Відповідно до пункту 5 розділу VІ «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» Звіт подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

На даний час здійснення таких заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України») встановлено до 30 квітня 2021 року.

З урахуванням викладеного та за умови, якщо дію зазначених заходів не буде продовжено, то останнім днем строку подання Звітів за перший, другий, третій та четвертий квартали 2020 року буде 09 червня 2021 року включно.