Відповідно до пункту 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» Звіт подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

На даний час здійснення таких заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  встановлено до 31 серпня 2020 року.

З урахуванням викладеного та за умови, якщо дію зазначених заходів не буде продовжено, то останнім днем строку подання Звіту за перший та другий квартали 2020 року буде 12 жовтня 2020 року включно.