Відповідно до статті 17-6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) політична партія має право використати кошти, отримані на фінансування її статутної діяльності, протягом одного календарного року з дня першого перерахування таких коштів на рахунок політичної партії, зазначений у частині другій статті 173 Закону, у відповідному календарному році.

Якщо після завершення календарного року, наступного за роком, у якому на рахунок політичної партії було вперше перераховано кошти на фінансування статутної діяльності політичної партії, зазначені кошти не були використані, політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету.

Таким чином політична партія, отримавши вперше на рахунок кошти на фінансування статутної діяльності у відповідному календарному році, має право використати розподілений Національним агентством для цієї політичної партії обсяг щорічного державного фінансування її статутної діяльності протягом 365/366 календарних днів.

У випадку, якщо кошти, отримані політичною партією на фінансування її статутної діяльності, не будуть використані у вказаний термін, політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету до кінця року, наступного за роком отримання коштів державного фінансування статутної діяльності.