Згідно частини другої статті 176 Закону України «Про політичні партії в Україні» якщо після завершення календарного року, наступного за роком, у якому на рахунок політичної партії було вперше перераховано кошти на фінансування статутної діяльності політичної партії, зазначені кошти не були використані, політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету.

Відповідно до роз’яснень Міністерства фінансів України, у разі повернення до державного бюджету політичною партією залишків  невикористаних коштів, отриманих на фінансування її статутної діяльності, повертаються на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України (далі – Казначейство) у розрізі територій за субрахунком 3130 «Надходження до загального фонду державного бюджету», кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження» та за місцезнаходженням.

Реквізити рахунків, відкритих в Казначействі за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження» розміщені на офіційному вебсайті Казначейства.