НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

8. Обмеження щодо одержання подарунків

8. Обмеження щодо одержання подарунків

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У ст. 23 Закону встановлено обмеження для осіб, зазначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, щодо одержання подарунків (категорії осіб – розділ 1 Методичних рекомендацій).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
99
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

8.1. Визначення поняття «подарунок» та зміст обмеження

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране
Цивільний кодекс України Закон України
«Про запобігання корупції»
дарунок – це рухомі речі, в тому
числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права, які передаються обдаровуваному безоплатно
у власність (ст.ст. 717, 718)
подарунок – грошові кошти або інше
майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/
одержують безоплатно або за ціною,
нижчою мінімальної ринкової
 • рухомі речі
 • гроші
 • цінні папери
 • нерухомі речі
 • майнові права

 

 • грошові кошти
 • інше майно
 • переваги
 • пільги
 • послуги
 • нематеріальні активи
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
109
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

8.2. Категорії подарунків

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
98
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

8.3. Заборонені подарунки

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Категорично забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки (незалежно від їх вартості) для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 23 Закону):

Особам, які за будь-який рік, починаючи з 2010 року, належали або належать до національних публічних діячів, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати від членів сім’ї таких осіб першого та другого ступенів споріднення (батьків, чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених, рідних братів та сестер, баби та діда з боку матері і з боку батька, онуків) подарунки, які є активами, включеними до одноразової (спеціальної) добровільної декларації відповідно до підрозділу 94 «Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, протягом п’яти років з 01.09.2022.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
103
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

8.4. Подарунки, дозволені з певними обмеженнями

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (ч. 2 ст. 23 Закону), якщо:

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлюється у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» встановлено, що у 2022 році прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня — 2481 гривня, з 1 липня — 2600 гривень, з 1 грудня — 2684 гривні.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 2684 гривні.

Зазначені подарунки дозволено отримувати лише за таких умов:

 • подарунки отримуються не у зв’язку зі здійсненням особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
94
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

8.5. Дозволені подарунки

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Дозволено отримувати (ч. 2 ст. 23 Закону):

 

Близькими особами є (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону):

 • члени сім’ї;
 • чоловік, дружина;
 • батько, мати;
 • вітчим, мачуха;
 • син, дочка, пасинок, падчерка;
 • рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри;
 • рідний брат та сестра дружини (чоловіка);
 • племінник, племінниця;
 • рідний дядько, рідна тітка;
 • дід, баба, прадід, прабаба;
 • внук, внучка, правнук, правнучка;
 • зять, невістка;
 • тесть, теща, свекор, свекруха;
 • батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки);
 • усиновлювач чи усиновлений;
 • опікун чи піклувальник;
 • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Важливо. Після отримання дозволеного подарунка особа зобов’язана не приймати рішень та не вчиняти дій на користь особи, від якої отримано такий подарунок.

Рішення, прийняте особою на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийняте в умовах конфлікту інтересів. Такі рішення підлягають скасуванню (на такі рішення поширюються вимоги ст. 67 Закону).

Порушення встановлених у ст. 23 Закону обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1725 КУпАП.

Окремим видом подарунків є подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям. Такі подарунки є державною, комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 затверджено Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.

Процедура передачі таких подарунків передбачає:

 • складення акта приймання-передачі подарунка від особи, яка прийняла подарунок, до матеріально-відповідальної особи органу, установи, організації;
 • оцінку вартості дарунка відповідною комісією в органі, установі, організації, членом якої в обов’язковому порядку має бути фахівець з оцінки майна;
 • відображення операцій, пов’язаних з передачею дарунка органові, установі, організації в бухгалтерському обліку.
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
87
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати