Відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 19.12.2019 № 410-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» до початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні партії подають звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку та спосіб, визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла станом на 18.10.2019, у тому числі за формою Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженою рішенням Національного агентства від 09.06.2016 № 3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.

Таким чином, політичні партії повинні подати звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) за четвертий квартал з дотриманням вимог, встановлених статтею 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла станом на 18.10.2019), відповідно до якої відомості у Звіті відображаються наростаючим підсумком на кінець року окремо щодо кожної політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи.

При цьому до Звіту за четвертий квартал додаються копії документів, що підтверджують відображені у ньому відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності) тільки за цей квартал. Документи, що підтверджують відомості за попередні квартали не подаються.

Нагадуємо, що згідно роз’яснення Національного агентства від 13.01.2021 останнім днем строку подання Звітів, в тому числі за четвертий квартал 2020 року буде 09 квітня 2021 року включно.