НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Потрібна підтримка?
Не можете знайти відповідь, яку шукаєте? Не хвилюйтесь, ми тут, щоб допомогти Вам!
Зв'язатись з підтримкою

Популярні роз'яснення

Категорія: Декларування
148. Як декларувати банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Суб’єкт декларування зобов’язаний задекларувати банківські або інші фінансові установи (у тому числі за кордоном), у яких у суб’єкта декларування або члена його сім’ї: відкриті будь-які за типом рахунки (наприклад: рахунки, що відкриті батьками чи законними представниками неповнолітнім дітям для здійснення ними розрахунків або отримання пенсій …

Категорія: Декларування
1. Які типи декларацій існують, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Законом передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування: 1) щорічна декларація (декларація «щорічна») – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така …

Категорія: Декларування
123. Які доходи та подарунки зазначаються у декларації?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації зазначаються відомості про доходи, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї отримали упродовж звітного періоду (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону). При цьому доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші …

Категорія: Декларування
73. Чи зазначаються у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації відомості про користування об’єктом нерухомості за зареєстрованим місцем проживання?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, зазначаються. У декларації зазначаються відомості про зареєстроване місце проживання суб’єкта декларування та членів його сім’ї, об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно …

Категорія: Декларування
44. Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Членами сім’ї суб’єкта декларування (ст. 1 Закону та примітка до ст. 46 Закону) вважаються: особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина) станом на останній день звітного періоду, – незалежно від спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду; діти суб’єкта декларування до досягнення …

Категорія: Декларування
139. Які грошові активи потрібно декларувати?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб’єкта декларування або членів його сім’ї (п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону) станом на останній день звітного періоду. Під грошовими активами розуміються: готівкові кошти; кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від типу рахунків та дати їх відкриття). …

Категорія: Декларування
149. Як у декларації відобразити наявність у суб’єкта декларування/членів його сім’ї індивідуального банківського сейфа (комірки)?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У відповідному розділі форми декларації у полі «Тип рахунка» слід обрати варіант «Індивідуальний банківський сейф», у полях «Найменування банку або іншої фінансової установи», «Установа, в якій відкрито такі рахунки або зберігаються кошти чи інше майно» слід зазначити інформацію про банківську установу, у якій перебуває відповідний …

Категорія: Декларування
14. Хто належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Перелік службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, визначений у примітці до ст. 513 Закону. Так, під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище,  розуміються: Президент України; Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра; член Національної ради …

Категорія: Декларування
158. Які правочини (видатки) повинні бути відображені в декларації?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Усі правочини (видатки), розмір яких перевищує 50 ПМ. У декларації зазначаються видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, …

Категорія: Декларування
173. За якою формою та як подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме: отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 ПМ, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена …

Категорія: Декларування
150. Чи потрібно відображати у декларації відомості про банківську або фінансову установу, у якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї був доступ до банківського сейфа, але станом на кінець звітного періоду майно у сейфі не зберігалося?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Відомості про таку установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на останній день звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї протягом не менше ніж половини днів протягом звітного періоду мав доступ до такого сейфа.

Категорія: Декларування
151. Чи потрібно зазначати у декларації відомості про банківський рахунок, який був відкритий більше ніж половина днів звітного періоду, але станом на 31 грудня закритий; якщо залишок коштів на банківському рахунку станом на 31 грудня звітного періоду відсутній, а також у разі закінчення строку дії банківської картки?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації зазначаються відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї: упродовж половини днів звітного періоду; станом на останній день звітного періоду; незалежно від наявності залишку коштів на них станом на останній день звітного періоду (по відкритих рахунках). Звертаємо …

Категорія: Декларування
155. Які фінансові зобов’язання відображаються в декларації?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Відомості про фінансові зобов’язання зазначаються в разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 ПМ (п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону). Під фінансовими зобов’язаннями у цілях декларування розуміються: отримані кредити; отримані позики; інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема …

Категорія: Декларування
152. Чи необхідно зазначати у декларації відомості про банківські установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкрито рахунок, якщо такий рахунок використовувався для отримання компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень та державних цінних паперів, поміщених (придбаних) в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї» декларації. Обов’язок щодо зазначення в декларації відомостей про фінансові установи, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки, виникає незалежно від типу рахунку, …

Категорія: Декларування
124. Який розмір доходу, зокрема у вигляді заробітної плати, зазначати в декларації – нарахований або фактично отриманий?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Нарахований. У декларації зазначаються відомості про отримані доходи, включно з  податками і зборами. У декларації вказуються відомості про отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за …

Категорія: Декларування
74. Чи зазначаються у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомості, що є зареєстрованим місцем проживання суб’єкта декларування або члена його сім’ї, але не використовувався у звітному періоді?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, не зазначаються, за умови, що у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї відсутні будь-які права на цю земельну ділянку.

Категорія: Декларування
153. Як зазначати відомості про банківський рахунок, який відкривається суб’єктом декларування на ім’я члена сім’ї – неповнолітню особу?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Для відображення у декларації відомостей про банківський рахунок, який відкритий суб’єктом декларування на ім’я члена його сім’ї – неповнолітню особу, необхідно: у блоці полів «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї» вказати відомості про суб’єкта …

Категорія: Декларування
75. Чи необхідно у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації дублювати відомості про об’єкт нерухомості, який у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» вказано місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надіслати кореспонденцію суб’єкту декларування?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, необхідно дублювати відомості про об’єкт нерухомості, який є фактичним місцем проживання. Ні, якщо у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» декларації вказано адресу для листування, а сам об’єкт не належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на будь-якому праві. У розділі  3 «Об’єкти нерухомості» …

Категорія: Декларування
97. Які транспортні засоби повинні бути відображені у декларації?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Для цілей декларування під транспортними засобами розуміється широкий діапазон засобів, який не обмежується автотранспортними, а включає й інші самохідні машини та механізми, а саме: легкові та вантажні автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілі, мотоцикли усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші …

Категорія: Декларування
45. Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування, крім його подружжя та неповнолітніх дітей?
Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або  неповнолітніми дітьми станом на останній день звітного періоду, є будь-які особи, які проживали спільно з суб’єктом декларування, були пов’язані спільним побутом, мали з ним взаємні права та обов’язки станом на останній день звітного періоду або …