НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Особливості відображення відомостей про корпоративні права

113. Які об’єкти слід декларувати в розділі 8 «Корпоративні права» декларації?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У цьому розділі зазначаються всі корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду, крім випадків, коли відомості про цінні папери, що посвідчують корпоративні права, вже були зазначені в розділі 7 «Цінні папери» декларації (наприклад, акції).

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 ГК України).

Таким чином, корпоративними правами володіють особи, які мають частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, вказують у декларації також корпоративні права, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 64 цих Роз’яснень).

Вартість корпоративних прав відображається у декларації у відсотковому та грошовому вираженні. У грошовому вираженні вартість зазначається станом на дату набуття прав або, якщо проводилася грошова оцінка таких прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування, відповідно до результатів такої оцінки.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

114. Як декларувати корпоративні права, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї як учасник товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю не вніс повністю вклад до статутного (складеного) капіталу товариства?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У розділі 8 декларації «Корпоративні права» суб’єкт декларування повинен зазначати належну йому або члену його сім’ї частку у статутному (складеному капіталі) товариства, грошове та відсоткове вираження якої зазначено в установчому документі товариства та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, незалежно від фактично внесеного владу..

Додатково у разі невнесення вкладу до статутного капіталу чи внесення лише його частини у суб’єкта декларування або члена його сім’ї виникає фінансове зобов’язання й у випадку перевищення порогу декларування (50 ПМ) воно повинно бути задеклароване у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації.

Якщо розмір внесеного у звітному періоді вкладу суб’єкта декларування чи його частини перевищує поріг декларування (50 ПМ), то слід відобразити відповідні відомості у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Крім того, за наявності підстав, визначених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відомості про товариство повинні зазначатися у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації.

Приклад 1

Відомості про товариство внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.02.2020. Статутний капітал товариства становить 1 000 000 грн, частка суб’єкта декларування у статутному капіталі товариства у грошовому та відсотковому вираженні — 500 000 грн або 50%. Суб’єкт декларування у 2020 році вніс частину вкладу в розмірі 260 000 гривень. Дата повного внесення вкладу суб’єкта декларування відповідно до установчих документів – 01.08.2020.

У такому разі при заповненні декларації «щорічна» за 2020 рік:

  • дата набуття суб’єктом декларування права на частку у статутному капіталі товариства – 01.02.2020;
  • у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначаються відомості про частку суб’єкта декларування у грошовому та відсотковому вираженні
    500 000 грн або 50% відповідно;
  • у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації зазначаються відомості про товариство;
  • у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації зазначаються відомості про фінансове зобов’язання суб’єкта декларування у розмірі 240 000 грн та про дату його виникнення – 01.02.2020;
  • у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації відомості зазначаються за умови разового видатку на суму більше 50 ПМ.

Приклад 2

Відомості про товариство внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.01.2015. Статутний капітал товариства становив 100 000 грн, частка суб’єкта декларування у статутному капіталі у грошовому та відсотковому вираженні становила                        50 000 грн або 50% відповідно, яка повністю внесена.

01.02.2020 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про збільшення статутного капіталу товариства до 20 000 000 грн та перерозподіл часток учасників товариства, внаслідок чого частка суб’єкта декларування стала у грошовому та відсотковому вираженні 3 000 000 грн, або 15% відповідно. Дата повного внесення вкладу суб’єкта декларування відповідно до установчих документів – 01.08.2020. Суб’єкт декларування вніс частину вкладу, на яку збільшена його частка, у розмірі  100 000 грн 01.03.2020.

У такому разі при заповненні декларації «щорічна» за 2020 рік:

  • дата набуття суб’єктом декларування права на частку у статутному капіталі товариства – 01.01.2015;
  • у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначається частка у грошовому та відсотковому вираженні 3 000 000 грн, або 15% відповідно;

у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації зазначаються відомості про фінансове зобов’язання суб’єкта декларування у розмірі 2  850 000 грн та дату його виникнення – 01.02.2020.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

115. Чи потрібно зазначати відомості про корпоративні права, якщо юридична особа перебуває в стані припинення?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, потрібно.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про її припинення (ч. 5 ст. 104 ЦК України).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

116. Чи є члени кооперативу носіями корпоративних прав для цілей декларування?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так.

Водночас, якщо розмір внеску до кооперативу у грошовому вираженні та його відсоток від загального капіталу визначити неможливо, у відповідних полях форми декларації обирається позначка «Не застосовується».

У полі «Інформація про передачу корпоративних прав в управління» обирається позначка «Не передано».

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 ГК України).

З метою запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи корпоративних прав у ст. 36 Закону передбачено передачу в управління корпоративних прав, зокрема шляхом укладення договору управління майном.

Водночас запобіжником виникнення в особи конфлікту інтересів є усунення такої особи від участі в управлінні організацією і наділення відповідними правами управителя (особи, якій передаються в управління корпоративні права).

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Під час вирішення питань, пов’язаних з управлінням кооперативу та які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу, кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі (ст. 15 Закону України «Про кооперацію»).

Так, положення ст. 15 Закону України «Про кооперацію» забороняють іншим особам (крім членів кооперативу чи уповноважених кооперативу) брати участь у прийнятті загальними зборами рішень, в тому числі тим, яким відповідні права передані згідно з договором про передачу в управління корпоративних прав у відповідному кооперативі.

Враховуючи наведене, член кооперативу не може передати іншій особі (управителю) своє право брати участь в управлінні кооперативом, а, відповідно, передати в управління іншій особі свої корпоративні права в ньому.

 

 

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати
s