У виданні міститься переклад проєкту Закону  «Про  захист  викривачів  і  розкриття  інформації  про  шкоду  або  загрозу  суспільним  інтересам», який акумулює найкращі стандарти захисту викривачів, що розкриває правову природу інституту викривачів і пояснює необхідність їх правового захисту в Україні.

Завантажити