Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі -методичні рекомендації) підготовлено Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) з метою дієвого впровадження превентивних інструментів запобігання корупції та на виконання абзацу четвертого підпункту “б” підпункту 2 пункту 1 розділу I Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до положень Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки”, Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, та постанови Кабінету Міністрів України “Питання запобігання та виявлення корупції” від 04 вересня 2013 року № 706.

Методичні рекомендації розраховані для використання у роботі керівниками і працівниками уповноважених підрозділів та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління.

Методичні рекомендації мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не встановлюють правових норм.