1. Мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) в державному органі встановлюється з розрахунку:

до 100 штатних одиниць – визначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції з числа працівників державного органу;

від 100 до 200 штатних одиниць – призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;

від 200 до 400 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 2 одиниці;

від 400 до 600 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 3 одиниці;

від 600 до 800 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 4 одиниці;

від 800 штатних одиниць – утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 5 одиниць.

2. До чисельності осіб, визначеної відповідно до пункту першого цих Вимог, додатково призначається одна особа на кожні 15 підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державного органу.

3. Загальна кількість працівників уповноваженого підрозділу не може перевищувати п’ятнадцяти осіб.