База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Проведення перевірок та контролю під час війни

 

Щодо подання декларації «кандидата на посаду» та проведення спеціальної перевірки.

  12.05.2022 Чинна публікація
Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка.

Згідно з ч. 4 ст. 57 Закону спеціальна перевірка проводиться низкою державних органів з питань, які віднесено до їх компетенції, для з’ясування питання можливості призначення відповідного кандидата на певну посаду.

Національне агентство проводить спеціальну перевірку, зокрема, щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік, як передбачено п. 3 ч. 4 ст. 57 Закону.

Перевірка достовірності вказаних відомостей полягає у визначенні правдивості відображення поданих особою даних у декларації та їх повноти.

Водночас відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються.

Оскільки на сьогодні в Україні на підставі відповідних Указів Президента України діє воєнний стан, лише після його завершення може бути вирішеним питання щодо проведення Національним агентством спеціальної перевірки достовірності відображених кандидатом на певну посаду відомостей
у декларації.

Отже, відповідно до чинного на цей час законодавства спеціальна перевірка стосовно кандидатів на відповідні посади може бути розпочата Національним агентством з наступного дня після скасування дії воєнного стану або стану війни.

Посилання на документ:
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

Чи необхідно суб’єктам декларування у період дії воєнного часу надавати інформацію та документи на запити, надіслані їм уповноваженими особами в межах проведення повної перевірки декларації чи здійснення контролю щодо правильності та повноти заповнення декларації, що розпочалися до 24 лютого 2022 року?

  12.05.2022 Чинна публікація
Ні, у період дії воєнного стану або стану війни повні перевірки декларацій та заходи контролю щодо правильності та повноти заповнення декларації не проводяться (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ).

У ці тяжкі часи уповноважені особи Національного агентства разом з декларантами боронять рубежі нашої Батьківщини, тому спочатку перемога, а потім – декларування та перевірки.

Посилання на документ:
Чи була ця публікація корисною? Так Ні