Політична партія на титульній сторінці звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) зазначає своє місцезнаходження та фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності місцезнаходження).

Якщо зазначене політичною партією місцезнаходження було використано виключно при її реєстрації, а приміщення за цією адресою не перебуває у власності політичної партії чи на праві користування, то відомості про нього не відображається у відповідних розділах Звіту.

Крім того надання адреси, що вказана при реєстрації політичної партії, як її місцезнаходження, не вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Звертаємо увагу, що у разі зазначення фактичного місцезнаходження політична партія зобов’язана відобразити відомості про приміщення за цією адресою у відповідних розділах Звіту.