Відповідно до пункту 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» Звіт подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

На даний час здійснення таких заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» встановлено до 31 жовтня 2020 року.

З урахуванням викладеного та за умови, якщо дію зазначених заходів не буде продовжено, то останнім днем строку подання Звітів за перший, другий та третій квартали 2020 року буде 10 грудня 2020 року включно.