Політичні партії на час дослідної (тестової) експлуатації системи відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 19.12.2019 № 410-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» подають звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку та спосіб, визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла станом на 18.10.2019, а також за формою Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженою рішенням Національного агентства від 09.06.2016 № 3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.

Разом з тим звертаємо увагу, що згідно чинної редакції частини тринадцятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» під час підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів політичною партією, її місцевою організацією, висунутим партією чи її місцевою організацією кандидатом на відповідних виборах для фінансування своєї передвиборної агітації утворюється власний виборчий фонд. Формування виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах та використання коштів відповідних виборчих фондів здійснюються у порядку, встановленому відповідним законом про вибори.

Таким чином надходження коштів до відповідних виборчих фондів не є внеском на підтримку політичної партії в розумінні вищевказаної статті.

Крім того відповідно до частини двадцять сьомої статті 17 Закону України «Про політичні партії в України» подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, її місцевої організації, кандидата, висунутого партією чи її місцевою організацією на виборах, відповідно, Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах, а також проведення їх аналізу здійснюються в порядку, встановленому відповідним законом про вибори.

В свою чергу положення Виборчого кодексу України не зобов’язують відображати відомості про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.