Відповідно до пункту 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні»  Звіт подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Наразі, термін дії здійснення таких заходів встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Водночас підпунктом 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» передбачено, що фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Ураховуючи зазначене, політичні партії зобов’язанні подати Звіти за весь період неподання у тримісячний термін після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. У випадку, якщо на цей момент будуть ще діяти карантині заходи, встановлені Кабінетом Міністрів України, то Звіти подаються у строк, встановлений пунктом 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні».