База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань

Скорочення та важлива інформація

Преамбула до роз'яснень щодо фінансової доброчесності

І. Види декларацій та порядок їх подання

Питання: 1 - 21

ІІ. Суб’єкти декларування

Питання: 22 - 45-2.

ІІІ. Члени сім’ї суб’єкта декларування

Питання: 46 - 54.

IV. Загальні положення щодо відображення відомостей про об’єкти декларування

Питання: 55 - 77-1.

V. Об’єкти нерухомості

Питання: 77-2 - 88-3.

VІ. Об’єкти незавершеного будівництва

Питання: 89 - 96.

VІІ. Рухоме майно (крім транспортних засобів)

Питання: 97 - 103.

VІІІ. Транспортні засоби

Питання: 104 - 116-2.

ІХ. Цінні папери

Питання: 117- 121.

Х. Корпоративні права

Питання: 122 - 125-2.

ХІ. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї

Питання: 126 - 128.

ХІІ. Нематеріальні активи

Питання: 129 - 132-1.

ХІІІ. Доходи, у тому числі подарунки

Питання: 133 - 155-2.

ХІV. Грошові активи

Питання: 156 - 165.

XV. Банківські та інші фінансові установи

Питання: 166 - 174-1.

XVІ. Фінансові зобов’язання

Питання: 175 - 176-1.

XVІІ. Видатки та правочини

Питання: 177 - 180.

XVІІІ. Робота за сумісництвом

Питання: 181 - 185.

XIX. Членство в організаціях та їхніх органах

Питання: 186 - 190.

ХХ. Особливості декларування окремих категорій осіб

Питання: 191 - 198.

ХХІ. Особливості декларування в окремих ситуаціях

Питання: 199 - 204-2.

ХХІІ. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ)

Питання: 205 - 224-1.

ХХІІІ. Повідомлення про відкриття валютного рахунка (ПВВР)

Питання: 225 - 229-3.

ХХІV. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Питання: 225 - 234.