НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Миколи Міхновського, 28
info@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
13. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції

13. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції

13. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції особа може бути притягнута, зокрема, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
94
arrow_up
Так
8
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

13.1. Кримінальна відповідальність

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

В окремих випадках вчинення дій та/або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів може містити ознаки складу одного з корупційних кримінальних правопорушень, перелік яких наведено у примітці до ст. 45 КК.

Ознаки конфлікту інтересів у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК:

 • використання влади та службового становища всупереч інтересам служби (в об’єктивній стороні складу);
 • мета одержання неправомірної вигоди (у суб’єктивній стороні складу).
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
58
arrow_up
Так
6
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

13.2. Адміністративна відповідальність передбачена за:

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (ст. 1724 КУпАП):

 • за порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, – штраф від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом (ч. 1 ст. 1724 КУпАП);
 • за порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації),–штраф від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності (ч. 2 ст. 1724 КУпАП);
 • за будь-яку із вищевказаних дій, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – штраф від 8500 до 13600 гривень з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (ч. 3 ст. 1724 КУпАП).

Порушення обмежень щодо одержання подарунків (ст. 1725 КУпАП):

 • за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків – штраф від 1700 до 3400 гривень із конфіскацією такого подарунка (ч. 1 ст. 1725 КУпАП);
 • за таку саму дію, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, – штраф від 3400 до 6800 гривень із конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (ч. 2 ст. 1725 КУпАП).

Порушення окремих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (ст. 1727 КУпАП):

 • за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, – штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 1727 КУпАП);
 • вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, – штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 1727 КУпАП);
 • будь-яка із вищевказаних дій, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – штраф від 6800 до 13600 гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (ч. 3 ст. 1727 КУпАП).

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом (ч. 5 ст. 65¹ Закону).
У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення особі, відстороненій від виконання службових повноважень, відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, зумовленого таким відстороненням.

 

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
78
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

13.3. Дисциплінарна відповідальність передбачена за:

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране
 • неповідомлення особою безпосереднього керівника про наявність у неї потенційного конфлікту інтересів;
 • невжиття керівником заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглого;
 • непередачу в управління корпоративних прав чи порушення особою строків такої передачі, неповідомлення чи порушення строку повідомлення Національного агентства про таку передачу в управління підприємств та корпоративних прав, ненадання до Національного агентства нотаріально завіреної копії договору про таку передачу
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
75
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

13.4. Службове розслідування проводиться (ч. 3 ст. 65 Закону)

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране
 • для виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб;
 • за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
 • за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, де працює особа, яка вчинила таке правопорушення;
 • у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Важливо. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону, підлягають скасуванню або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою будь-якої зацікавленої особи, а також прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону, може бути визнаний судом недійсним.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
57
arrow_up
Так
4
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

Додатки:

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Додаток 1: Рекомендована форма повідомлення безпосереднього керівника про реальний/потенційний конфлікт інтересів

 

Додаток 2: Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів (якщо особа перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника)

 

Додаток 3: Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про передачу в управління підприємств та/або корпоративних прав

 

Додаток 4: Рекомендована форма звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою отримання роз’яснення у разі існування у особи сумнівів щодо наявності/відсутності у неї реального/потенційного конфлікту інтересів (на підставі ч. 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»)

 

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
69
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати