Відповідно до статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.
Згідно зі статтею 15 Закону розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої рішенням Національного агентства від 16.11.2018 № 2596, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2018 за № 1397/32849 підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку політичною партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, пов’язаною особою політичної партії чи її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих партією або її місцевою організацією) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується первинними та іншими документами.
Звертаємо увагу, що вартість, яку сплачує політична партія за роботи, товари, або послуги повинна відповідати ринковій ціні.
У випадку невідповідності такої вартості ринковій ціні необхідно встановити різницю у грошовому еквіваленті двох цін: ціни, яка фактично сплачувалась політичною партією та ринкової ціни за товар, роботу чи послугу.
Така різниця у розумінні статті 14 Закону вважається внеском, оскільки надання особою на пільгових умовах товарів, робіт чи послуг є підтримкою політичної партії.
Згідно вимог пункту 6 розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за №1185/29315, у таблиці «Спонсорські внески на користь політичної партії» глави 6 розділу ІІІ звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру зазначаються всі внески товарами, роботами, послугами, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку) на користь політичної партії.
Таким чином, у таблиці 6.1. «Спонсорські внески на користь політичної партії» глави 6 розділу ІІІ звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру необхідно відображати внесок на підтримку політичної партії, що полягає у різниці ціни, яка фактично сплачувалась політичною партією та ринкової ціни за товар, роботу чи послугу.