НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
92. Які об’єкти належать до цінного рухомого майна? Як встановлюється його вартість (ринкова, вартість під час придбання або в інший спосіб)?
Розділи:
Потрібна підтримка?
Не можете знайти відповідь, яку шукаєте? Не хвилюйтесь, ми тут, щоб допомогти Вам!
Зв'язатись з підтримкою

Особливості відображення відомостей про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

92. Які об’єкти належать до цінного рухомого майна? Як встановлюється його вартість (ринкова, вартість під час придбання або в інший спосіб)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти (речі), які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі, зброя, тварини тощо).

При цьому в розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації не зазначається таке майно:

  • цінні папери,
  • корпоративні права,
  • готівкові кошти,
  • кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах,
  • дорогоцінні (банківські) метали,
  • подарунки у вигляді грошових коштів.

Ці об’єкти відображаються в інших розділах декларації.

Відомості про цінну рухому річ повинні бути зазначені у декларації, якщо її вартість перевищує встановлений Законом поріг декларування, а саме 100 ПМ. Вартість цінної рухомої речі, що перебуває у власності суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначається у грошовій одиниці України на дату набуття об’єкта у власність, володіння або користування (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності, якщо такий наявний, або за останньою грошовою оцінкою).

Зазначати дані про вартість такого майна та дату його набуття не обов’язково, якщо права на таке майно набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації відповідно до вимог Закону. У такому разі необхідно додатково зазначити, що відповідне майно набуто до початку періоду здійснення суб’єктом декларування діяльності з виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

93. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації відображається все наявне цінне рухоме майно чи лише те, що набуто у звітному періоді?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У декларації зазначається все цінне рухоме майно, вартість якого перевищує визначений Законом поріг декларування і яке відповідає хоча б одній з таких умов:

  • майно належить на праві власності, володіння чи користування суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;
  • майно перебувало у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду (для декларацій «щорічна», «кандидата на посаду» та «після звільнення» це – 183 дні);
  • станом на останній день звітного періоду майно було об’єктом права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування, який є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, а також займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 64 цих Роз’яснень).

Якщо майно набуто у звітному періоді, але станом на останній день звітного періоду вже не перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на праві володіння або користування, то воно зазначається у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації, лише якщо це майно  було у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї сукупно протягом не менше половини днів звітного періоду (для декларацій «щорічна», «кандидата на посаду» та «після звільнення» це – 183 дні).

При подачі першої декларації відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування зазначає відомості про все цінне рухоме майно, в тому числі набуте до її подання. Суб’єкт декларування повинен зазначити відомості про кожну цінну річ, вартість якої перевищує 100 ПМ, що належить йому або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної, або перебуває в його чи їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право, станом на кінець звітного періоду або перебувала у їхньому володінні чи користуванні протягом не менше половини днів звітного періоду. При цьому вартість і дату набуття такого майна, яке набуто до подання першої декларації в електронній формі, зазначати не обов’язково.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

94. Чи слід зазначати у декларації відомості про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), вказане у декларації за попередній звітний період із зазначенням його вартості, якщо у звітному періоді вартість такого цінного майна не перевищує поріг декларування у 100 ПМ, встановлений для звітного періоду, у зв’язку зі збільшенням розміру ПМ?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, таке цінне рухоме майно не підлягає відображенню у декларації за звітний період.

У декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 ПМ. Для кожного року розмір порогу для декларування цінного рухомого майна є різним, а тому цінне рухоме майно, вартість якого не перевищує 100 ПМ у відповідному звітному періоді, не підлягає декларуванню.

Вказане правило не застосовується, якщо суб’єкт декларування обрав позначку «Не відомо» щодо вартості цінного рухомого майна, яке зазначив у деклараціях за попередні звітні періоди й не проводив надалі його грошову оцінку.   

Приклад

Суб’єкт декларування у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації за 2019 рік зазначив відомості про картину вартістю
200 000 грн, оскільки вартість об’єкта перевищувала поріг у 100 ПМ (прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2019 становив
1 921 гривню). У 2020 році грошова оцінка цього об’єкта не проводилася, тому її вартість у звітному періоді (2020 рік) не змінилася. Ураховуючи те, що прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2020 становив 2 102 грн, у декларації за 2020 рік декларуванню підлягають відомості про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), вартість  яких перевищує 210 200 грн (тобто 100 ПМ). За таких умов, у декларації за 2020 рік відомості про картину вартістю 200 000 грн не підлягають декларуванню.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

95. Як слід відображати у декларації кілька цінних рухомих речей (наприклад, ювелірні вироби), що були придбані одночасно й оформлені одним чеком? Як у цьому разі враховується поріг декларування для цінного рухомого майна? Як визначити вартість об’єкта, якщо він є частиною набору?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Порядок придбання цінного рухомого майна не має значення для визначення порогу декларування – якщо вартість об’єкта (наприклад, ювелірного виробу) становить суму, що перевищує 100 ПМ, то такий об’єкт повинен бути відображений у декларації. Вартість кожної цінної рухомої речі вказується в декларації окремо, крім випадків, коли такі речі придбані одночасно як набір (наприклад, столовий сервіз, набір меблів, набір ювелірних прикрас тощо).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

96. У якому розділі декларації відображати цінну річ, що є подарунком (наприклад, антикваріат, картина тощо)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Якщо цінне рухоме майно (крім грошей) є одночасно подарунком, то в разі перевищення порогу декларування у 100 ПМ воно декларується у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, а якщо подарунок отримано суб’єктом декларування – також у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Аналогічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна, яке одночасно є подарунком. Наприклад, подарунки у вигляді цінних паперів або транспортного засобу додатково декларуються у розділах 7 «Цінні папери»
та 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» відповідно (див. також роз’яснення до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки»).

У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» такий об’єкт зазначається, лише якщо він перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на праві володіння, користування чи власності станом на останній день звітного періоду або перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду. Тоді як у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вартість такого майна зазначається, якщо воно отримано як подарунок упродовж звітного періоду, незалежно від того, чи залишилося це майно у власності суб’єкта декларування (члена його сім’ї) станом на останній день звітного періоду та незалежно від строку володіння чи користування об’єктом упродовж звітного періоду.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати
s