НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

3. Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

3. Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Особи, зазначені у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зобов’язані вживати 4 основні дії:

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
122
arrow_up
Так
7
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

3.1. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Цей обов’язок стосується як особи, у якої можливе виникнення конфлікту інтересів, так і будь-якої іншої особи, зазначеної у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Так, керівник особи, у якої може виникнути конфлікт інтересів, має уникати прийняття рішень або вчинення дій, що можуть створити передумови виникнення конфлікту інтересів у підлеглого.

Приклад

Опис ситуації. Директор підприємства прийняв на роботу доньку свого заступника, яка перебуватиме в підпорядкуванні заступника. Надалі директор вживатиме заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів у свого заступника.

Запитання. Чи відповідатимуть вимогам Закону дії директора підприємства?

Коротка відповідь. Ні. Прийняття директором державного підприємства доньки свого заступника на роботу в описаній ситуації може свідчити про порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 28 Закону.

Нормативне регулювання:

відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону особи, зазначені у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у тому числі посадові особи юридичних осіб публічного права, зобов’язані насамперед вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів навіть за умови одночасного прийняття рішення про його врегулювання.

При цьому Закон покладає зазначений обов’язок не лише на особу, у якої можливе виникнення конфлікту інтересів, а зобов’язує також і керівника особи уникати прийняття рішень або вчинення дій, що можуть створити передумови виникнення конфлікту інтересів у підлеглого.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
121
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

3.2. Повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

 

Кого необхідно повідомити про наявність конфлікту інтересів?

В окремих випадках у Законі відсутня чітка відповідь на питання про те, кого слід повідомляти про конфлікт інтересів.

Наприклад, у період тимчасової відсутності керівника у державному органі, на підприємстві, в установі, організації обов’язки керівника виконує інший працівник, зокрема заступник керівника.

У цьому випадку особа, яка виконує обов’язки керівника, не може на виконання вимог ст. 28 Закону повідомити про конфлікт інтересів безпосереднього керівника, оскільки такий керівник відсутній, а також не має підстав повідомляти про конфлікт інтересів Національне агентство, адже обіймає посаду, яка передбачає наявність безпосереднього керівника.

Зважаючи на те, що конфлікт інтересів має бути врегульований, рекомендуємо виконувачеві обов’язків керівника повідомляти про конфлікт інтересів у порядку, передбаченому для керівника, а особам, яким надійшли такі повідомлення, – вживати заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

У якій формі слід повідомляти про конфлікт інтересів?

У Законі не зазначено, у якій саме формі слід повідомляти про конфлікт інтересів. Однак Національне агентство рекомендує здійснювати повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів у письмовій формі з реєстрацією відповідно до існуючої системи діловодства. Письмове повідомлення, по-перше, буде документальним підтвердженням того, що особа дійсно повідомила про наявність конфлікту інтересів, а по-друге – дасть можливість безпосередньому керівнику детально проаналізувати ситуацію та визначитися із оптимальним способом врегулювання конфлікту інтересів.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
118
arrow_up
Так
7
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

3.3. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

За порушення зазначеного обов’язку передбачено адміністративну відповідальність згідно з ч. 2 ст. 1727 КУпАП.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
85
arrow_up
Так
5
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

3.4. Вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, зобов’язаний:

  • після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів прийняти рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи протягом 2-х робочих днів. Також керівник має повідомити відповідну підлеглу особу про прийняте рішення;
  • якщо йому стало відомо про наявність конфлікту інтересів (від інших осіб, із повідомлень про корупцію, з листів Національного агентства тощо), вжити передбачених Законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи.

Зверніть увагу. Враховуючи п. 1 ч. 1 ст. 28 та абз. 2 ч. 3 ст. 28 Закону, Національне агентство у випадку одержання від особи (яка перебуває на посаді, що не передбачає наявність у неї  безпосереднього керівника) повідомлення про наявність конфлікту інтересів роз’яснює порядок дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

При цьому Національне агентство, на відміну від безпосереднього керівника особи, в якої виник конфлікт інтересів, не наділене повноваженнями приймати рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
71
arrow_up
Так
5
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

3.5. Алгоритм дій у випадку виникнення конфлікту інтересів

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

 

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
152
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати