1. Мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) у державному органі встановлюється з розрахунку:

  • до 50 штатних одиниць – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції призначається на утворену у штатному розписі окрему посаду або визначається з числа працівників державного органу;
  • від 50 до 200 штатних одиниць – призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;
  • від 200 до 400 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 2 одиниці;
  • від 400 до 600 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 3 одиниці;
  • від 600 до 800 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 4 одиниці;
  • від 800 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 5 одиниць.

До чисельності осіб, визначеної відповідно до пункту 1 цих Вимог, додатково призначається одна особа на кожні 15 підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державного органу.