партії у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту, з одночасним відображенням у розділі V "Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено" Звіту.

 

Приклади заповнення:

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії5. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

1) на користь фізичної особи2) на користь юридичної особи

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.33. Чи вважається політична партія, її місцева організація внескодавцями?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, не вважаються.Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією (ч. 4 ст. 14 Закону).

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, зокрема іншими політичними партіями (п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону).

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески. При цьому таке обмеження сукупно враховує внески, що здійснені як на політичну партію, так і на її місцеву організацію (ч. 4 ст. 15 Закону).

Виходячи із системного аналізу спеціального Закону направленого на регулювання діяльності політичних партій в частині здійснення внесків, під отриманням внесків політичною партією необхідно розуміти отримання внесків політичною партією, як утворенням загальнодержавного значення, складовими якої є також місцеві організації, що мають статус юридичної особи.

Відтак, Закон виключає політичну партію, в тому числі її місцеву організацію із суб’єктного складу внескодавців.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.34. Як визначається ринкова вартість послуги, якщо на формування ціни впливають такі складові, як досвід, кваліфікація, рейтинг на відповідному ринку контрагента тощо?

  29.06.2021 Чинна публікація
Підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку політичною партією внеску у формі робіт, товарів або послуг (п. 2 розділу ІІ Методології визначення розміру внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг).

Таким чином, ринкова вартість послуги визначається на основі ідентичних або подібних послуг на відповідному ринку. При цьому у випадку відповідності послуги ринковій вартості зазначена методологія не застосовується.

Щодо вартості нижче ринкової, яку сплачує політична партія за роботи, товари, або послуги детальніше викладено в запитанні 5.29.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.35. Чи вважається внеском на підтримку політичної партії залучення коштів під час проведення заходу партії, шляхом продажу брендованої продукції партії, квитків на фандрейзингові заходи партії тощо?

  29.06.2021 Чинна публікація
Таке залучення коштів є доходом партії від законної діяльності, відтак не є внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

 

Увага! Політична партія є неприбутковою організацією та відповідно не є платником податку (ч. 2 ст. 14 Закону, ст. 133 Податкового кодексу України).

Відтак, зазначені доходи повинні використовуватися політичною партією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів її діяльності, визначених її установчими документами (ст. 133 Податкового кодексу України).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.36. Чи вважається спонсорським внеском на підтримку політичної партії виконання (демонстрація) членом партії/прихильником партії літературного або художнього твору, що є об’єктом авторського права на з’їзді партії? Як здійснюється визначення вартості такого спонсорства?

  29.06.2021 Чинна публікація
У випадку, якщо з’їзд (захід) політичної партії будь-яким чином підвищує її популярність (детальніше викладено в запитанні 5.9), то відповідно зазначені дії члена партії/прихильна партії будуть вважатися внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

При цьому вартість такого внеску визначається на основі ідентичних або подібних послуг на відповідному ринку (п. 1 розділу ІІ Методології визначення розміру внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні