НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Особливості відображення відомостей про фінансові зобов’язання

155. Які фінансові зобов’язання відображаються в декларації?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Відомості про фінансові зобов’язання зазначаються в разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 ПМ (п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону).

Під фінансовими зобов’язаннями у цілях декларування розуміються:

 • отримані кредити;
 • отримані позики;
 • інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога;
 • зобов’язання за договором лізингу;
 • зобов’язання за договором страхування;
 • зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;
 • несплачені податкові зобов’язання;
 • інші зобов’язання, у тому числі, які виникли внаслідок укладених договорів (у декларації необхідно зазначити, які саме).

У розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації зазначаються також відомості про розмір сплачених суб’єктом декларування або членом його сім’ї коштів у рахунок основної суми позики (кредиту), процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.

Відомості про фінансові зобов’язання включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи та дату виникнення зобов’язання.

Про фінансові зобов’язання у вигляді позики (кредиту) зазначаються такі дані:

 • розмір основної суми позики (кредиту) (зазначається в полі «Розмір зобов’язання»);
 • розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту);
 • розмір сплачених коштів у рахунок процентів за позикою (кредитом);
 • залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.

Зокрема, у полі «Розмір зобов’язання» зазначається загальний розмір отриманої позики (кредиту) у звітному періоді. Якщо зобов’язання за позикою (кредитом) виникло у попередньому звітному періоді і станом на 1 січня звітного періоду залишок позики (кредиту) перевищує 50 ПМ, то у полі «Розмір зобов’язання» зазначається заборгованість по зобов’язанню станом на 1 січня звітного періоду.

Якщо залишок позики або кредиту, які були отримані у попередньому звітному періоді, станом на 1 січня звітного року не перевищує 50 ПМ, відомості про таке фінансове зобов’язання не зазначаються в декларації (див. Додаток 18).

Для всіх інших видів фінансових зобов’язань (зобов’язання за договорами лізингу, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення тощо), розмір яких на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ, у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» зазначається лише розмір зобов’язання, який є дійсним станом на кінець звітного періоду (зазначається в полі «Розмір зобов’язання»).

Приклад

Кредитний договір укладено у 2015 році та в тому ж році отримано всю суму кредиту – 500 000 грн. Протягом 2015 – 2019 років сплачено 300 000 грн. Протягом 2020 року (звітного періоду) сплачено коштів у рахунок: основної суми кредиту – 160 000 грн, процентів за кредитом – 20 000 грн.
(див. Додаток 19).

У розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації за 2020 рік зазначаються такі відомості:

 • «Розмір зобов’язання» – 200 000 грн;
 • «Розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту)» –
  160 000 грн;
 • «Розмір сплачених коштів у рахунок процентів за позикою (кредитом)» – 20 000 грн;
 • «Залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду» –
  40 000 гривень.

У декларації за 2021 рік відомості про зазначене фінансове зобов’язання не зазначатимуться, оскільки розмір фінансового зобов’язання на 1 січня 2021 року був меншим ніж 50 ПМ.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

156. Чи вказується в декларації інформація про фінансові зобов’язання у вигляді «кредитних ліній до зарплатних банківських карток» або аналогічні за змістом пропозиції?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – у разі, якщо суб’єкт декларування/член його сім’ї у звітному періоді одноразово скористалися кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 ПМ (незалежно від погашення станом на кінець звітного періоду), або залишок заборгованості на останній день звітного періоду перевищив 50 ПМ.

За відсутності таких умов розмір коштів, якими суб’єкт декларування/член його сім’ї користувалися протягом звітного періоду, не сумуються.

Додатково у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – у разі, якщо суб’єкт декларування у звітному періоді одноразово скористався кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 ПМ.

В інших випадках – не зазначається.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

157. У яких розділах декларації слід вказувати отриману суб’єктом декларування або членом його сім’ї позику, а також позику, яку надав суб’єкт декларування або член його сім’ї іншій особі?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Позика, отримана суб’єктом декларування або членом його сім’ї (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позичальником), відображається у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації, за умов, вказаних у відповіді на запитання 155 цих Роз’яснень, а якщо позика отримана суб’єктом декларування у звітному періоді та її розмір перевищує 50 ПМ, – необхідно додатково вказати відомості про такий правочин у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування».

Кошти, які суб’єкт декларування або член його сім’ї позичив третій особі (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем), не відображаються в розділі 13 «Фінансові зобов’язання», а зазначаються у розділі 12 «Грошові активи» декларації як кошти, позичені третій особі (якщо перевищено поріг декларування у 50 ПМ та не повернуто на останній день звітного періоду).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
Так
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати
s