Відповідно до пункту 38 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України одержувач бюджетних коштів – суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.

Звертаємо увагу, що чинне законодавство не передбачає бюджетних програм щодо використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності.

Разом з тим основу регламентації діяльності політичних партій становлять положення спеціального закону.

Так, статтею 16 Закону України «Про політичні партії в Україні»
(далі – Закон) передбачено, що повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії.

Крім того згідно частини п’ятої статті 175 Закону Національне агентство забезпечує щоквартальне перерахування коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, на окремі рахунки відповідних політичних партій, зазначених у статті 173 Закону.

Частиною першою статті 179 Закону встановлено, що державний контроль за законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснюють Рахункова палата та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Згідно абзацу 11 пункту 1.2. розділу І Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за
№ 1206/21518, рахунки одержувачів бюджетних коштів – рахунки, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів.

Відповідно до положень частини другої статті 173 Закону для отримання коштів з державного бюджету, що виділяються на державне фінансування статутної діяльності політичної партії, політична партія зобов’язана відкрити окремий рахунок у національній валюті України в установі банку України.

Таким чином зазначений окремий рахунок політичної партії не є рахунком одержувача бюджетних коштів у розумінні бюджетного законодавства.

До того ж Закон містить виключний перелік рахунків, що відкривається політичною партією для здійснення своєї діяльності та не передбачає відкриття рахунку одержувача бюджетних коштів або будь-якого іншого бюджетного рахунку.

Ураховуючи вищезазначене, оскільки політичні партії не є одержувачами бюджетних коштів в розумінні положень бюджетного законодавства, та відповідно їх рахунки не підлягають обслуговуванню в органах Державної казначейської служби України, дія пункту 151 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» не застосовується по відношенню до політичних партій.