База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

5. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів

 

5. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів

  21.10.2022 Чинна публікація
Зверніть увагу. Щодо обмеження спільної роботи близьких осіб дивіться розділ 12 Методичних рекомендацій.

Яким чином керівнику обрати належний захід врегулювання конфлікту інтересів у підлеглого?


Особа, зазначена у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов’язана повідомляти безпосереднього керівника про наявність у неї потенційного або реального конфлікту інтересів не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів (детальніше дивіться розділ 3 Методичних рекомендацій).

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) особи з посади:
 • приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої йому особи протягом 2-х днів після отримання повідомлення або якщо йому стало відомо про конфлікт інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.1. Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:

  21.10.2022 Чинна публікація
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) обмеження доступу особи до певної інформації;
3) перегляд обсягу службових повноважень особи;
4) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного
завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.

Кожен із заходів врегулювання конфлікту інтересів має свою специфіку, адже обирається залежно від низки таких умов (див. таблицю):
 • вид конфлікту інтересів (потенційний або реальний);
 • тривалість конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий);
 • суб’єкт прийняття рішення про його застосування (безпосередній керівник та/або керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації);
 • наявність (відсутність) альтернативних заходів врегулювання;
 • наявність (відсутність) згоди особи на застосування заходу (щодо переведення);
 • можливість залучення до прийняття рішень інших працівників (щодо усунення від виконання завдання).
Зверніть увагу. Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів можливе лише за наявності всіх перелічених умов. Якщо будь-яка з умов відсутня, конкретний захід врегулювання конфлікту інтересів застосовувати не можна.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

5.2. Правила вибору заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

  21.10.2022 Чинна публікація
з/пВид заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

Умови застосування

1.усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (ст. 30 Закону)
 • реальний чи потенційний
 • тимчасовий
 • можливість залучення до прийняття рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації
2.обмеження доступу особи до певної інформації(ст. 31 Закону)
 • реальний чи потенційний
 • постійний
 • конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом до певної інформації
 • є можливість продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови обмеження доступу до інформації
 • є можливість доручити роботу з відповідною інформацією іншому працівнику
3.перегляд обсягу службових повноважень особи (ст. 32 Закону)
 • реальний чи потенційний
 • постійний
 • конфлікт інтересів пов’язаний з конкретним повноваженням особи
 • є можливість продовження належного виконання особою службових завдань у разі такого перегляду
 • можливість наділення відповідними повноваженнями іншого працівника
4.застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень (ст. 33 Закону)Форми:1) перевірка стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються, з питань, пов’язаних із предметомконфлікту інтересів;2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу
 • реальний чи потенційний
 • постійний чи тимчасовий
 • конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій
 Важливо. Працівник, який здійснюватиме зовнішній контроль, не може бути у підпорядкуванні особи, конфлікт інтересів якої врегульовується, а також стосовно якого останній може приймати рішення розпорядчого характеру, оскільки це зумовить виникнення у працівника, який здійснюватиме зовнішній контроль, виникнення конфлікту інтересів.
5.переведення особи на іншу посаду (ч. 1 ст. 34 Закону)
 • реальний чи потенційний
 • постійний
 • конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу
 • наявна вакантна посада, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи
 • наявна згода особи на переведення
6.звільнення особи (ч. 2 ст. 34 Закону)
 • реальний чи потенційний
 • постійний
 • конфлікт інтересів не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди особи на переведення або на позбавлення приватного інтересу
Можливість застосування того чи іншого способу врегулювання конфлікту інтересів залежить від характеру конфлікту інтересів.
Тривалість конфлікту інтересів
Конфлікт інтересів має постійний характерКонфлікт інтересів має тимчасовий характер

обмеження доступу особи до певної інформації

перегляд обсягу службових повноважень особи

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень

переведення особи на іншу посаду

звільнення особи

 

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень

Зверніть увагу. Будь-який захід врегулювання конфлікту інтересів застосовується виключно до особи, у якої виникає конфлікт інтересів. Такі заходи не можуть застосовуватися до інших осіб, спільна робота з якими зумовлює виникнення конфлікту інтересів, тобто підпорядкованих осіб.

Опис ситуації. Наприклад, у підпорядкуванні директора підприємства на посаді економіста працює його дружина. Для врегулювання конфлікту інтересів вирішено застосувати такий захід, як звільнення з посади. Оскільки конфлікт
інтересів наявний саме у директора, а не його дружини, то звільненню з посади буде підлягати директор.

У випадку, коли конфлікт інтересів виникає в особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), у зв’язку з підпорядкуванням їй близької особи (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону), при прийнятті рішення щодо обрання певного способу врегулювання конфлікту інтересів слід враховувати вимоги ст. 27 Закону. З алгоритмом дій особи, в якої конфлікт інтересів виник за наведених обставин, а також її керівника (чи іншої особи, яка зобов’язана врегулювати конфлікт інтересів) можна ознайомитися у розділі 12 Методичних рекомендацій.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні