Відповідно до пункту 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні»  Звіт подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

На даний час здійснення таких заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1423) встановлено  до 30 квітня 2023 року.

Разом з цим підпунктом 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» передбачено, що фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Відтак у випадку закінчення трьохмісячного терміну після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни, буде продовжено дію карантинних заходів встановлених Кабінетом Міністрів України, політичні партії зобов’язанні подати Звіти у термін встановлений пунктом 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону «Про політичні партії в Україні».